A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

МОН пропонує для громадського обговорення проєкт наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року № 419»

Опубліковано 30 липня 2019 року о 15:41

Проєкт наказу розроблено Міністерством освіти і науки України відповідно до абзацу сьомого підпункту 2 пункту 6 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту» та підпункту 5 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, наказу Міністерства освіти і науки України від 13 листопада 2017 року № 1475 «Про затвердження Плану підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про освіту».

Метою запропонованого проєкту є приведення нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки у відповідність до вимог законодавства України.

Проєктом акта передбачено внесення змін до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України

від 30 травня 2006 року № 419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня

2006 року за № 711/12585, з урахуванням вимог законодавства України.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту наказу приймаються від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань до 30 серпня 2019 року на електронну адресу: y_kravets@mon.gov.ua

Звіт про результати громадського обговорення.