A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

МОН пропонує для громадського обговорення проєкт постанови КМУ Про Порядок надання державної підтримки у рамках Міжнародної європейської інноваційної науково-технічної програми «EUREKA»

Опубліковано 14 травня 2021 року о 15:44


Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у Міжнародній європейській інноваційній науково-технічній програмі «EUREKA». (Додаток), (Пояснювальна записка).

Проєкт акта розроблено Міністерством освіти і науки України  відповідно до статей 375 та 376 Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», ратифікованої Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII, на виконання рекомендацій, наданих Рахунковою палатою України за результатами аудиту ефективності виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва і за Рамковою програмою Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020», які було затверджено рішенням Рахункової палати від 11.09.2018 № 23-5 та відповідно до пункт 6.1.2.1.1. Оперативного плану Міністерства освіти і науки України на 2021 рік, затвердженого наказом МОН України від 06.01.2021 № 30.

Проєкт акта розроблено з метою урегулювання механізму надання державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті України, українським учасникам інноваційних науково-технічних проєктів, в рамках їх участі в Міжнародній європейській інноваційній науково-технічній програмі «EUREKA».

Проєкт акта дозволить стимулювати здійснення інноваційної діяльності та підвищить спроможність та ефективність українських організацій у  наступних конкурсах та ініціативах Міжнародної європейської інноваційної науково-технічної програми «EUREKA».

Пропозиції до проєкту акта просимо надсилати до 1 червня 2021 року на електронну адресу: kharina@mon.gov.ua, olena.kharina@gmail.com (Харіна Олена Олегівна, державний експерт експертної групи з питань інтеграції до Європейського дослідницького простору, директорат науки та інновацій), або за адресою: Міністерство освіти і науки України, директорат науки та інновацій, бульвар Тараса Шевченка, 16,  к. 112-а, м. Київ, 01601.

Звіт за результатами громадського обговорення.