A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

МОН оголошує проведення конкурсного відбору керівника Державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»

Опубліковано 15 лютого 2021 року о 13:46


Міністерство освіти і науки України, відповідно до частини восьмої статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», оголошує конкурсний відбір керівника Державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації». 

Місцезнаходження Державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»: 03150, м. Київ, вулиця Антоновича, будинок 180, тел. (044) 521-00-10, 521-09-73. 

Основні напрями діяльності: організація та проведення наукової та науково-технічної експертизи; моніторинг та аналітичні дослідження процесів у науковій, науково-технічній та інноваційній сферах; збір, аналіз та поширення науково-технічної інформації; державна реєстрація науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, захищених дисертаційних досліджень, технологій та їх складових, які були створені за бюджетні кошти; супровід трансферу технологій; електронна бібліотека Е-Library, яка дає можливість виконувати пошук та отримувати доступ до повних текстів дисертаційних досліджень та звітів з автоматизованого робочого місця читача. Вебсайт www.uintei.kiev.ua 

Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі:

 • громадянство України;
 • вільне володіння українською мовою;
 • науковий ступінь доктора наук або доктора філософії;
 • стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Перелік документів, що подаються претендентом:

 • заява про участь у конкурсному відборі на ім’я Міністра освіти і науки України, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента/ки обмежень, установлених згідно з частиною третьою                   статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Заява має містити відомості про претендента/ку (П.І.Б. претендента/ки – повністю, поштову адресу для листування, контактний номер телефону, адресу електронної пошти);
 • копія паспорта, засвідчена претендентом;
 • автобіографія;
 • копії документів про вищу освіту (з відповідними додатками), науковий ступінь, вчене звання;
 • копія посвідчення щодо вільного володіння державною мовою, отриманого до 25 вересня 2019 року, або документи державного зразка про здобуття середньої/вищої освіти, в яких зазначено про вивчення предмета/дисципліни, що підтверджують знання української мови;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
 • завірена копія трудової книжки;
 • довідка про наявність або відсутність судимості;
 • інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • письмова згода на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • конкурсна пропозиція, представлена у вигляді презентації державною мовою у програмі Power Point обсягом до 10 слайдів, що містять перспективу розвитку Державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» протягом трьох років та конкурентні переваги претендента/ки;
 • претендент/ка на вакантну посаду може подати інші документи, які підтверджують його/її професійні та/або моральні якості.

Копії документів, які подаються претендентом/претенденткою (крім копії паспорта), мають бути засвідчені за місцем роботи претендента/ки або нотаріально.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент/ка.

Конкурсний відбір керівника Державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» відбудеться 26 березня 2021 року в Міністерстві освіти і науки України.

Заяви на участь у конкурсному відборі та інші необхідні документи подаються на адресу: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, кімната 138, м. Київ, 01135.

Термін подання документів - протягом 30 днів від дня розміщення оголошення на офіційному вебсайті МОН (до 15 березня 2021 року).

Довідки за телефонами: (044) 481-32-35.