A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

МОН оголошує прийом документів від претендентів до складу сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради МОН

Опубліковано 10 лютого 2020 року о 18:11

Відповідно до частини сьомої статті 8 Закону України «Про фахову передвищу освіту», Положення про науково-методичну раду Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2015 року № 922 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 30.01.2020 року № 110) та Порядку конкурсного відбору членів Науково-методичної ради та науково-методичних комісій Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.11.2015 року № 1246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2015 року за № 1542/27987 Міністерство освіти і науки України оголошує прийом документів з 10 лютого 2020 року до 06 березня 2020 року від претендентів до складу сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України у складі 14 осіб. 

Відповідний наказ від 07.02.2020 р. № 149 розміщено на сайті Міністерства в рубриці «Науково-методична рада».

Взяти участь у конкурсі можуть представники держави, роботодавців та їх об’єднань, закладів фахової передвищої та вищої освіти усіх форм власності, наукових установ, Національної академії наук України та галузевих національних академій наук, професійних асоціацій, міжнародних експертів на строк не більше ніж три роки з осіб, які мають науковий ступінь у відповідній галузі знань або досвід фахової роботи в галузі не менше 10 років.

Претенденти на участь в конкурсному відборі подають:

- заяву (із зазначенням назви комісії (підкомісії);

- біографічну довідку (резюме);

- мотиваційний лист;

- завірені у встановленому порядку копії документів, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання або завірені копії документів, що засвідчують досвід фахової роботи в галузі не менше 10 років;

- рекомендацію установи що бере на себе витрати, пов’язані з участю претендента в роботі НМК (підкомісії). Відповідні рекомендації можуть бути надані не за місцем роботи претендента.

Документи приймаються за адресою: 03151, м. Київ, вул. Смілянська, 11, каб. 217, Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», телефон (044242 35 68  та (044) 241 11 34 контактна особа Ковальчук Марина Валеріївна, адреса електронної пошти – nmc.vfpo@ukr.net.

Відповідальною за надання додаткової інформації про проведення конкурсного відбору визначено Дідусенко Світлану Іванівну, начальника відділу модернізації змісту освіти та освітнього процесу головного управління вищої освіти директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України (телефон – (+38044) 481-32-37, адреса електронної пошти - s_didusenko@mon.gov.ua).