A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

МОН оголошує конкурс на заміщення посади директора Черкаського комерційного технікуму

Опубліковано 06 квітня 2018 року о 10:37

           У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою і мають стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників або педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менш як десять років.

           Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

- заяву на участь у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, 

- автобіографію, 

- копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання (за наявності), 

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р.          № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656), довідку про наявність або відсутність судимості, 

- інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, копію паспорта, засвідчену претендентом; копію трудової книжки, письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

- Копії документів, які подаються претендентом/кою (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента/ки, засновником або нотаріально.

Документи надсилати на адресу:

Міністерство освіти і науки України, 

проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135. 

 

Телефон для довідок: 

044-481-47-92; 044-481-32-35.

 

Т. в. о. директора департаменту

кадрового забезпечення                                                   Г. М. Бойко


Наказ про оголошення конкурсу