A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

МОН оголошує конкурс на зайняття посади ректора Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

Опубліковано 26 лютого 2018 року о 09:58

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

Строк подання заяв  –  два місяці з дня опублікування оголошення.Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: 

  • заяву на участь у конкурсі;
  •  особовий листок з обліку кадрів з фотографією; 
  • автобіографію;
  •  копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання; 
  • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656); копію паспорта, засвідчену претендентом/кою; копію трудової книжки; довідку про наявність або відсутність судимості; 
  • інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; 
  • письмову згоду на збір та обробку персональних даних.
  • Копії документів, які подаються претендентом/кою (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента/ки, засновником або нотаріально.

Документи надсилати на адресу: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ-135, 01135.

Телефон для довідок:   481-32-35

Державний секретар                                                    Павло Полянський


Наказ 67-к