A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

МОН оголошує конкурс на зайняття посади ректора Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Опубліковано 25 липня 2018 року о 15:06

 У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

 Строк подання заяв  –  два місяці з дня опублікування оголошення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: 

- заяву на участь у конкурсі; 

- особовий листок з обліку кадрів з фотографією; 

- автобіографію; 

- копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання; 

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656); 

- копію паспорта, засвідчену претендентом;

- копію трудової книжки; 

- довідку про наявність або відсутність судимості; 

- витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; 

- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.


      Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

      Документи надсилати на адресу: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ-135, 01135.

      Телефон для довідок : 481-32-35

 

 

 

 

 

 

Т. в. о. директора                                                                   Г. М. Бойко