A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

МОН оголошує конкурс на зайняття посади керівника Державної установи Національний антарктичний науковий центр

Опубліковано 20 травня 2019 року о 09:35У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії, стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років та досвід роботи на керівних посадах в галузі освіти і науки не менш як три роки.


Вимоги до претендентів:

досвід роботи у сфері управління установами, організаціями, закладами освіти на позиціях керівника, заступника керівника або керівника проекту не менше трьох років;

володіння іноземною мовою (бажано).

      Строк подання заяв  –  два місяці з дня опублікування оголошення.

      Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

- заяву про участь у конкурсі на ім’я державного секретаря МОН, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

- особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3х4 сантиметри;

- автобіографію;

- копії документів про вищу освіту з додатками, науковий ступінь та вчене звання;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);

- довідку про наявність або відсутність судимості;

- інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

- копію паспорта;

- копію трудової книжки;

- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом/кою (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента/ки, органом управління або нотаріально.

      Документи надсилати на адресу: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, (кім. 136, 138), м. Київ-135, 01135.

      Телефон для довідок : 481-47-92, 481-32-35