A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Міністерство освіти і науки України вживає вичерпних заходів щодо організації проведення атестації здобувачів освіти, які навчалися у Приватному вищому навчальному закладі «Міжнародний коледж Святого Луки»

Опубліковано 26 серпня 2020 року о 18:17

Протягом серпня 2020 року Міністерство освіти і науки України неодноразово пікетували здобувачі вищої освіти, які навчалися у Приватному вищому навчальному закладі «Міжнародний коледж Святого Луки», а також їхні батьки.

Пікетувальники вимагають у Міністерства видати дипломи студентам, які здобували освіту на освітньо-кваліфікаційному рівні молодшого спеціаліста за спеціальностями 5.12010102 Сестринська справа та 5.12010106 Стоматологія ортопедична.

У зв’язку із зазначеним Міністерство повідомляє таке.

За даними Міністерства освіти і науки України, починаючи з 2013 року ПВНЗ «Міжнародний коледж Святого Луки» не мав права здійснювати прийом на навчання на перший курс для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Окрім того, Перелік спеціальностей, за якими здійснювалася підготовка фахівців у закладах вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. № 839, втратив чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266.

У 2019 р. Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний коледж Святого Луки» звернувся до Міністерства освіти і науки України із заявами про отримання ліцензій у сфері вищої освіти на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти за спеціальностями 223 Медсестринство та 221 Стоматологія. Однак Міністерство освіти і науки України відмовило закладу освіти у задоволенні заяви через невідповідність кадрового та матеріально-технічного забезпечення вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 10 травня 2018 р. № 347). Про це було видано накази МОН від 08.08.2019 № 950-л та від 24.05.2020 № 661-л. Рішення органу ліцензування своєчасно оприлюднено на сайті МОН у рубриці «Протоколи засідань Ліцензійної комісії».

У червні 2020 року до Міністерства надійшов лист від ПВНЗ «Міжнародний коледж Святого Луки» щодо неможливості здійснення замовлення на створення інформації, що відтворюється у документах про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, випускникам, які навчалися за відповідними спеціальностями.

Комісією з питань розгляду звернень керівників закладів вищої освіти щодо видачі документів про вищу освіту Міністерства освіти і науки України (надалі – Комісія) ухвалено рішення відмовити Приватному вищому навчальному закладу «Міжнародний коледж Святого Луки» щодо замовлення на створення інформації, присвоєння реєстраційних номерів, що відтворюються в документах про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, та виготовлення (друкування) дипломів молодшого спеціаліста випускникам 2020 року.

Підставою для такого рішення Комісії стало грубе порушення ПВНЗ «Міжнародний коледж Святого Луки» вимог Закону України «Про вищу освіту» в частині провадження освітньої діяльності.

Протягом червня-липня 2020 р. Міністерство надало власникам та керівникам Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний коледж Святого Луки» ґрунтовні роз’яснення з питань законодавства про освіту.

Водночас з метою забезпечення конституційного права громадян на освіту Міністерство освіти і науки України, як виняток, вважає за можливе вжити заходів відповідно до законодавства щодо атестації студентів у іншому закладі вищої освіти, який має відповідну ліцензію на провадження освітньої діяльності та сертифікати про акредитацію за відповідними спеціальностями. Вказана атестація може бути здійснена на підставі відповідних заяв здобувачів освіти (випускників).

14 серпня 2020 р. здобувачі освіти звернулися до Міністерства із відповідними заявами.

У найближчий робочий день – 17 серпня 2020 року – Міністерство освіти і науки України звернулося до Міністерства охорони здоров’я України з клопотанням визначити заклади фахової передвищої освіти медичного профілю, які зможуть верифікувати (визначити) рівень підготовки здобувачів за результатами їхнього навчання та в залежності від виявленого рівня здійснити відповідну атестацію, а також за наявності підстав видати документи (дипломи) про здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

Частина заяв від здобувачів освіти надійшли у період з 17 по 26 серпня 2020 р.

Із здобувачами освіти, їхніми батьками та адвокатом неодноразово зустрічалися керівники Міністерства освіти і науки України, у тому числі т.в.о. Міністра Сергій Шкарлет, заступники Міністра Андрій Вітренко та Ігор Гарбарук, інші відповідальні працівники Міністерства. Під час цих зустрічей здобувачам освіти, їхнім батькам та адвокату надавалися докладні консультації з питань законодавства про освіту, а також про заходи, які вживає Міністерство для врегулювання ситуації, що склалася. Зокрема, було надано роз’яснення про можливість проведення атестації в уповноваженому закладі освіти (з урахуванням карантинних обмежень).

Міністерство освіти і науки України заявляє, що воно не має повноважень видавати громадянам документи (дипломи) про здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

Додатково інформуємо, що актуальну інформацію про чинні ліцензії закладів освіти розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України у рубриці «Ліцензійний реєстр суб’єктів освітньої діяльності» ( https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/licenzuvannya/vidomosti-pro-pravo-zdijsnennya-osvitnoyi-diyalnosti).

Міністерство рекомендує громадянам перед укладенням договорів про надання (отримання) освітніх послуг уважно перевіряти інформацію про наявність у закладі освіти ліцензій на провадження освітньої діяльності та сертифікатів про акредитацію за відповідними спеціальностями. Міністерство освіти і науки України готове оперативно надавати громадянам консультації та роз’яснення з питань, що належить до сфери компетенції Міністерства.