A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на заміщення посади керівника Інституту фізичної оптики імені О. Г. Влоха

Опубліковано 21 січня 2020 року о 14:20

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії, стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Строк подання заяв  –  два місяці з дня опублікування оголошення на веб-сайті МОН.

Копії документів, які подаються претендентом/кою (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента/ки або нотаріально.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

• заяву про участь у конкурсі на ім’я міністра МОН, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

• особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3х4 сантиметри;

автобіографію;

• копії документів про вищу освіту з додатками, науковий ступінь та вчене звання;

• довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);

• довідку про наявність або відсутність судимості;

• інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

• копію паспорта засвідчену претендентом;

• копію трудової книжки;

• письмову згоду на збір та обробку персональних даних.


Документи надсилати на адресу: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, (кім. 136 ), м. Київ-135, 01135.

Телефон для довідок : 481-47-92