A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Концепція цифрової трансформації освіти і науки: МОН запрошує до громадського обговорення

Опубліковано 25 травня 2021 року о 15:51


МОН підготувало та пропонує для громадського обговорення проєкт Концепції цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року, яка представляє комплексне системне стратегічне бачення цифрової трансформації цих сфер та відповідає засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. №56, а також пріоритетним напрямам та завданням (проєктам) цифрової трансформації на період до 2023 року, схваленим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 365-р.

«Сьогоднішня система освіти і науки має зазнати докорінних цифрових змін і відповідати світовим тенденціям цифрового розвитку для успішної реалізації кожною людиною свого потенціалу. На сьогодні дедалі більше професій потребують набуття високого рівня цифрових компетентностей і володіння новітніми технологіями. Ця потреба також поглиблена наслідками пандемії коронавірусу, яка загострила проблему розвитку та опанування технологіями в системі освіти задля забезпечення прав людей на якісну освіту», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. 

Проєкт Концепції спрямований на подолання низки проблем, зокрема:

 • низький рівень цифрових компетентностей учасників освітнього процесу;
 • застарілий зміст освіти з навчальних предметів інформатичної галузі;
 • недостатня кількість комп’ютерного обладнання та відсутність широкосмугового доступу до Інтернету в закладах та установах системи освіти і науки;
 • відсутність якісного цифрового освітнього контенту для здобуття освіти;
 • відсутність актуальної, достовірної інформації про здобувачів освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників, а також науковців для прийняття управлінських рішень та моніторингу ефективності політик;
 • забюрократизованість процесів внутрішнього документообігу закладів та установ освіти і науки;
 • незручність отримання послуг та сервісів у системі освіти;
 • недоступність наукових ресурсів та інфраструктур тощо.

Кінцевої мети планується досягти через такі стратегічні цілі:

 • стратегічна ціль 1. «Цифрове освітнє середовище є доступним та сучасним»;
 • стратегічна ціль 2. «Працівники сфери освіти володіють цифровими компетентностями»;
 • стратегічна ціль 3. «Зміст освіти в галузі ІКТ відповідає сучасним вимогам»;
 • стратегічна ціль 4. «Послуги та процеси у сфері освіти і науки є прозорими, зручними та ефективними»;
 • стратегічна ціль 5. «Дані у сфері освіти і науки є доступними та достовірними».

Для кожної з цих цілей визначено шляхи та кроки їх досягнення на період до 2026 року.

Зауваження та пропозиції до проєкту Концепції просимо надсилати до 11 червня 2021 року на електронну адресу [email protected], Василина-Роксолана Швадчак (т.в.о. генерального директора директорату цифрової трансформації).

Звіт за результатами громадського обговорення.