A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Ефективна інноваційна конкурентоспроможна економіка та забезпечення високих стандартів якості життя – Уряд схвалив стратегію розвитку вищої освіти в Україні до 2032 року

Опубліковано 23 лютого 2022 року о 15:47


Сьогодні, 23 лютого 2022 року, на черговому засіданні Кабінету Міністрів схвалено Стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки.

Стратегія визначає напрями розвитку системи вищої освіти на сучасному етапі розвитку суспільства та економіки країни, а також визначає її основні характеристики, що повинні бути сформовані до 2032 року.

Також серед пріоритетів розвитку вищої освіти в Україні, які визначають концептуальну модель вищої освіти, є:

 • прозорість і відкритість управління;
 • колегіальність і залученість учасників освітнього процесу до процесів реформування системи вищої освіти;
 • відповідальність;
 • прагматичність у виборі моделей розвитку;
 • партнерство; 
 • несприйняття корупції;
 • академічна доброчесність; 
 • академічна свобода; 
 • професіоналізм;
 • тісний зв’язок освіти з наукою, економікою.

Документом передбачено реалізацію наступних 5-ти стратегічних цілей.

1. Ефективність управління в системі вищої освіти. Передбачено виконання завдань, зокрема:

 • збільшення бюджетного фінансування та вдосконалення формули розподілу за результатами діяльності, включаючи приватні заклади вищої освіти;
 • розширення бюджетного кредитування здобуття вищої освіти та освіти дорослих;
 • модернізація мережі, укрупнення закладів вищої освіти, підтримка дослідницьких університетів.

2. Довіра громадян, держави та бізнесу до освітньої, наукової, інноваційної діяльності закладів вищої освіти. Для досягнення серед завдань передбачено:

 • розширення сфери застосування зовнішнього незалежного оцінювання, адресного розміщення та проведення конкурсу;
 • сприяння проведенню закладами вищої освіти досліджень та консалтингу для бізнесу;
 • створення умов для розвитку державно-приватного партнерства у сфері вищої освіти;
 • запровадження ефективних механізмів виявлення порушень академічної доброчесності та процедур притягнення до академічної відповідальності.

3. Забезпечення якісної освітньо-наукової діяльності, конкурентоспроможної вищої освіти, яка є доступною для різних верств населення. Для досягнення стратегічної цілі 3 та відповідних операційних цілей передбачено виконання таких завдань:

 • підтримка національної та міжнародної академічної мобільності студентів, включаючи направлення на навчання до іноземних університетів;
 • надання особливої підтримки мешканцям тимчасово окупованих територій, незахищеним та вразливим групам населення;
 • створення особливих умов для вступників з видатними досягненнями;
 • сприяння використанню інноваційних технологій та новітніх засобів навчання в освітньому процесі, розвиток дослідницьких інфраструктур.

4. Інтернаціоналізація вищої освіти України. Зокрема передбачено забезпечити гармонізацію структури вищої освіти України відповідно до зобов’язань країн-членів Європейського простору вищої освіти, розвиток національної системи кваліфікацій, спрощення процедур визнання іноземних освітніх кваліфікацій, а також трансформацію освіти у секторі безпеки та оборони відповідно до доктринальних підходів та принципів НАТО.

5. Привабливість закладів вищої освіти для навчання та академічної кар’єри. Для досягнення передбачено виконання таких завдань:

 • дотримання підходів до студентоцентрованого навчання в організації освітнього процесу;
 • розширення перехресного вступу, спільних, міждисциплінарних та подвійних програм, дуальної, інших форм здобуття освіти;
 • розвиток загальних компетентностей, правової культури, рухової активності, спорту, різних студентських змагань;
 • розвиток програм управлінської підготовки керівного складу та перспективних лідерів закладів вищої освіти (кадровий резерв), тренінгів на підтримку реформ;
 • проведення комунікаційних кампаній для підтримки реформ у системі вищої освіти тощо.

Основним очікуваним результатом реалізації цієї Стратегії є створення сучасної ефективної системи вищої освіти, яка задовольняє потреби громадян, економіки та суспільства, має гідну репутацію та є конкурентоспроможною на внутрішньому та світовому ринку освітніх послуг.

Реалізація цієї Стратегії здійснюється трьома етапами, що передбачають:

 • перший (2022-2024 роки) – запровадження фінансової автономії закладів вищої освіти, вдосконалення системи управління ними, завершення гармонізації структури вищої освіти України відповідно до зобов’язань країн-членів Європейського простору вищої освіти, забезпечення обладнання для сучасних навчальних і передових науково-дослідних лабораторій;
 • другий (2025-2028 роки) – завершення модернізації мережі закладів вищої освіти, включаючи розбудову доступної інфраструктури закладів вищої освіти, та вдосконалення системи бюджетного фінансування вищої освіти, розширення діяльності із забезпечення освіти дорослих та інноваційної діяльності закладів вищої освіти, проведення оцінки ефективності прийнятих нормативно-правових актів, їх актуалізацію;
 • третій (2029-2032 роки) – розширення зв’язків освіти з наукою та бізнесом, інтеграцію до світового освітньо-наукового простору, створення підґрунтя для подальшого розвитку вищої освіти, розроблення у 2032 році Стратегії розвитку вищої освіти на наступний період, узгодженої зі стратегіями соціально-економічного, науково-технічного та інноваційного розвитку України, створення інтегрованої стратегії розвитку освіти, науки та інновацій.

Розпорядженням КМУ також схвалено операційний план реалізації у 2022-2024 роках Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки.

Нагадаємо, за даними Українського центру оцінювання якості освіти, станом на 22 лютого 2022 року сформовано понад 417 тис. реєстраційних карток, обрано майже 605 тис. тестувань та надруковано близько 148 тис. сертифікатів учасників ЗНО-2022.