A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Для громадського обговорення пропонується проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»

Опубліковано 02 квітня 2018 року о 17:18

Для громадського обговорення пропонується проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»

Проект акта розроблений з метою усунення наявних прогалин щодо можливості укладання договорів про державно-приватне партнерство закладами освіти для забезпечення більш ефективного та економічно обґрунтованого використання державного майна, захисту конституційних прав громадян, а також створення належних умов для формування здорового способу життя та підготовки обдарованої молоді.

Розвиток освітньої та наукової галузі потребує постійного вдосконалення, з метою забезпечення її відповідності міжнародним стандартам.

Важливу роль у цьому процесі традиційно відіграють умови здійснення навчального, наукового та господарського процесу у закладах освіти.

У зв’язку з цим на законодавчому рівні існує необхідність внесення змін до законодавства для забезпечення можливості закладам освіти укладати договори про державно-приватне партнерство для подальшого ефективного та економічно обґрунтованого використання його з метою досягнення спільних цілей розвитку в галузях освіти, науки та інших.

Попри це, станом на сьогодні порушене питання укладання договорів про державно-приватне партнерство є невирішеним.

Так статтею 81 Закону України «Про освіту» передбачено укладання договорів про державно-приватне партнерство.

Державно-приватне партнерство у сфері освіти і науки може передбачати:

спільне фінансування закладів освіти, а також юридичних і фізичних осіб, які провадять освітню діяльність;

утворення та/або спільне фінансування і розвиток баз практичної підготовки;

утворення та/або спільне фінансування і експлуатацію інноваційних підприємств (інноваційний центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо) на базі існуючих закладів освіти;

розроблення і розвиток сучасних технологій освіти, навчання;

професійно-практичну підготовку;

запровадження спільних програм фінансування підготовки фахівців тощо;

здійснення заходів щодо соціального захисту та поліпшення житлових умов працівників системи освіти та здобувачів освіти.

Фінансування державно-приватного партнерства у сфері освіти і науки може здійснюватися за рахунок:

  • фінансових ресурсів приватного партнера;
  • фінансових ресурсів, запозичених в установленому порядку;
  • коштів державного та місцевих бюджетів;
  • інших джерел, не заборонених законодавством. 

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 03 травня 2018 року на електронну адресу: WOSP@MON.GOV.UA

Звіт за результатами громадського обговорення