A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

4. Програма НАТО «Наука заради миру та безпеки»Співпраця між Україною і НАТО у науковій сфері розпочалася 1991 року. Курс України на членство в ЄС та НАТО визначено на законодавчому рівні.  

В  Законі України «Про основи національної безпеки України» пріоритетами національних інтересів України визначено інтеграцію України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі, а також інтеграцію в євроатлантичний безпековий простір з метою набуття членства в Організації Північноатлантичного договору. 

З 2004 року Наукова програма НАТО була замінена програмою «Наука заради миру та безпеки» (Science for Peace and Security (SPS) Programme). 

Програма об’єднує вчених України та вчених держав – членів НАТО і держав – членів ЄС, які спільно вирішують питання безпеки за допомогою наукового співробітництва. Крім застосування наукових розробок у сфері боротьби з тероризмом і новими загрозами, пріоритетними є розвиток інформаційних технологій, сфери біології клітин і біотехнології, нових матеріалів, захист довкілля та раціональне використання природних ресурсів.

Міністерство освіти і науки є головним виконавцем низки основних заходів підпункту «Наука» щорічної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО. 


В Річній національній програмі на 2020 рік наукові заходи реалізуються в межах Стратегічної мети 1.6. «Сучасна, конкурентоспроможна наука, інтегрована у світовий науковий простір та Європейський дослідницький простір, мінімізація негативного впливу на навколишнє природне середовище». 

Ключовим механізмом забезпечення координації співробітництва між Україною та НАТО в сфері науки є Спільна робоча група (СРГ) Україна – НАТО зі співробітництва з питань науки та довкілля, яка була утворена у 2000 році. Засідання СРГ проходять раз на рік почергово – в Брюсселі та Києві відповідно.

28 березня 2019 року делегація України взяла участь в 16-му засіданні Спільної робочої групи Україна – НАТО з питань науки та довкілля і засіданні Комісії Україна – НАТО на рівні Комітету НАТО з питань партнерства та колективної безпеки. У поточному році було заплановано провести у м. Києві чергове засідання СРГ Україна – НАТО з питань науки та довкілля, про що було надіслано лист до МЗС з проханням доручити Місії України при НАТО провести консультації про можливість і час проведення зазначеного засідання (лист МОН від 26.06.2020 № 1/12-3120). Станом на сьогодні відповідь не надходила. 

Відповідальна особа за супроводження наукової співпраці з НАТО в рамках Програми «Наука заради миру та безпеки» від Міністерства освіти і науки – Андрій ОСТАПЕНКО, начальник відділу міжнародного співробітництва у сфері науки та інновацій головного управління із реалізації політик у сфері науки та інновацій директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки (електронна адреса: a_ostapenko@mon.gov.ua, телефон: 287-82-15). 

Корисні посилання: