A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Перелік робіт, поданих у 2021 році для участі у конкурсі на здобуття у 2022 році щорічної Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологійМіністерство освіти і науки України оприлюднює перелік робіт, поданих у 2021 році для участі у конкурсі на здобуття у 2022 році щорічної Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій, заснованої постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 701:

 1. «Розробка та впровадження комплексу інноваційних технологій для виготовлення прецизійних виробів машинобудування», автори: Аврамов К. В., Аксьонов Є. О., Білецький І. В., Комбаров В. В., Ліснічий К. Б., Панкратов О. В., Планковський С. І., Романова Т. Є., Сухонос М. К., Цегельник Є. В.;
 2. «Розробка та впровадження інноваційних біотехнологій у систему ветеринарних заходів щодо діагностики та специфічної профілактики
  сибірки тварин», автори: Ушкалов В. О., Головко А. М., Мачуський О. В., Виговська Л. М., Дерябін О. М., Бабкін М. В., Рубленко І. О., Пінчук Н. Г., Кошельник В. Г., Терпецька Т. О.;
 3. «Розробка і впровадження інноваційної технології визначення комплексу нейро-психофізіологічних маркерів спроможностей людини до ефективного виконання конкретних видів діяльності та виявлення прихованих свідомих і підсвідомих схильностей на основі емоційного тесту Струпа», автори: Пампуха І. В., Попков Б. О., Нікіфоров М. М., Лоза В. М., НасєдкінД. Б., Макарчук М. Ю., Філімонова Н. Б., Куценко Т. В.;
 4. «Розробка та впровадження новітніх технологій механізму фінансової стабілізації закладів вищої освіти в умовах COVID-19», автори: Петленко Ю. В., Лютий І. О., Капустян О. А., Погрібна Н. В., Харламова Г. О., Червінська Т. Г., Білявська О. Б.;
 5. «Інноваційна технологія створення препаратів на основі живих бактерій для отримання якісних та безпечних м’ясних продуктів», автори: Сичевський М. П., Даниленко С. Г., Потемська О. І., Жукорський О. М, Волощук В. М., Ничик С. А., Козловська Г. В.;
 6. «Біотехнологічна система виробництва ентомологічного препарату бракон для використання в органічному землеробстві», автори: Крутякова В. І., Бельченко В. М., Молчанова О. Д.,  Гурінчик В. Д.;
 7. «Методологія оцінювання видів і порід сільськогосподарських тварин за різними типами цитогенетичних маркерів», автори: Дзіцюк В. В., Порхун М. Г., Типило Х. Т., Гузеватий О. Є.;
 8. «Впровадження нових високопродуктивних і високоякісних сортів пшениці м’якої озимої, створених за основними напрямами селекції», автори: Голик Л. М., Костенко О. І., Штакал М. І., Левченко О. С., Симоненко Н. В., Тимошенко О. В., Волошин В. М., Кузьменко Л. А.;
 9. «Розроблення і впровадження інноваційної технології і систем очищення від шкідливих домішок повітряного середовища в приміщеннях різного призначення», автори: Адамчук В., В., Даник Ю. Г., Довбненко О. Ф, Плахотній О. І., Полька Н. С., Сурмашева О. В.;
 10. «Розроблення і впровадження інноваційних технологій у діагностиці, лікуванні та прогнозуванні туберкульозу у цивільних і військових із зони Операції Об'єднаних Сил в умовах пандемії», автори: Кужко М. М., Бутов Д. О., Гуменюк М. І., Гречаник Л. І., Бутова Т. С.;
 11. «Розробка та впровадження комплексу інноваційних медико-біологічних технологій для індивідуалізованої оцінки ризику, ранньої діагностики та прогнозування онкологічної трансформації у постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції», автори: Ільєнко І. М., Курінний Д. А.,  Голярник Н. А., Пілінська М. А.;
 12. «Створення сировинної бази та впровадження технологій комплексного перероблення цукрового сорго в альтернативні палива для підвищення енергетичної незалежності України», автори: Блюм Я. Б., Циганков С. П., Ємець А. І., Іванова Т. С., Володько О. І.,  Рахметов Д. Б. огли, Рахметова С. О., Каленська С. М. , Федорчук М. І., Глущенко А. А.;
 13. «Розроблення і впровадження методики та технічних засобів для корозійного моніторингу тривалоексплуатованих об’єктів високої екологічної небезпеки» автори: Ниркова Л. І., Осадчук С. О. , Рибаков А. О., Водолазський В. Є., Володін О. В., Дерюга С. Ю. Лінючева О. В., Чигиринець О. Е. ;
 14. «Розроблення та впровадження у виробництво нових екологічно чистих технологій виготовлення особливо чистої сировини для вирощування галогенідних сцинтиляційних монокристалів», автори: Бояринцев А. Ю., Варич А. Г., Дацько Ю. М., Підгорний М. В., Пономаренко Т. В., Реброва Т. П., Таранюк В. І. , Чергинець В. Л.;
 15. «Розробка інноваційних методик анестезіологічного забезпечення під час кардіохірургічних втручань та трансплантації серця», автори: Лоскутов О. А., Дружина О. М., Дзюба Д. О.;
 16. «Розробка комплексу новітніх методів дослідження стану та поетапного ребальзамування тіла М. І Пирогова», автори: Гумінський Ю. Й., Мельник О. П, Проданчук М. Г., Ткач Г. Ф., Гриценко С. І., Гайдуков В. О., Стельмашук П. О., Залевський Л. Л.;
 17. «Створення вітчизняного інноваційного комплексу з серійного виробництва та випробувань радіогідроакустичної системи на базі пасивних ненаправлених буїв РГБ-16В», шифр «Ятрань», автори: Білоус В. В., Коцюба В. С., Смідович О. В., Дударенко В. О., Дерепа А. В., Меленко Ю. Я., Позднякова О. М., Лейко О. Г., Коржик О. В., Дрозденко О. І.