A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Перелік робіт, поданих у 2021 році для участі у конкурсі на здобуття Премії у 2022 році (для експертів)Інструкція щодо роботи з файламип/п
Виконавці роботи
Назва роботи
Авторський колектив роботи
Напрям 1 «Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій» та «Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища»
1.
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
1.1-21 Розробка та впровадження комплексу інноваційних технологій для виготовлення прецизійних виробів машинобудування

Частина 1 - Завантажити
Частина 2 - Завантажити
 • Аврамов Костянтин Віталійович
 • Аксьонов Євген Олександрович
 • Білецький Ігор Васильович
 • Комбаров Володимир Вікторович
 • Ліснічий Костянтин Борисович
 • Панкратов Олександр Вікторович
 • Планковський Сергій Ігорович
 • Романова Тетяна Євгенівна
 • Сухонос Марія Костянтинівна
 • Цегельник Євген Володимирович
2.
Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України
 
1.2-21 Розроблення та впровадження у виробництво нових екологічно чистих технологій виготовлення особливо чистої сировини для вирощування галогенідних сцинтиляційних монокристалів

Частина 1Завантажити
Частина 2 - Завантажити
Частина 3 Завантажити
Частина 4 -  З авантажити
Частина 5 -  Завантажити
Частина 6 -  Завантажити
Частина 7 -  Завантажити

 • Бояринцев Андрій Юрійович
 • Варич Андрій Григорович
 • Дацько Юрій Миколайович
 • Підгорний Михайло Володимирович
 • Пономаренко Тамара Володимирівна
 • Реброва Тетяна Павлівна
 • Таранюк Володимир Іванович
 • Чергинець Віктор Леонідович 
3.
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України
1.3-21 Розроблення і впровадження методики та технічних засобів для корозійного моніторингу тривалоексплуатованих об’єктів високої екологічної небезпеки
Частина 1 -  Завантажити
 • Ниркова Людмила Іванівна
 • Осадчук Світлана Олексіївна
 • Рибаков Анатолій Олександрович
 • Водолазський Валерій Євгенович
 • Володін Олександр Вікторович
 • Дерюга Сергій Юрійович
 • Лінючева Ольга Володимирівна
 • Чигиринець Олена Едуардівна
Напрям 2 «Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу» 
4.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
2.1-21 Розробка та впровадження інноваційних біотехнологій у систему ветеринарних заходів щодо діагностики та специфічної профілактики сибірки тварин
Частина 1 -  Завантажити
Частина 2 -  Завантажити
 • Ушкалов Валерій Олександрович
 • Головко Анатолій Миколайович
 • Мачуський Олександр Вікторович
 • Виговська Лілія Миколаївна
 • Дерябін Олег Миколайович
 • Бабкін Михайло Валерійович
 • Рубленко Ірина Олександрівна
 • Пінчук Наталія Григорівна
 • Кошельник Василь Гаврилович
 • Терпецька Тетяна Олександрівна
5.
Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України
2.2-21 Інноваційна технологія створення препаратів на основі живих бактерій для отримання якісних та безпечних м’ясних продуктів
Частина 1 -  Завантажити
 • Сичевський Микола Петрович
 • Даниленко Світлана Григорівна
 • Потемська Оксана Іванівна
 • Жукорський Остап Мирославович
 • Волощук Василь Михайлович
 • Ничик Сергій Анатолійович
 • Козловська Ганна Володимирівна
6.
Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» Національної академії аграрних наук України
2.3-21 Біотехнологічна система виробництва ентомологічного препарату бракон для використання в органічному землеробстві
Частина 1 -  Завантажити
Частина 2 -  Завантажити
 • Крутякова Валентина Іванівна
 • Бельченко Володимир Михайлович
 • Молчанова Олена Дмитрівна
 • Гурінчик Вікторія Деонисівна 
7.
Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця Національної академії аграрних наук України
2.4-21 Методологія оцінювання видів і порід сільськогосподарських тварин за різними типами цитогенетичних маркерів
Частина 1 -  Завантажити
 • Дзіцюк Валентина Валентинівна
 • Порхун Микола Григорович
 • Типило Христина Тарасівна
 • Гузеватий Олег Євгенович
8.
Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України»
2.5-21 Впровадження нових високопродуктивних і високоякісних сортів пшениці м’якої озимої, створених за основними напрямами селекції
Частина 1  - Завантажити
 • Голик Любов Миколаївна
 • Костенко Олена Іванівна
 • Штакал Микола Іванович
 • Левченко Ольга Сергіївна
 • Симоненко Ніна Вікторівна
 • Тимошенко Ольга Василівна
 • Волошин Володимир Миколайович
 • Кузьменко Лариса Анатоліївна
9.
Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»
2.6-21 Створення сировинної бази та впровадження технологій комплексного перероблення цукрового сорго в альтернативні палива для підвищення енергетичної незалежності України
Частина 1 -  Завантажити
 • Блюм Ярослав Борисович
 • Циганков Сергій Петрович
 • Ємець Алла Іванівна
 • Іванова Тетяна Сергіївна
 • Володько Олексій Іванович
 • Рахметов Джамал Бахлул огли
 • Рахметова Світлана Олександрівна
 • Каленська Світлана Михайлівна
 • Федорчук Михайло Іванович
 • Глущенко Анатолій Анатолійович
Напрям 3 «Впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики»
10.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 
 
3.1-21 Розробка і впровадження інноваційної технології визначення комплексу нейро-психофізіологічних маркерів спроможностей людини до ефективного виконання конкретних видів діяльності та виявлення прихованих свідомих і підсвідомих схильностей на основі емоційного тесту Струпа
Частина 1 -  Завантажити
Частина 2 -  Завантажити  
 • Пампуха Ігор Володимирович
 • Попков Борис Олексійович
 • Нікіфоров Микола Миколайович
 • Лоза Віталій Миколайович
 • Насєдкін Дмитро Борисович
 • Макарчук Микола Юхимович
 • Філімонова Наталя Борисівна
 • Куценко Тетяна Василівна
11.
Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
3.2-21 Розроблення і впровадження інноваційної технології і систем очищення від шкідливих домішок повітряного середовища в приміщеннях різного призначення
Частина 1 -  Завантажити  
Частина 2 -  Завантажити   
 • Адамчук Валерій Васильович
 • Даник Юрій Григорович
 • Довбненко Олег Федорович
 • Плахотній Олег Іванович
 • Полька Надія Степанівна
 • Сурмашева Олена Василівна
12.
Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України»
3.3-21 Розроблення і впровадження інноваційних технологій у діагностиці, лікуванні та прогнозуванні туберкульозу у цивільних і військових із зони Операції Об'єднаних Сил в умовах пандемії
Частина 1 -  Завантажити   
 • Кужко Михайло Михайлович
 • Бутов Дмитро Олександрович
 • Гуменюк Микола Іванович
 • Гречаник Леонід Іванович
 • Бутова Тетяна Сергіївна
13.
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»
3.4-21 Розробка та впровадження комплексу інноваційних медико-біологічних технологій для індивідуалізованої оцінки ризику, ранньої діагностики та прогнозування онкологічної трансформації у постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції
Частина 1 -  Завантажити   
Частина 2 -  Завантажити    
 • Ільєнко Ірина Миколаївна
 • Курінний Денис Аркадійович
 • Голярник Наталія Анатоліївна
 • Пілінська Марія Андріївна
14.
Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика
3.5-21 Розробка інноваційних методик анестезіологічного забезпечення під час кардіохірургічних втручань та трансплантації серця
Частина 1 -  Завантажити    
 • Лоскутов Олег Анатолійович
 • Дружина Олександр Миколайович
 • Дзюба Дмитро Олександрович
Напрям 4 «Освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки»
15.
Державне підприємство «Київський науково-дослідний інститут гідроприладів»
4.1-21 Створення вітчизняного інноваційного комплексу з серійного виробництва та випробувань радіогідроакустичної системи на базі пасивних ненаправлених буїв
РГБ-16В, шифр «Ятрань»
Частина 1 -  Завантажити     
 • Білоус Володимир Васильович
 • Коцюба Віталій Семенович
 • Смідович Ольга Володимирівна
 • Дударенко Володимир Олександрович
 • Дерепа Анатолій Войткович
 • Меленко Юрій Ярославович
 • Позднякова Ольга Миколаївна
 • Лейко Олександр Григорович
 • Коржик Олексій Володимирович
 • Дрозденко Олександр Іванович