A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Національний фонд дослідженьНаціональний фонд досліджень України було створено Постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 року № 528, якою також затверджено Положення про Національний фонд досліджень України.

Згідно з зазначеною постановою Національний фонд досліджень є правонаступником прав та обов’язків Державного фонду фундаментальних досліджень, який припиняється в результаті реорганізації шляхом приєднання до Національного фонду досліджень.

Створення Фонду є одним з ключових кроків з реформування системи фінансування науки в України. Досі в Україні не існувало інституції подібного формату, яка могла б надавати гранти на дослідження і розробки на умовах відкритих конкурсів і незалежно від відомчих ознак.

Основним завданням Національного фонду є грантова підтримка фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук та прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.

Згідно з Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» Національний фонд досліджень України здійснює такі види грантової підтримки:

 1. індивідуальний грант;
 2. колективний грант;
 3. інституційний грант.

Напрямами грантової підтримки Національного фонду досліджень України є:

 1. виконання наукових досліджень і розробок;
 2. розвиток матеріально-технічної бази наукових досліджень і розробок високого рівня;
 3. розвиток наукової співпраці, у тому числі наукова мобільність, організація, проведення та участь у конференціях, симпозіумах, спільні дослідження університетів та наукових установ тощо;
 4. наукове стажування наукових працівників, аспірантів і докторантів, у тому числі за кордоном;
 5. створення, функціонування та розвиток дослідницької інфраструктури;
 6. трансфер знань та їх поширення;
 7. підтримка проектів молодих вчених;
 8. підтримка діяльності, спрямованої на залучення учнівської молоді до наукової та науково-технічної діяльності;
 9. популяризація науки;
 10. інші напрями, погоджені наглядовою радою Національного фонду досліджень України.

Детальніше

Порядок конкурсного відбору та фінансування Національного фонду досліджень

Конкурси Національного фонду досліджень


Контактна інформація:

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОНД  ДОСЛІДЖЕНЬ

 • адреса: 01001, м.Київ, вул. Б. Грінченка, 1
 • тел. (044) 287-82-21
 • ел. пошта: nrfu@nrfu.org.ua
 • сайт: nrfu.org.ua

Директор: Полоцька Ольга Олександрівна