A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Конкурсний відбір проєктів, які фінансуються за рахунок коштів "Горизонт 2020"Конкурс 2024

Проведення другого конкурсного відбору наукових робіт та проєктів для посилення участі українських організацій в програмі ЄС «Горизонт Європа»


Конкурс 2022

За рахунок коштів Рамкової програми Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020» нададуть фінансову підтримку 40 українським проєктам


Конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт та проєктів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020" проводиться відповідно до Положення про конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт та проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. № 971 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 419).

Конкурс проводиться з метою надання фінансової підтримки на:

 1. придбання обладнання та матеріалів для проведення наукових досліджень за пріоритетами Рамкової програми Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020" закладами вищої освіти та науковими установами з метою стимулювання їх участі у програмі "Горизонт Європа" за результатами конкурсного відбору науково-технічних проєктів, спрямованих на придбання наукового обладнання та матеріалів центрами колективного користування науковим обладнанням для проведення наукових досліджень;
 2. реалізацію закладами вищої освіти, суб’єктами малого і середнього підприємництва та науковими установами наукових, науково-технічних робіт та наукових, науково-технічних проєктів за результатами конкурсного відбору наукових робіт та науково-технічних проєктів;
 3. фінансову підтримку інноваційної діяльності закладів вищої освіти, наукових установ за результатами конкурсного відбору науково-технічних проєктів, спрямованих на підтримку інноваційної діяльності закладів вищої освіти та наукових установ;
 4. надання підтримки суб’єктам господарювання, спрямованої на відшкодування витрат на проведення техніко-економічного обґрунтування науково-технічних проєктів у сфері наукових (науково-технічних робіт) та витрат на підтримку інноваційної діяльності суб’єктів господарювання за результатами конкурсного відбору науково-технічних проєктів суб’єктів господарювання, що потребують проведення техніко-економічного обґрунтування.

Тематичні напрями для наукових робіт:

 • передова наука;
 • нанотехнології та наноматеріали, нові технології виробництва матеріалів;
 • технічне і технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу, органічне виробництво та продовольча безпека;
 • нові технології розвитку транспортної системи, у тому числі розумний, екологічно чистий та інтегрований транспорт;
 • здоров’я, біобезпека;
 • демографічні зміни та добробут населення;
 • нові технології охорони навколишнього природного середовища, раціональне природокористування, біоекономіка;
 • енергетика та енергоефективність, освоєння альтернативних джерел енергії;
 • розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніка, кібербезпека;
 • безпечне, інноваційне та розумне суспільство (соціально-економічний, соціально-правовий та соціально-гуманітарний напрями);
 • ракетно-космічні технології.

Тематичні напрями для науково-технічних проєкти суб’єктів малого і середнього підприємництва, закладів вищої освіти та наукових установ, а також науково-технічних проєкти суб’єктів господарювання, що потребують проведення техніко-економічного обґрунтування:

 • освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії;
 • освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- та суднобудування, озброєння та військової техніки;
 • освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з’єднання, створення наноматеріалів та нанотехнологій;
 • впровадження нових технологій, обладнання та біологічно активних сполук для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики;
 • розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.
 • Напрями для науково-технічних проєктів, спрямованих на підтримку інноваційної діяльності закладів вищої освіти та наукових установ:
 • проведення патентних, патентно-кон’юнктурних, маркетингових досліджень;
 • закупівля інструментів, обладнання та устаткування, що необхідні для проведення тестування, прототипування, експериментальних досліджень, створення та випробування дослідних зразків, виготовлення моделей;
 • створення та забезпечення функціонування інноваційних структур, (інноваційних бізнес-інкубаторів, бізнес-акселераторів, стартап-шкіл, центрів трансферу технологій, коворкінгів тощо).

Інфраструктурні проекти подаються на конкурс для отримання фінансування на закупівлю інструментів, обладнання та устаткування, що необхідні для проведення тестування, прототипування, експериментальних досліджень, створення та випробування дослідних зразків, виготовлення моделей з метою вдосконалення послуги з надання доступу вченим до обладнання та матеріалів для проведення наукових досліджень.

Вимоги до учасників конкурсу та документи, що подаються для участі у конкурсі, визначені у пунктах 9-14 Положення.

Нормативно-правові акти з питань проведення конкурсу:

 1. Положення про конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт та проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. № 971 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 419)
 2. Наказ МОН «Про затвердження Положення про спеціалізовану науково-технічну раду МОН з відбору наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проектів» від 02.06.2021 № 608, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2021 р. за N 1022/36644
 3. Наказ МОН про затвердження персонального складу спеціалізованої науково-технічної ради МОН з відбору наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проектів та її секцій»
 4. Наказ МОН «Про проведення конкурсного відбору наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проектів»

Алгоритм проведення конкурсу:

1. Оголошення про проведення конкурсу

2. Подання заявок на участь у конкурсі

3. Перевірка заявок за формальними ознаками

4. Організація проведення наукової і науково-технічної експертизи заявок:

 • затвердження на засіданні секцій критеріїв та механізму відбору експертів
 • проведення засідання секцій, на якому здійснюватиметься визначення та розподіл проектів та робіт між експертами
 • проведення наукової і науково-технічної експертизи

5. Засідання секцій ради за кожним тематичним напрямом конкурсу та формування пропозицій щодо переліку наукових робіт та проектів, рекомендованих секцією для фінансування, та орієнтовного обсягу фінансування кожної наукової роботи, проекту

6. Засідання ради та формування остаточних пропозицій щодо переліку наукових робіт та проектів із зазначенням орієнтовного обсягу фінансування кожної наукової роботи, проекту в розрізі строків виконання

7. Затвердження рішення ради наказом МОН

8. Розміщення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті МОН

9. Укладення договорів про надання фінансування з переможцями конкурсу

Інформація про подачу заявок


МОН оголошує старт конкурсу проєктів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги ЄС

Сьогодні, 11 листопада 2021 року, МОН оголошує старт конкурсу проєктів у межах рамкової програми Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020” 

Конкурс проводиться відповідно до Положення про конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт і проєктів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 року № 971 (в редакції постанови від 28 квітня 2021 року № 419).

У конкурсі можуть брати участь автори наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проєктів. Заявки подаються у формі згідно з додатками 1-5 Положення про конкурсний відбір.

Документи подаються в електронному вигляді (скан-копії оригіналів у форматі *.pdf) на електронну пошту: [email protected]. Кінцевий строк подання – 20 грудня 2021 року (до 17:00).

Контактні особи для довідок:

Оксана Крукевич, тел. (044) 287-82-17, державний експерт експертної групи з питань розвитку інновацій директорату науки та інновацій МОН;

Вікторія Гайдар, тел. (044) 287-82-16, державний експерт експертної групи з питань інтеграції до Європейського дослідницького простору директорату науки та інновацій МОН;

Тетяна Шевцова, тел. (044) 287-82-39, головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва головного управління із реалізації політик у сфері науки та інновацій директорату науки та інновацій МОН.

Форми заявок:

Інформація про заявки, що надійшли

Інформація про набір експертів 

МОН формує список кандидатур в експерти для проведення наукової і науково-технічної експертизи заявок на участь у конкурсу та запрошує всіх науковців долучитися до формування списку кандидатур в експерти.

До реєстрації запрошуються українські та іноземні вчені, які мають науковий ступінь, наукові публікації та досвід дослідницької діяльності у сфері, що змістовно наближена до тематичного напряму наукової роботи, науково-технічного та інфраструктурного проектів. Оцінку заявок експерти здійснюватимуть на безоплатній основі.

Звертаємо увагу, що реєстрація як експерта не обмежує право науковця подавати заявку на участь у конкурсі. Експерт не будуть залучатися до проведення експертизи заявки у разі коли заявку подано підприємством, установою та організацією, в яких вони працюють (за основним місцем роботи або сумісництвом), або у разі, коли вони мають спільні наукові публікації з керівником або виконавцями наукової роботи, науково-технічного та інфраструктурного проектів протягом останніх п’яти років.

Реєстрація кандидатур в експерти здійснюється за посиланням

З усіма питаннями стосовно реєстрації експертів можна звертатися: [email protected]


Дякуємо за співпрацю!