A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Державна атестація закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності

3 серпня 2020 року почалася державна атестація закладів вищої освіти, які належать до сфери управління МОН, у частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності.

Державна атестація проводиться відповідно до:

  • Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
  • Порядку проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 652 «Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності»;
  • Наказу Міністерства освіти і науки України від 12.03.2019 № 338 «Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2019 року за № 688/33659 та № 689/33660;
  • Наказу Міністерства освіти і науки України від 31.07.2020 № 994.
  • Наказу Міністерства освіти і науки України від 07.09.2020 № 1111 "Про затвердження персонального складу експертних груп для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковими напрямами"

Державна атестація проводиться експертними групами за науковими напрямами, а комісія з питань проведення державної атестації ЗВО приймає остаточне рішення щодо атестації.

Для проведення державної атестації ЗВО подає до МОН за підписом керівника в електронному та паперовому виглядах:

  • заявку;
  • інформаційні матеріали відповідно до додатків 1-5 Методики.

Інструктивний лист про формування заявок та інформаційних матеріалів 

В електронному вигляді документи подаються через спеціальну електронну систему.

У паперовому вигляді документи подаються за адресою: 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16, кімната 201-в.

Кінцевий строк подання документів – 18 вересня 2020 року.

Відповідальним за проведення державної атестації ЗВО є відділ розвитку науки у закладах вищої освіти головного управління із реалізації політик у сфері науки та інновацій директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки України.

Контактна особа:

Ничипоренко Олена Валентинівна, головний спеціаліст відділу розвитку науки у закладах вищої освіти, тел. (044) 287-82-42; м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16, кімната 201-в.

Запис вебінару для учасників атестації (17.08.2020)

Запис вебінару для представників експертних груп (09.12.2020)


Про результати державної атестації закладів вищої освіти

Згідно з «Положенням про експертні групи та Комісію з питань проведення державної атестації ЗВО в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12.03.2019 № 338 «Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 червня 2019 року за № 689/33660, уповноважений структурний підрозділ МОН опрацював подані заявки та інформаційні матеріали, забезпечив проведення обрахунку попередньої атестаційної оцінки та організував подання інформаційних матеріалів експертним групам.

Експертними групами проаналізовано 386 комплектів інформаційних матеріалів, поданих 135 ЗВО за сімома науковими напрямами, проведено експертне оцінювання потенціалу розвитку наукових напрямів в ЗВО та сформульовано висновки та пропозиції щодо результатів експертного оцінювання ефективності діяльності ЗВО за науковими напрямами.

Експертні висновки відповідно до нормативно-правової бази розглянуті Комісією з питань проведення державної атестації ЗВО в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності (далі – атестаційна комісія) на засіданнях 19 лютого, 26 лютого та 04 березня 2021 року.

За результатами засідання атестаційної комісії наказом Міністерства освіти і науки України від 25.03.2021 № 372 «Про результати державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності» визначено атестаційні оцінки та віднесено ЗВО до відповідних кваліфікаційних груп.

Результати державної атестації закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності.


Про укладання у 2021 році договорів на виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму ЗВОза результатами державної атестації

Відповідно до пункту 18 Порядку проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 652 «Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності» результати державної атестації закладів вищої освіти за науковим напрямом використовуються головними розпорядниками, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти, що пройшли державну атестацію, під час планування обсягу видатків державного бюджету для провадження наукової та науково-технічної діяльності закладів вищої освіти; формування переліків наукових напрямів закладів вищої освіти, яким надається фінансова підтримка за рахунок коштів державного бюджету, зокрема через механізм базового фінансування відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті МОН за програмою 2201390 «Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти» визначено Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 639.

Забезпечення базового фінансування закладів вищої освіти, які пройшли державну атестацію в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності та віднесені за її результатами до кваліфікаційної групи А та/або Б, здійснюватиметься відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 16.04.2021 № 434 «Про розподіл бюджетних коштів для підтримки наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти» та від 21.05.2021 № 561 «Про затвердження примірної форми договору на виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму».

З метою забезпечення укладання відповідних договорів необхідно звернутися до начальника відділу державної атестації Мельник Світлани Миколаївни за тел.: 044 287 82 34; e-mail: [email protected]


Забезпечення базового фінансування закладів вищої освіти у 2022 році здійснюватиметься відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.05.2022 № 470 "Про затвердження переліку закладів вищої освіти, яким надаватимуться бюджетні кошти для підтримки пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за результатами проведеної державної атестації, з відповідними обсягами фінансування на 2022 рік"