A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Державна атестація наукових установ

Державна атестація наукових установ

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Порядку проведення державної атестації наукових установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540 (далі – Порядок), наказу Міністерства освіти і науки України від 17.09.2018 № 1008 «Деякі питання державної атестації наукових установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2018 року за № 1504/32956, № 1505/32957, № 1506/32958 (далі – Наказ), розпочинається державна атестація наукових установ.

Згідно з пунктом 5 Порядку державна атестація наукових установ проводиться експертними групами та експертною комісією з проведення державної атестації наукових установ відповідно до методики оцінювання ефективності наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наукових установ, затвердженої Наказом (далі – Методика).

Згідно з пунктом 4 розділу І Методики для проведення оцінювання ефективності діяльності наукова установа за підписом керівника подає до МОН в електронному та паперовому виглядах:

 • заявку на проведення державної атестації (додаток 1 до Методики);
 • інформаційні матеріали для проведення державної атестації наукової установи (далі – інформаційні матеріали), з відомостями про діяльність наукової установи (додатки 2 – 9 до Методики).

 

10 кроків
для проведення державної атестації 
наукової установи

 1. Формування експертної комісії та затвердження наказом МОН її персонального складу.
 2. Формування МОН переліку кандидатів у члени експертних груп.
 3. Визначення експертною комісією необхідної кількості експертних груп та формування експертною комісією пропозицій щодо їх персонального складу.
 4. Затвердження наказом МОН персонального складу експертних груп.
 5. Заповнення науковою установою у встановлені МОН строки в інформаційно-аналітичній системі (за посиланням) (див. табл. нижче) заявки та інформаційних матеріалів.
 6. Подання науковою установою у паперовій папці-швидкозшивачі, до МОН на адресу: проспект Берестейський, 10, кім. 6, м. Київ, 01153, не пізніше дати, визначеної МОН (див. табл. нижче), за підписом керівника наукової установи:

  • заявки, роздрукованої на бланку наукової установи;
  • роздрукованих з інформаційно-аналітичної системи інформаційних матеріалів.На титульній сторінці папки-швидкозшивача друкованим способом зазначаються: найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження наукової установи.
   Звертаємо вашу увагу, що інформаційно-аналітичні матеріали необхідно доповнити:
  • копією статуту наукової установи;
  • переліком та активними посиланнями на публікації у виданнях, які підтверджують кількісні показники, зазначені у підпункті 2.1.5 пункту 2.1 розділу ІІ додатку 3 до Методики;
  • переліком публікацій, кількість яких зазначена у підпункті 2.1.3 пункту 2.1 розділу ІІ додатку 3 до Методики, та активними посиланнями на них.
 7. Реєстрація МОН заявки та інформаційних матеріалів, поданих науковою установою, передання їх експертній групі для проведення оцінювання ефективності діяльності наукової установи відповідно до Наказу.
 8. Оцінювання експертною групою ефективності діяльності наукової установи, підготовка та подання експертною групою експертній комісії експертного висновку щодо результатів експертного оцінювання ефективності діяльності наукової установи.
 9. Визначення експертною комісією атестаційної оцінки наукової установи, формування експертною комісією пропозиції щодо віднесення наукової установи до однієї з чотирьох класифікаційних груп, установлених відповідно до пункту 18 Порядку, підготовка експертною комісією висновку про результат державної атестації наукової установи.
 10. Затвердження наказом МОН результату державної атестації наукової установи та видача їй Свідоцтва про державну атестацію наукової установи.


Строки заповнення та подання науковими установами заявки та
 інформаційних матеріалів для проведення державної атестації

Строк дії державної атестації
Строк
заповнення заявки та інформаційних матеріалів
Строк
подання заявки та інформаційних матеріалів
2019 рік
до 1 червня 2019 року
до 20 березня 2019 року
до 1 квітня 2019 року
до 1 грудня 2019 року
до 7 серпня 2019 року
до 15 серпня 2019 року
2020 рік
до 1 червня 2020 року
до 02 березня 2020 року
до 13 березня 2020 року
до 1 грудня 2020 року
до 14 серпня 2020 року
до 28 серпня 2020 року
2021 рік
до 1 червня 2021 року
до 05 березня 2021 року
до 19 березня 2021 року
до 1 грудня 2021 року
до 13 серпня 2021 року
до 27 серпня 2021 року
2022 рік
до 1 червня 2022 року
до 01 березня 2022 року
до 18 березня 2022 року
до 1 грудня 2022 року
до 1 серпня 2022 року
до 26 серпня 2022 року
2023 рік
до 01 червня 2023 року
до 01 березня 2023 року
до 20 березня 2023 року
до 1 грудня 2023 року
до 05 серпня 2023 року
до 26 серпня 2023 року


Оголошення про реєстрацію кандидатів у члени експертних груп 
з оцінювання ефективності діяльності наукових установ

Міністерство освіти і науки України оголошує реєстрацію кандидатів у члени експертних груп з оцінювання ефективності діяльності наукових установ – представників центральних органів виконавчої влади, представників інших заінтересованих органів, представників Національної академії наук, національних галузевих академій наук, до сфери управління яких належать (у віданні яких перебувають) наукові установи; фахівців та вчених, у тому числі тих, що працюють у закладах вищої освіти, наукових установах, які мають кваліфікацію за відповідними науковими напрямами і стаж практичної роботи за спеціальністю не менше ніж п’ять років.

Реєстрація відбувається з метою забезпечення формування Переліку кандидатів у члени експертних груп з оцінювання ефективності діяльності наукових установ з 14 лютого до 14 березня 2019 року. 

Для реєстрації необхідно заповнити анкету кандидата у члени експертних груп (далі – анкета) та подати її до МОН у паперовому вигляді – на адресу: бульвар Тараса Шевченка, 16, м. Київ, 01601, МСП та в електронному вигляді – на e-mail: melnyk@mon.gov.ua

Анкета подається разом із згодою кандидата на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та супровідним листом.

Супровідний лист підписується керівником установи, де працює кандидат, або безпосередньо кандидатом – у разі його реєстрації за власним бажанням.

Наказ МОН від 12.02.2019 № 161 "Про забезпечення проведення державної атестації наукових установ"

Наказ МОН від 12.03.2019 № 334 "Про затвердження складу експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ"


Засідання експертної комісії
з проведення державної атестації наукових установ

01 квітня 2019 року у приміщення Міністерства освіти і науки України за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 16, к. 312, м. Київ, відбулося перше засідання експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ.

За результатами засідання та на виконання рішення експертної комісії від 01 квітня 2019 року (див. нижче) експертною комісією:

 • визначені сім наукових напрямів, за якими буде проводитись державна атестація наукових установ;
 • погоджено Перелік наукових установ, реєстрація яких підтверджена в інформаційно-аналітичній системі та які мають пройти державну атестацію до 01 червня 2019 року (див. нижче);
 • рекомендовано Міністерству освіти і науки України до 19 квітня 2019 року утворити експертні групи та затвердити їх персональні склади (див. нижче) за результатами розгляду сформованих Міністерством освіти і науки України переліків кандидатів у члени експертних груп з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за науковими напрямами;
 • погоджено (станом на 12 квітня 2019 року) Графік засідань експертних груп з оцінювання ефективності діяльності наукових установ та експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ.

Дата, час

Засідання експертної групи:
13.05.2019, 1100
ЕГ-06 (за науковим напрямом медичних наук)
13.05.2019, 1430
ЕГ-03 (за науковим напрямом природничих наук)
14.05.2019, 1100
ЕГ-02 (за науковим напрямом суспільних наук)
14.05.2019, 1430
ЕГ-04 (за науковим напрямом інженерно-технічних наук)
15.05.2019, 1100
ЕГ-07 (за науковим напрямом військових наук)
15.05.2019, 1200
ЕГ-01 (за науковим напрямом соціогуманітарних наук)
15.05.2019, 1430
ЕГ-05 (за науковим напрямом аграрних та сільськогосподарських наук)
22.05.2019, 1430
Засідання експертної комісії

Протокольне рішення засідання експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ від 01 квітня 2019 року № 01

Перелік наукових установ, реєстрація яких підтверджена в інформаційно-аналітичній системі та які мають пройти державну атестацію до 01 червня 2019 року (станом на 18.04.2019)

Наказ МОН від 19.04.2019 № 524 "Про експертні групи з оцінювання ефективності діяльності наукових установ"


2-ге Засідання Експертної комісії
з проведення державної атестації наукових установ

22 травня 2019 року у приміщенні Міністерства освіти і науки України за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 16, к. 312, м. Київ, відбулося друге засідання Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ. На засіданні голови (заступники голів) семи експертних груп доповіли про результати оцінювання ефективності діяльності наукових установ за сімома науковими напрямами.

За результатами засідання 22 травня 2019 року Експертною комісією:

 • ухвалено рішення зазначати в атестаційній оцінці наукової установи її класифікаційну та рейтингову оцінки з точністю до однієї сотої;
 • визначено атестаційні оцінки та віднесено до однієї з чотирьох класифікаційних груп 144 наукових установи (див. таблицю нижче).

Кількісний розподіл за науковими напрямами та класифікаційними групами наукових установ, які пройшли державну атестацію, за результатами засідання Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ 22.05.2019 року.

Міністерству освіти і науки України рекомендовано оприлюднити зведену таблицю результатів державної атестації наукових установ згідно з висновками про результат державної атестації наукової установи за результатами засідання Експертної комісії 22 травня 2019 року та до грудня 2019 року забезпечити проходження державної атестації тим науковим установам, яким ще належить її пройти у 2019 році.

На виконання рішення експертної комісії від 22 травня 2019 року наказом Міністерства освіти і науки України від 31.05.2019 № 768 «Про результати державної атестації наукових установ» (далі – наказ № 768) затверджені висновки про результат державної атестації 144-ох наукових установ, які до 01 червня 2019 року проходили державну атестацію за сімома науковими напрямами в установленому порядку, та оприлюднюється Зведена таблиця результатів державної атестації наукових установ згідно з висновками про результат державної атестації наукової установи за результатами засідання Експертної комісії 22 травня 2019 року (див. нижче).

Наукові установи, які до 01 червня 2019 року пройшли державну атестацію та включені до Зведеної таблиці, за необхідності з урахуванням результатів державної атестації, можуть в установленому порядку подати заявку на включення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

Протокольне рішення засідання експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ від 22 травня 2019 року № 02

Зведена таблиця результатів державної атестації наукових установ згідно з висновками про результат державної атестації наукової установи за результатами засідання Експертної комісії 22 травня 2019 року (згідно з наказом № 768).


Підготовка та проведення 3-го засідання Експертної комісії
з проведення державної атестації наукових установ

Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2019 № 1407 унесено зміни у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.03.2019 № 334, яким у зв'язку із кадровими змінами в центральних органах виконавчої влади затверджено оновлений склад Експертної комісії. Головою Експертної комісії визначено першого заступника Міністра освіти і науки України.

28 листопада 2019 року о 14 год. 30 хв. в приміщенні Міністерства освіти і науки України за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 16, к. 312, м. Київ планується проведення 3-го засідання Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ. На засіданні Експертної комісії будуть розглянуті результати оцінювання діяльності наукових установ за шістьома науковими напрямами, проведені відповідними експертними групами, графік засідань яких наведений нижче.

Графік засідань експертних груп з оцінювання ефективності діяльності наукових установ та експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ

Дата, час

Засідання експертної групи:
20.11.2019, 1200
ЕГ-01 (за науковим напрямом соціогуманітарних наук)
20.11.2019, 1300
ЕГ-02 (за науковим напрямом суспільних наук)
20.11.2019, 1700
ЕГ-03 (за науковим напрямом природничих наук)
20.11.2019, 1600
ЕГ-07 (за науковим напрямом військових наук)
21.11.2019, 1430
ЕГ-04 (за науковим напрямом інженерно-технічних наук)
22.11.2019, 1330
ЕГ-06 (за науковим напрямом медичних наук)
28.11.2019, 1430
Засідання Експертної комісії

Наказ МОН від 07.11.2019 № 1407 "Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.03.2019 № 334".

28 листопада 2019 року у приміщенні Міністерства освіти і науки України за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 16, к. 312, м. Київ, відбулося третє засідання Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ. На засіданні голови (заступники голів) шести експертних груп доповіли про результати оцінювання ефективності діяльності наукових установ за шістьма науковими напрямами.

За результатами засідання 28 листопада 2019 року Експертною комісією:

 • визначено атестаційні оцінки та віднесено до однієї з чотирьох класифікаційних груп 32 наукові установи (див. таблицю нижче).

Кількісний розподіл за науковими напрямами та класифікаційними групами наукових установ, які пройшли державну атестацію, за результатами засідання Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ 28.11.2019 року.

Міністерству освіти і науки України рекомендовано оприлюднити зведену таблицю результатів державної атестації наукових установ згідно з висновками про результат державної атестації наукової установи за результатами засідання Експертної комісії 28 листопада 2019 року та до червня 2020 року забезпечити проходження державної атестації тим науковим установам, яким належить її проходити у 2020 році.

На виконання рішення експертної комісії від 28 листопада 2019 року наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2019 № 1534 «Про результати державної атестації наукових установ» (далі – наказ № 1534) затверджені Висновки про результат державної атестації 32-ох наукових установ, які до 01 грудня 2019 року проходили державну атестацію за шести науковими напрямами в установленому порядку, та оприлюднюється Зведена таблиця результатів державної атестації наукових установ згідно з висновками про результат державної атестації наукової установи за результатами засідання Експертної комісії 28 листопада 2019 року (див. нижче).

Наукові установи, які у 2019 році пройшли державну атестацію, за необхідності з урахуванням результатів державної атестації, можуть в установленому порядку подавати заявку на включення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

Протокольне рішення засідання експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ від 28 листопада 2019 року № 03

Зведена таблиця результатів державної атестації наукових установ згідно з Висновками про результат державної атестації наукової установи за результатами засідання Експертної комісії 28 листопада 2019 року (згідно з наказом № 1534).


Підготовка та проведення 4-го засідання Експертної комісії
з проведення державної атестації наукових установ

29 травня 2020 року о 14 год. 30 хв. в приміщенні Міністерства освіти і науки України за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 16, к. 312, м. Київ планується проведення 4-го засідання Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ. На засіданні Експертної комісії будуть розглянуті результати оцінювання діяльності наукових установ за семи науковими напрямами, проведені відповідними експертними групами, графік засідань яких наведений нижче.

Графік засідань експертних груп з оцінювання ефективності діяльності наукових установ та Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ

Дата, час

Засідання*) експертної групи:
19.05.2020, 1000
ЕГ-02 (за науковим напрямом суспільних наук)
19.05.2020, 1200
ЕГ-03 (за науковим напрямом природничих наук)
19.05.2020, 1500
ЕГ-07 (за науковим напрямом військових наук)
20.05.2020, 1000
ЕГ-06 (за науковим напрямом медичних наук)
20.05.2020, 1200
ЕГ-01 (за науковим напрямом соціогуманітарних наук)
20.05.2020, 1500
ЕГ-05 (за науковим напрямом аграрних та сільськогосподарських наук)
21.05.2020, 1000
ЕГ-04 (за науковим напрямом інженерно-технічних наук)
29.05.2020, 1430
Засідання*) Експертної комісії

*) У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в Україні засідання експертних груп та Експертної комісії в період з 19.05.2020 року по 29.05.2020 року можуть бути проведені з використанням сучасних засобів комунікації. У такому випадку відповідні технічні дані щодо підключення до засідання будуть повідомлені членам експертних груп та Експертної комісії додатково.

«Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 № 658 "Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.03.2019 № 334 та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 07.11.2019 № 1407»

29 травня 2020 року у приміщенні Міністерства освіти і науки України за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 16, к. 312, м. Київ, відбулося четверте засідання Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ. На засіданні голови (заступники голів) семи експертних груп доповіли про результати оцінювання ефективності діяльності наукових установ за сімома науковими напрямами.

За результатами засідання 29 травня 2020 року Експертною комісією:

визначено атестаційні оцінки та віднесено до однієї з чотирьох класифікаційних груп 79 наукових установ (див. таблицю нижче);

Кількісний розподіл за науковими напрямами та класифікаційними групами наукових установ, які пройшли державну атестацію, за результатами засідання
Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ 20.05.2020 року

рекомендовано оприлюднити зведену таблицю результатів державної атестації наукових установ згідно з Висновками про результат державної атестації наукової установи за результатами засідання Експертної комісії 29 травня 2020 року та до грудня 2020 року забезпечити проходження державної атестації тим науковим установам, яким належить її проходити у 2020 році.

На виконання рішення експертної комісії від 29 травня 2020 року наказом Міністерства освіти і науки України від 17.06.2020 № 817 «Про результати державної атестації наукових установ» (далі – наказ № 817) затверджені Висновки про результат державної атестації 79-и наукових установ, які до 01 червня 2020 року проходили державну атестацію за семи науковими напрямами в установленому порядку, та оприлюднюється Зведена таблиця результатів державної атестації наукових установ згідно з Висновками про результат державної атестації наукової установи за результатами засідання Експертної комісії 29 травня 2020 року (див. нижче).

Наукові установи, які у 2020 році пройшли державну атестацію, за необхідності з урахуванням результатів державної атестації, можуть в установленому порядку подавати заявку на включення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

Наукові установи, яким належить проходити державну атестацію у 2020 році зможуть заповнювати заявку та відповідні інформаційні матеріали з 01 липня 2020 року по 14 серпня 2020 року (див. вище таблицю "Строки заповнення та подання науковими установами заявки та інформаційних матеріалів для проведення державної атестації").

Протокольне рішення засідання експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ від 29 травня 2020 року № 04

Зведена таблиця результатів державної атестації наукових установ згідно з Висновками про результат державної атестації наукової установи за результатами засідання Експертної комісії 29 травня 2020 року (згідно з наказом № 817).


Підготовка та проведення 5-го засідання Експертної комісії
з проведення державної атестації наукових установ

19 листопада 2020 року о 14 год. 30 хв. планується проведення 5-го засідання Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ. На засіданні Експертної комісії будуть розглянуті результати оцінювання діяльності наукових установ за сімома науковими напрямами, проведені відповідними експертними групами, графік засідань яких наведений нижче.

Графік засідань експертних груп з оцінювання ефективності діяльності наукових установ та експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ


Дата, час
Засідання*) експертної групи:
09.11.2020, 1000
ЕГ-02 (за науковим напрямом суспільних наук)
09.11.2020, 1400
ЕГ-03 (за науковим напрямом природничих наук)
09.11.2020, 1700
ЕГ-07 (за науковим напрямом військових наук)
11.11.2020, 1000
ЕГ-06 (за науковим напрямом медичних наук)
11.11.2020, 1200
ЕГ-01 (за науковим напрямом соціогуманітарних наук)
11.11.2020, 1600
ЕГ-05 (за науковим напрямом аграрних та сільськогосподарських наук)
13.11.2020, 1000
ЕГ-04 (за науковим напрямом інженерно-технічних наук)
19.11.2020, 1430
Засідання*) Експертної комісії
*) У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в Україні засідання експертних груп та експертної комісії в період з 09.11.2020 року по 19.11.2020 року будуть проведені з використанням сучасних засобів комунікації. 

Відповідні технічні дані щодо підключення до засідання будуть повідомлені членам експертних груп та експертної комісії додатково.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.11.2020 № 1450 "Про внесення змін до персональних складів експертних груп з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за науковими напрямами, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 19.04.2020 № 524"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.11.2020 № 1417 "Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.03.2019 р. № 334 та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 р. № 658"

19 листопада 2020 року у приміщенні Міністерства освіти і науки України за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 16, к. 312, м. Київ, відбулося п'яте засідання Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ. На засіданні голови (заступники голів) семи експертних груп доповіли про результати оцінювання ефективності діяльності наукових установ за сімома науковими напрямами.

За результатами засідання 19 листопада 2020 року Експертною комісією:
визначено атестаційні оцінки та віднесено до однієї з чотирьох класифікаційних груп 145 наукових установ (див. таблицю нижче);


Кількісний розподіл за науковими напрямами та класифікаційними групами наукових установ, які пройшли державну атестацію, за результатами засідання
Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ 19.11.2020 року

рекомендовано оприлюднити зведену таблицю результатів державної атестації наукових установ згідно з висновками про результати державної атестації наукових установ за результатами засідання Експертної комісії 19 листопада 2020 року та забезпечити проведення до двох "хвиль" проходження державної атестації тим науковим установам, яким належить її проходити у 2021 році.

На виконання рішення експертної комісії від 19 листопада 2020 року наказом Міністерства освіти і науки України від 04.12.2020 № 1528 «Про результати державної атестації наукових установ» (далі – наказ № 1528) затверджені Висновки про результати державної атестації 145-ти наукових установ, які до 01 грудня 2020 року проходили державну атестацію за сімома науковими напрямами в установленому порядку, та оприлюднюється Зведена таблиця результатів державної атестації наукових установ згідно з висновками про результати державної атестації наукових установ за результатами засідання Експертної комісії 19 листопада 2020 року (див. нижче).

Наукові установи, які у 2020 році пройшли державну атестацію, за необхідності з урахуванням результатів державної атестації, можуть в установленому порядку подавати заявку на включення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

Протокольне рішення засідання експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ від 19 листопада 2020 року № 05

Зведена таблиця результатів державної атестації наукових установ згідно з Висновками про результати державної атестації наукових установ за результатами засідання Експертної комісії 19 листопада 2020 року (згідно з наказом № 1528)

Протокольне рішення засідання експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ від 24 грудня 2020 року № 06

Таблиця результату державної атестації наукової установи згідно з Висновком про результат державної атестації наукової установи - Асканійська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України за результатом засідання Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ 24 грудня 2020 року (згідно з наказом МОН від 31.12.2020 № 1588)


Підготовка та проведення 7-го засідання Експертної комісії
з проведення державної атестації наукових установ

27 травня 2021 року о 14 год. 30 хв. планується проведення 7-го засідання Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ. На засіданні Експертної комісії будуть розглянуті результати оцінювання діяльності наукових установ за сімома науковими напрямами, проведені відповідними експертними групами, графік засідань яких наведений нижче.

Графік засідань експертних груп з оцінювання ефективності діяльності наукових установ та експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ

Дата, час
Засідання*) експертної групи:
14.05.2021, 1000
ЕГ-03 (за науковим напрямом природничих наук)
14.05.2021, 1030
ЕГ-07 (за науковим напрямом військових наук)
14.05.2021, 1100
ЕГ-06 (за науковим напрямом медичних наук)
18.05.2021, 1100
ЕГ-02 (за науковим напрямом суспільних наук)
18.05.2021, 1130
ЕГ-01 (за науковим напрямом соціогуманітарних наук)
19.05.2021, 1100
ЕГ-04 (за науковим напрямом інженерно-технічних наук)
19.05.2021, 1430
ЕГ-05 (за науковим напрямом аграрних та сільськогосподарських наук)
27.05.2021, 1430
Засідання*) Експертної комісії

*) У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в Україні засідання експертних груп та експертної комісії будуть проведені з використанням сучасних засобів комунікації.

Відповідні технічні дані щодо підключення до засідання будуть повідомлені членам експертних груп та експертної комісії додатково.

28 травня 2021 року у приміщенні Міністерства освіти і науки України за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 16, к. 312, м. Київ, а також у зв'язку з поточною епідеміологічною ситуацією в Україні в режимі онлайн відбулося сьоме засідання Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ. На засіданні голови (заступники голів) семи експертних груп доповіли про результати оцінювання ефективності діяльності наукових установ за сімома науковими напрямами. За результатами засідання 28 травня 2021 року Експертною комісією: визначено атестаційні оцінки та віднесено до однієї з чотирьох класифікаційних груп 48 наукових установ (див. таблицю нижче);

Кількісний розподіл за науковими напрямами та класифікаційними групами наукових установ, які пройшли державну атестацію, за результатами засідання Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ 28.05.2021 року

рекомендовано оприлюднити зведену таблицю результатів державної атестації наукових установ згідно з Висновками про результати державної атестації наукових установ за результатами засідання Експертної комісії 28 травня 2021 року та до грудня 2021 року забезпечити проходження державної атестації тим науковим установам, яким належить її проходити у 2021 році.

На виконання рішення експертної комісії від 28 травня 2021 року наказом Міністерства освіти і науки України від 02.06.2021 № 615 «Про результати державної атестації наукових установ» (далі – наказ № 615) затверджені Висновки про результати державної атестації 48-ми наукових установ та оприлюднюється Зведена таблиця результатів державної атестації наукових установ згідно з Висновками про результати державної атестації наукових установ за результатами засідання Експертної комісії 28 травня 2021 року (див. нижче).

Протокольне рішення засідання експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ від 28 травня 2021 року № 07

Зведена таблиця результатів державної атестації наукових установ згідно з Висновками про результати державної атестації наукових установ за результатами засідання Експертної комісії 28 травня 2021 року (згідно з наказом № 615)


Підготовка та проведення 8-го засідання Експертної комісії
з проведення державної атестації наукових установ

13 жовтня 2021 року о 10 год. 00 хв. планується проведення 8-го засідання Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ. На засіданні Експертної комісії будуть розглянуті результати оцінювання діяльності наукових установ за шістьма науковими напрямами, проведені відповідними експертними групами, графік засідань яких наведений нижче.

Графік засідань експертних груп з оцінювання ефективності діяльності наукових установ та експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ

 Дата, час

Засідання*) експертної групи:
05.10.2021, 1000
ЕГ-05 (за науковим напрямом аграрних та сільськогосподарських наук)
05.10.2021, 1200
ЕГ-04 (за науковим напрямом інженерно-технічних наук)
05.10.2021, 1400
ЕГ-07 (за науковим напрямом військових наук)
06.10.2021, 1000
ЕГ-02 (за науковим напрямом суспільних наук)
06.10.2021, 1030
ЕГ-01 (за науковим напрямом соціогуманітарних наук)
06.10.2021, 1130
ЕГ-06 (за науковим напрямом медичних наук)
13.10.2021, 1000
Засідання*) Експертної комісії

*) У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в Україні засідання експертних груп та експертної комісії будуть проведені з використанням сучасних засобів комунікації.

Відповідні технічні дані щодо підключення до засідання будуть повідомлені членам експертних груп та експертної комісії додатково.

Наказ МОН від 07.10.2021 № 1068 "Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.03.2019 року № 334"

13 жовтня 2021 року у приміщенні Міністерства освіти і науки України за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 16, к. 312, м. Київ, а також у зв'язку з поточною епідеміологічною ситуацією в Україні в режимі онлайн відбулося восьме засідання Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ. На засіданні голови (заступники голів) шести експертних груп доповіли про результати оцінювання ефективності діяльності наукових установ за шістьма науковими напрямами. За результатами засідання 13 жовтня 2021 року Експертною комісією: визначено атестаційні оцінки та віднесено до однієї з чотирьох класифікаційних груп 27 наукових установ (див. таблицю нижче);

Кількісний розподіл за науковими напрямами та класифікаційними групами наукових установ, які пройшли державну атестацію, за результатами засідання Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ 13.10.2021 року

рекомендовано оприлюднити зведену таблицю результатів державної атестації наукових установ згідно з Висновками про результати державної атестації наукових установ за результатами засідання Експертної комісії 13 жовтня 2021 року та до червня 2022 року забезпечити проходження державної атестації тим науковим установам, яким належить її проходити у 2022 році.

На виконання рішення експертної комісії від 13 жовтня 2021 року наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2021 № 1122 «Про результати державної атестації наукових установ» (далі – наказ № 1122) затверджені Висновки про результати державної атестації 27-ми наукових установ та оприлюднюється Зведена таблиця результатів державної атестації наукових установ згідно з Висновками про результати державної атестації наукових установ за результатами засідання Експертної комісії 13 жовтня 2021 року (див. нижче). Протокольне рішення засідання експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ від 13 жовтня 2021 року № 08 Зведена таблиця результатів державної атестації наукових установ згідно з Висновками про результати державної атестації наукових установ за результатами засідання Експертної комісії 13 жовтня 2021 року (згідно з наказом № 1122).

Протокольне рішення засідання експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ від 13 жовтня 2021 року № 08

Зведена таблиця результатів державної атестації наукових установ згідно з Висновками про результати державної атестації наукових установ за результатами засідання Експертної комісії 13 жовтня 2021 року (згідно з наказом від 23.10.2021 № 1122)


Підготовка та проведення 9-го засідання Експертної комісії

з проведення державної атестації наукових установ

17 травня 2022 року об 11 год. 00 хв. планується проведення 9-го засідання Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ. На засіданні Експертної комісії будуть розглянуті результати оцінювання діяльності наукових установ за сімома науковими напрямами, проведені відповідними експертними групами, графік засідань яких наведений нижче.

Графік засідань експертних груп з оцінювання ефективності діяльності наукових установ та експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ

Дата, час
Засідання*) експертної групи:
06.05.2022, 1200
ЕГ-03 (за науковим напрямом природничих наук)
09.05.2022, 1100
ЕГ-06 (за науковим напрямом медичних наук)
09.05.2022, 1200
ЕГ-01 (за науковим напрямом соціогуманітарних наук)
09.05.2022, 1400
ЕГ-02 (за науковим напрямом суспільних наук)
10.05.2022, 1100
ЕГ-04 (за науковим напрямом інженерно-технічних наук)
10.05.2022, 1400
ЕГ-05 (за науковим напрямом аграрних та сільськогосподарських наук)
10.05.2022, 1600
ЕГ-07 (за науковим напрямом військових наук)
17.05.2022, 1100
Засідання*) Експертної комісії

*) У зв'язку з продовженням строку дії воєнного стану в Україні Указом Президента України від 18 квітня 2022 р. № 259, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 р. № 2212-IX, засідання експертних груп та експертної комісії будуть проведені з використанням сучасних засобів комунікації в режимі онлайн.

Відповідні технічні дані щодо підключення до засідання будуть повідомлені членам експертних груп та експертної комісії додатково.

Наказ МОН від 16.05.2022 № 448 «Про внесення змін до складу експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 07.10.2021 № 1068»

17 травня 2022 року у приміщенні Міністерства освіти і науки України за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 16, к. 312, м. Київ, а також у зв'язку з воєнним станом в Україні в режимі онлайн відбулося дев'яте засідання експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ. На засіданні голови семи експертних груп доповіли про результати оцінювання ефективності діяльності наукових установ за сімома науковими напрямами.

За результатами засідання 17 травня 2022 року Експертною комісією: визначено атестаційні оцінки та віднесено до однієї з чотирьох класифікаційних груп 72 наукові установи (див. таблицю нижче);

Кількісний розподіл за науковими напрямами та класифікаційними групами наукових установ, які пройшли державну атестацію, за результатами засідання експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ 17.05.2022 року

рекомендовано оприлюднити зведену таблицю результатів державної атестації наукових установ згідно з Висновками про результати державної атестації наукових установ за результатами засідання експертної комісії 17 травня 2022 року та до грудня 2022 року забезпечити проходження державної атестації тим науковим установам, яким належить її проходити у 2022 році.

На виконання рішення експертної комісії від 17 травня 2022 року наказом Міністерства освіти і науки України від 26.05.2022 № 491 «Про результати державної атестації наукових установ» (далі – наказ № 491) затверджені Висновки про результати державної атестації 72-х наукових установ та оприлюднюється Зведена таблиця результатів державної атестації наукових установ згідно з Висновками про результати державної атестації наукових установ за результатами засідання експертної комісії 17 травня 2022 року (див. нижче).

Протокольне рішення засідання експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ від 17 травня 2022 року № 09

Зведена таблиця результатів державної атестації наукових установ згідно з Висновками про результати державної атестації наукових установ за результатами засідання експертної комісії 17 травня 2022 року (згідно з наказом № 491).


Підготовка та проведення 10-го засідання Експертної комісії

з проведення державної атестації наукових установ

18 жовтня 2022 року об 11 год. 00 хв. планується проведення 10-го засідання Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ. На засіданні Експертної комісії будуть розглянуті результати оцінювання діяльності наукових установ за шістьма науковими напрямами, проведені відповідними експертними групами, графік засідань яких наведений нижче.

Графік засідань експертних груп з оцінювання ефективності діяльності наукових установ та Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ.

Дата, час

Засідання*) експертної групи:

11.10.2022, 1100
ЕГ-01 (за науковим напрямом соціогуманітарних наук)
11.10.2022, 1400
ЕГ-02 (за науковим напрямом суспільних наук)
11.10.2022, 1500
ЕГ-03 (за науковим напрямом природничих наук)
12.10.2022, 1000
ЕГ-06 (за науковим напрямом медичних наук)
12.10.2022, 1100
ЕГ-04 (за науковим напрямом інженерно-технічних наук)
12.10.2022, 1230
ЕГ-05 (за науковим напрямом аграрних та сільськогосподарських наук)
18.10.2022, 1100
Засідання*) Експертної комісії

*) У зв'язку з продовженням строку дії воєнного стану в Україні Указом Президента України від 18 квітня 2022 р. № 259, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 р. № 2212-IX, засідання експертних груп та Експертної комісії будуть проведені з використанням сучасних засобів комунікації в режимі онлайн.

Відповідні технічні дані щодо підключення до засідання будуть повідомлені членам експертних груп та Експертної комісії додатково.

18 жовтня 2022 року в режимі онлайн у зв'язку з продовженням строку дії воєнного стану в Україні Указом Президента України від 12 cерпня 2022 р. № 573, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 р., відбулося десяте засідання експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ. На засіданні голови шести експертних груп доповіли про результати оцінювання ефективності діяльності наукових установ за шістьма науковими напрямами. За результатами засідання 18 жовтня 2022 року експертною комісією: визначено атестаційні оцінки та віднесено до однієї з чотирьох класифікаційних груп 34 наукові установи (див. таблицю нижче);

Кількісний розподіл за науковими напрямами та класифікаційними групами наукових установ, які пройшли державну атестацію, за результатами засідання експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ 18.10.2022 року

 

рекомендовано оприлюднити Зведену таблицю результатів державної атестації наукових установ згідно з Висновками про результати державної атестації наукових установ за результатами засідання експертної комісії 18 жовтня 2022 року та до червня 2023 року забезпечити проходження державної атестації тим науковим установам, яким належить її проходити у 2023 році. На виконання рішення експертної комісії від 18 жовтня 2022 року наказом Міністерства освіти і науки України від 31.10.2022 № 967-22 «Про результати державної атестації наукових установ» (далі – Наказ № 967) затверджені Висновки про результати державної атестації 34-х наукових установ та оприлюднюється Зведена таблиця результатів державної атестації наукових установ згідно з Висновками про результати державної атестації наукових установ за результатами засідання експертної комісії 18 жовтня 2022 року (див. нижче).

Протокольне рішення засідання експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ від 18 жовтня 2022 року № 10

Зведена таблиця результатів державної атестації наукових установ згідно з Висновками про результати державної атестації наукових установ за результатами засідання експертної комісії 18 жовтня 2022 року (згідно з Наказом № 967)


Підготовка та проведення 11-го засідання Експертної комісії

з проведення державної атестації наукових установ

23 травня 2023 року об 11 год. 00 хв. планується проведення 11-го засідання Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ. На засіданні Експертної комісії будуть розглянуті результати оцінювання діяльності наукових установ за сімома науковими напрямами, проведені відповідними експертними групами, графік засідань яких наведений нижче.

Графік засідань експертних груп з оцінювання ефективності діяльності наукових установ та Експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ

Дата, час
Засідання*) експертної групи:
09.05.2023, 1100
ЕГ-04 (за науковим напрямом інженерно-технічних наук)
09.05.2023, 1400
ЕГ-07 (за науковим напрямом військових наук)
10.05.2023, 1030
ЕГ-01 (за науковим напрямом соціогуманітарних наук)
10.05.2023, 1100
ЕГ-02 (за науковим напрямом суспільних наук)
10.05.2023, 1400
ЕГ-03 (за науковим напрямом природничих наук)
11.05.2023, 1000
ЕГ-06 (за науковим напрямом медичних наук)
11.05.2023, 1100
ЕГ-05 (за науковим напрямом аграрних та сільськогосподарських наук)
23.05.2023, 1100
Засідання*) Експертної комісії

*) У зв'язку з продовженням строку дії воєнного стану в Україні Указом Президента України від 06 лютого 2023 р. № 58, затвердженим Законом України від 07 лютого 2023 р. № 2915-IX, засідання експертних груп та Експертної комісії будуть проведені з використанням сучасних засобів комунікації в режимі онлайн.

Відповідні технічні дані щодо підключення до засідання будуть повідомлені членам експертних груп та Експертної комісії додатково.

«Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.05.2023 № 562 «Про внесення змін до складу експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ»

«Склад експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ»

23 травня 2023 року в режимі онлайн у зв’язку з продовженням строку дії воєнного стану в Україні Указом Президента України від 06 лютого 2023 р. № 58, затвердженим Законом України
від 07 лютого 2023 р. № 2915-IX, відбулося одинадцяте засідання експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ. На засіданні голови та заступник голови семи експертних груп доповіли про результати оцінювання ефективності діяльності наукових установ за сімома науковими напрямами.

За результатами засідання 23 травня 2023 року експертною комісією: визначено атестаційні оцінки та віднесено до однієї з чотирьох класифікаційних груп 33 наукові установи (див. таблицю нижче);

Кількісний розподіл за науковими напрямами та класифікаційними групами наукових установ, які пройшли державну атестацію, за результатами засідання експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ 23.05.2023 року

рекомендовано оприлюднити Зведену таблицю результатів державної атестації наукових установ згідно з Висновками про результати державної атестації наукових установ та до грудня 2023 року забезпечити проходження державної атестації тим науковим установам, яким належить її проходити у грудні 2023 року.

На виконання рішення експертної комісії від 23 травня 2023 року наказом Міністерства освіти і науки України від 09.06.2023 № 711 затверджено Висновки про результати державної атестації 33-х наукових установ.

Протокольне рішення засідання експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ від 23 травня 2023 року № 11.

Зведена таблиця результатів державної атестації наукових установ згідно з Висновками про результати державної атестації наукових установ, затвердженими наказом МОН від 09.06.2023 № 711.