A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Державна атестація наукових установ

Державна атестація наукових установ

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Порядку проведення державної атестації наукових установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540 (далі – Порядок), наказу Міністерства освіти і науки України від 17.09.2018 № 1008 «Деякі питання державної атестації наукових установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2018 року за № 1504/32956, № 1505/32957, № 1506/32958 (далі – Наказ), розпочинається державна атестація наукових установ.

Згідно з пунктом 5 Порядку державна атестація наукових установ проводиться експертними групами та експертною комісією з проведення державної атестації наукових установ відповідно до методики оцінювання ефективності наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наукових установ, затвердженої Наказом (далі – Методика).

Згідно з пунктом 4 розділу І Методики для проведення оцінювання ефективності діяльності наукова установа за підписом керівника подає до МОН в електронному та паперовому виглядах:

 • заявку на проведення державної атестації (додаток 1 до Методики);
 • інформаційні матеріали для проведення державної атестації наукової установи (далі – інформаційні матеріали), з відомостями про діяльність наукової установи (додатки 2 – 9 до Методики).

 

10 кроків
для проведення державної атестації 
наукової установи

 1. Формування експертної комісії та затвердження наказом МОН її персонального складу.
 2. Формування МОН переліку кандидатів у члени експертних груп.
 3. Визначення експертною комісією необхідної кількості експертних груп та формування експертною комісією пропозицій щодо їх персонального складу.
 4. Затвердження наказом МОН персонального складу експертних груп.
 5. Заповнення науковою установою у встановлені МОН строки в інформаційно-аналітичній системі (за посиланням) (див. табл. нижче) заявки та інформаційних матеріалів.
 6. Подання науковою установою у паперовій папці-швидкозшивачі до МОН на адресу: бульвар Тараса Шевченка, 16, м. Київ, 01601, МСП, не пізніше дати, визначеної МОН (див. табл. нижче), за підписом керівника наукової установи:

   - заявки, роздрукованої на бланку наукової установи;

   - роздрукованих з інформаційно-аналітичної системи інформаційних матеріалів.

 7. Реєстрація МОН заявки та інформаційних матеріалів, поданих науковою установою, передання їх експертній групі для проведення оцінювання ефективності діяльності наукової установи відповідно до Наказу.
 8. Оцінювання експертною групою ефективності діяльності наукової установи, підготовка та подання експертною групою експертній комісії експертного висновку щодо результатів експертного оцінювання ефективності діяльності наукової установи.
 9. Визначення експертною комісією атестаційної оцінки наукової установи, формування експертною комісією пропозиції щодо віднесення наукової установи до однієї з чотирьох класифікаційних груп, установлених відповідно до пункту 18 Порядку, підготовка експертною комісією висновку про результат державної атестації наукової установи.
 10. Затвердження наказом МОН результату державної атестації наукової установи та видача їй Свідоцтва про державну атестацію наукової установи.


Строки заповнення та подання науковими установами заявки та
 інформаційних матеріалів для проведення державної атестації

Строк дії державної атестації
Строк
заповнення заявки та інформаційних матеріалів
Строк
подання заявки та інформаційних матеріалів
до 1 червня 2019 року
до 20 березня 2019 року
до 1 квітня 2019 року


Оголошення про реєстрацію кандидатів у члени експертних груп 
з оцінювання ефективності діяльності наукових установ

Міністерство освіти і науки України оголошує реєстрацію кандидатів у члени експертних груп з оцінювання ефективності діяльності наукових установ – представників центральних органів виконавчої влади, представників інших заінтересованих органів, представників Національної академії наук, національних галузевих академій наук, до сфери управління яких належать (у віданні яких перебувають) наукові установи; фахівців та вчених, у тому числі тих, що працюють у закладах вищої освіти, наукових установах, які мають кваліфікацію за відповідними науковими напрямами і стаж практичної роботи за спеціальністю не менше ніж п’ять років.

Реєстрація відбувається з метою забезпечення формування Переліку кандидатів у члени експертних груп з оцінювання ефективності діяльності наукових установ з 14 лютого до 14 березня 2019 року. 

Для реєстрації необхідно заповнити анкету кандидата у члени експертних груп (далі – анкета) та подати її до МОН у паперовому вигляді – на адресу: бульвар Тараса Шевченка, 16, м. Київ, 01601, МСП та в електронному вигляді –  на e-mail: melnyk@mon.gov.ua

Анкета подається разом із згодою кандидата на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та супровідним листом.

Супровідний лист підписується керівником установи, де працює кандидат, або безпосередньо кандидатом – у разі його реєстрації за власним бажанням.

Наказ Міністерства освіти і науки від 12.02.2019 №161 "Про забезпечення проведення державної атестації наукових установ"

Наказ МОН від 12.03.2019 № 334 «Про затвердження складу експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ»


Засідання експертної комісії
з проведення державної атестації наукових установ

01 квітня 2019 року у приміщення Міністерства освіти і науки України за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 16, к. 312, м. Київ, відбулося перше засідання експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ.

За результатами засідання та на виконання рішення експертної комісії від 01 квітня 2019 року (див. нижче) експертною комісією:

визначені сім наукових напрямів, за якими буде проводитись державна атестація наукових установ;

погоджено Перелік наукових установ, реєстрація яких підтверджена в інформаційно-аналітичній системі та які мають пройти державну атестацію до 01 червня 2019 року (див. нижче);

рекомендовано Міністерству освіти і науки України до 19 квітня 2019 року утворити експертні групи та затвердити їх персональні склади (див. нижче) за результатами розгляду сформованих Міністерством освіти і науки України переліків кандидатів у члени експертних груп з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за науковими напрямами;

погоджено (станом на 12 квітня 2019 року) Графік засідань експертних груп з оцінювання ефективності діяльності наукових установ та експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ

Дата, час

Засідання експертної групи:
13.05.2019, 1100
ЕГ-06    (за науковим напрямом медичних наук)
13.05.2019, 1430
ЕГ-03    (за науковим напрямом природничих наук)
14.05.2019, 1100
ЕГ-02    (за науковим напрямом суспільних наук)
14.05.2019, 1430
ЕГ-04    (за науковим напрямом інженерно-технічних наук)
15.05.2019, 1100
ЕГ-07    (за науковим напрямом військових наук)
15.05.2019, 1200
ЕГ-01    (за науковим напрямом соціогуманітарних наук)
15.05.2019, 1430
ЕГ-05    (за науковим напрямом аграрних та сільськогосподарських наук)
22.05.2019, 1430
Засідання експертної комісії

Протокольне рішення засідання експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ від 01 квітня 2019 року № 01

Перелік наукових установ, реєстрація яких підтверджена в інформаційно-аналітичній системі та які мають пройти державну атестацію до 01 червня 2019 року (станом на 18.04.2019)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.04.2019 № 524 «Про експертні групи з оцінювання ефективності діяльності наукових установ»