A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Інструктивні листи

! ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДИПЛОМІВ ТА АТЕСТАТІВ ! за результатами атестаційної колегії від 9 лютого 2021 року!

Щодо публікації наукових статтей

Щодо надрукованих атестатів професорів та старших дослідників від 09 лютого 2021 року

Щодо діяльності спеціалізованих вчених рад

Щодо надрукованих дипломів доктора та кандидата наук від 26 листопада 2020 року

Щодо надрукованих атестатів професора, доцента та старшого дослідника від 26 листопада 2020 року

Щодо включення наукових видань до бібліографічних баз даних

Щодо окремих питань підготовки та атестації здобувачів ступеня доктора філософії

Щодо надрукованих атестатів старшого дослідника від 2 липня 2020 року та 24 вересня 2020 року

Щодо надрукованих дипломів доктора економічних та технічних наук від 24 вересня 2020 року

Щодо надрукованих дипломів доктора (крім доктора економічних та технічних наук) та кандидата наук від 24 вересня 2020 року

Щодо надрукованих атестатів професора та доцента від 24 вересня 2020 року

Про забезпечення функціонування системи атестації наукових і науково-педагогічних кадрів

Щодо застосування окремих положень Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Щодо надрукованих дипломів доктора та кандидата наук від 2 липня 2020 року

Щодо надрукованих атестатів професора та доцента від 2 липня 2020 року

Керівникам закладів вищої освіти та наукових установ

Щодо перенесення засідань експерних рад з питань експертизи дисертацій

Щодо надрукованих атестатів професорів, доцентів та старших дослідників від 14.05.2020 року

Щодо надрукованих дипломів доктора наук від 26.02.2020 року та доктора та кандидата наук від 14.05.2020 року

Щодо отримання дипломів кандидата наук та інформація про друк дипломів доктора наук за 26 лютого 2020 року

Щодо отримання атестатів професора, доцента, старшого дослідника від 26 лютого 2020 року

Щодо надрукованих дипломів доктора та кандидата наук від 16.12.2019 року

Щодо надрукованих атестатів професорів, доцентів та старших дослідників від 16.12.2019 року

Про спрощення процедури подання до МОН документів здобувачів наукових ступенів

Щодо застосування наказу МОН від 23.09.2019 №1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

Щодо розміщення повідомлень про прийняття дисертацій до захисту

Щодо виплати стипендії видатним діячам освіти

Про вступ до аспірантури і докторантури внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території

Про відповідальність спеціалізованих вчених рад за прийняті рішення про присудження наукових ступенів 

Лист-рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах

Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України від 15 січня 2018 року № 32

Про формування Переліку наукових фахових видань України

Про відповідальність керівників та вчених (науково-технічних) рад закладів вищої освіти (наукових установ) за прийняті ними рішення про присвоєння вчених звань від 19.03.2018.

Про відповідальність спец.рад про прийняті ними рішення про присудження наукових ступенів від 15.03.2018.
publikatsii-naukovikh-statey.pdf