A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Інструктивні листи

Про спрощення процедури подання до МОН документів здобувачів наукових ступенів

Щодо застосування наказу МОН від 23.09.2019 №1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

Щодо надрукованих дипломів доктора та кандидата наук від 15.10.2019 року № 1301

Щодо надрукованих атестатів професорів та доцентів від 15.10.2019 року наказ № 1301

Щодо розміщення повідомлень про прийняття дисертацій до захисту

Щодо виплати стипендії видатним діячам освіти

Щодо надрукованих дипломів доктора та кандидата наук від 20.06.2019 року № 872

Щодо надрукованих атестатів професорів, доцентів та старших дослідників 20.06.2019 року № 872

Щодо надрукованих дипломів доктора технічних наук від 05.03.2019 року № 308 та доктора наук з усіх галузей від 23.04.2019 року № 544

Про вступ до аспірантури і докторантури внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території

Щодо надрукованих атестатів професорів, доцентів та старших дослідників 23.04.2019 року № 544

Щодо надрукованих дипломів кандидата та доктора наук  23.04.2019 року № 544

Щодо надрукованих дипломів доктора та кандидата наук від від 05.03.2019 року № 308

Щодо надрукованих атестатів професорів, доцентів та старших дослідників від 05.03.2019 року № 308

Щодо надрукованих дипломів доктора та кандидата наук від 18 грудня 2018 року № 1411

Щодо надрукованих атестатів професорів, доцентів та старших дослідників від 18.12.2018 № 1411

Щодо надрукованих атестатів професорів, доцентів та старших дослідників здобувачам від 23.10.2018 № 1146

Щодо отримання дипломів доктора та кандидата наук за рішенням Атестаційної колегії від 23.10.2018

Про відповідальність спеціалізованих вчених рад за прийняті рішення про присудження наукових ступенів 

Лист-рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах

Щодо дипломів доктора та кандидата наук від 05 липня 2018 року № 728 

Щодо надрукованих атестатів професорів, доцентів та старших дослідників здобувачам від 05 липня 2018 року

«Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» від 15 січня 2018 року № 32

Щодо отримання дипломів кандидата та доктора наук за рішенням атестаційної колегії від 16 травня 2018 року.

Щодо отримання атестатів професорів, доцентів та старших дослідників здобувачам

Щодо Меморандумів про співпрацю між МОН та компаніями (організаціями), які надають послуги з перевірки текстів на наявність текстових запозичень

Про формування Переліку наукових фахових видань України

Щодо отримання дипломів кандидата та доктора наук за рішенням атестаційної колегії від 20 березня 2018 року.

Про відповідальність керівників та вчених (науково-технічних) рад закладів вищої освіти (наукових установ) за прийняті ними рішення про присвоєння вчених звань від 19.03.2018. Завантажити

Про відповідальність спец.рад про прийняті ними рішення про присудження наукових ступенів від 15.03.2018. Завантажити.

Щодо отримання атестатів доцента та професора за рішенням атестаційної колегії від 01.02.2018р. Завантажити

Щодо отримання дипломів кандидата та доктора наук за рішенням атестаційної колегії від 01.02.2018р. Завантажити