A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Міжнародна програма EUREKA

Завантажити презентацію

Міжнародна європейська інноваційна науково-технічна програма “EUREKA” започаткована з ініціативи президента Франції Франсуа Міттерана та заснована на І Конференції Міністрів держав-членів Програми 17 липня 1985 року в Парижі. Принципи програми затверджені Ганноверською декларацією, яка підписана 6 листопада 1985 року.

Програма має 40 членів, включаючи Європейський Союз, який представлений в особі Європейської Комісії, а саме: Албанія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Європейський Союз, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чеська Республіка, Швеція, Швейцарія, Югославія. Асоційований член Програми – Південна Корея.

Основний документ Програми – Хартія програми “EUREKA”, яка визначає цілі, організаційні принципи та основні напрями співпраці держав-членів Програми.

Основною задачею Програми є розвиток міжнародного співробітництва з метою підвищення продуктивності та конкурентоспроможності європейської промисловості та економіки, а також створення основи для покращення якості життя та зайнятості населення.

Ця задача реалізовується за допомогою спільних проектів, метою яких є сприяння розвитку промислового, технологічного та наукового співробітництва.

Офіційний сайт організації «EUREKA»

Новини «EUREKA»

Історія програми

Основні напрями співробітництва

 • inf - інформаційні технології;
 • com - зв'язок;
 • ene - енергетика;
 • bio - медицина та біотехнології;
 • tra - транспорт;
 • mat - нові матеріали;
 • rob - роботи та промислова автоматизація;
 • las - лазери;
 • env - екологія.

Види проектів, які реалізовуються в рамках програми EUREKA

 1. Звичайні проекти. Незалежні один від одного проекти, які формуються в одній з перерахованих сферах, та реалізовуються в рамках загальних процедур програми.
 2. “Зонтичні” проекти (Umbrella projects). Проекти, які об’єднані в рамках відповідних технологічних сферах, і мають самостійні цілі та задачі. Таке об’єднання полегшує процес ініціювання проектів та підбору партнерів. На даний час в рамках програми функціонують 9 “зонтиків” (EUROMAR, EUROENVIRON, EUROAGRI, EUROSURF, CARE ELECTRONICS, FACTORY, WOOD-INITIATIVE, LOGCHAIN, EUROTOURISM).
 3. Кластерні проекти (Cluster projects). На відміну від “зонтичних” проектів, кластери являють собою стратегічні напрями співробітництва в рамках програми. Проекти, які входять в кластер, об’єднані однією метою.
 4. EUROSTARS – європейська програма розвитку малих та середніх підприємств в сфері інноваційної діяльності. Програма направлена на дослідження в будь-якій технологічній сфері, які мають на меті розвиток нового продукту, процесу або обслуговування.

Програми організації

Внести ідею проекту на розгляд

Як розпочати проект в програмі «EUREKA»

Форма заявки

Структура та організаційні особливості Програми

Вищим органом програми EUREKA є Міністерська конференція, яка проводиться під егідою країни, яка головує протягом року в Програмі. Міністерська конференція – це політичний орган програми, який займається питаннями її розвитку. Конференція затверджує нові проекти, приймає рішення про членство в організації, представляє нові ініціативи, передає головування новій країні.

Міністерська конференція проводиться один раз на рік в червні по закінченню терміну чергового головування.
В період між конференціями управління Програмою здійснюється через Групу представників високого рівня та Групу національних координаторів проектів Програми. До складу Групи представників високого рівня входять керівники міжнародних або інших ключових підрозділів Міністерств країн-членів. Їх робота сконцентрована на стратегічних питаннях діяльності програми, виконані рішень Міністерської конференції та підготовці питань, які виносяться на розгляд під час зазначеної конференції.

Національний координатор проектів призначається кожною державою-членом і входить до міжнародної контактної мережі. Його задачами є надання сприяння національним науковим організаціям та компаніям в ініціюванні проектної діяльності.

Засідання Групи представників високого рівня і Національних координаторів проектів скликаються 4 рази на рік. Останнє засідання проводиться спільно з Міністерською конференцією.

Для того, щоб звернути більше уваги до Програми на політичному рівні, починаючи з 1990 року, щорічно проводяться Міжпарламентські конференції. В цих конференціях беруть участь парламентарі держав-членів EUREKA, основна діяльність яких пов’язана з питаннями науки та техніки. До завдань конференції входить розробка рекомендацій для країн-членів щодо стратегічного розвитку Програми.

Україна є членом Міжнародної європейської інноваційної науково-технічної програми “EUREKA” з 2006 року на підставі Заяви про членство України в “EUREKA” (переклад), ратифікованої Законом України від 01.10.2008 №610-VI.

Структура організації

Україна в «EUREKA»

Для належного представлення інтересів України та виконання зобовязань, що випливають з членства в програмі EUREKA, уповноважено наступних співробітників МОН України сприяти розвитку співробітництву в рамках вищезазначеної програми та приймати участь в роботі її представницьких органів:

 • Міністерська конференція – Стріха Максим Віталійович, заступник Міністра;
 • Група представників високого рівня – Шовкалюк Віктор Степанович, директор департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій;
 • Координатор національних проектів програми – Ліхневська Олександра Володимирівна, головний спеціаліст відділу інноваційних проектів та залучення інноваційних ресурсів.

Україна має потенціал та бажання зробити вклад до програми у вигляді нових ідей проектів та розробці індивідуальних проектів із високим рівнем комерціалізації за Європейською шкалою.