A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Результати міжнародних дослідженьСубрегіональний огляд інноваційної політики країн Східної Європи та Кавказу

Субрегіональний огляд інноваційної політики країн Східної Європи та Кавказу підготовлено експертами Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН) за результатами дослідження сфери інноваційної діяльності в Україні, яке проводилося протягом 2019-2020 рр.

Окрім України, учасниками проєкту були Азербайджан, Вірменія, Грузія, Республіка Білорусь та Республіка Молдова.

Експерти ЄЕК ООН, під час проведення аналізу соціально-економічного та політичного розвитку шести країн субрегіону, акцентували увагу на можливості для цих країн здійснити суттєвий економічний прорив шляхом створення сприятливих умов для розвитку та ширшого застосування інновацій. У результаті документ містить ґрунтовні рекомендації для всіх країн. Зокрема, для України такі:

  • забезпечити ефективну координацію дій та належне фінансування заходів у межах реалізації національної інноваційної стратегії;
  • посилити комунікації між сектором досліджень та розробок і реальним сектором економіки;
  • забезпечити функціонування механізмів трансферу технологій;
  • удосконалити механізми реалізації, моніторингу впровадження та оцінки впливу політик;
  • затвердити план заходів для реалізації національної інноваційної стратегії.

Трансфер технологій в Україні 2019-2020

Дослідження екосистеми Трансферу технологій в Україні 2019-2020 проведено експертами Об’єднаного дослідницького центру ЄС JRC.

Представлене дослідження:

  • описує основні характеристики ландшафту, включаючи відповідні зацікавлені сторони, гравців і моделі передачі технологій;
  • виявляє сильні і слабкі сторони екосистеми;
  • надає висновки і рекомендації для країни з метою інформування при розробці політики в цій галузі.