A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Цілі сталого розвиткуЦСР 2 «Подолання голоду, розвиток сільського господарства»

 • Науково-аналітична записка: Аналіз перспективних світових наукових та технологічних напрямів досліджень за Ціллю сталого розвитку № 2 щодо сільського господарства з використанням інструментів платформ «Web of Science» та «Derwent Innovation»
 • Презентація: Патентний аналіз за Ціллю сталого розвитку 2 «Подолання голоду, розвиток сільського господарства» із використанням платформи Derwent Innovation

ЦСР 3 «Міцне здоров’я і благополуччя»

 • Науково аналітична записка: Аналіз перспективних світових наукових та технологічних напрямів досліджень за Ціллю сталого розвитку № 3 «Міцне здоров’я і благополуччя» з використанням інструментів платформ «Web of Science» та «Derwent Innovation»
 • Презентація: Патентний аналіз за Ціллю сталого розвитку 3 «Міцне здоров’я і благополуччя» з використанням інструментів платформи Derwent Innovation

ЦСР 7 «Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх»

 • Аналітична записка: Патентний аналіз за Ціллю сталого розвитку 7 «Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх» з використанням інструментів платформи Derwent Innovation
 • Презентація: Патентний аналіз за Ціллю сталого розвитку 7 «Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх» з використанням інструментів платформи Derwent Innovation

ЦСР 9 «Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям»

 • Науково-аналітична записка: Аналіз перспективних світових наукових та технологічних напрямів досліджень за Ціллю сталого розвитку № 9 щодо транспортної сфери з використанням інструментів платформ «Web of Science» та «Derwent Innovation»
 • Презентація: Патентний аналіз за Ціллю сталого розвитку 9 «Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям» з використанням інструментів платформи Derwent Innovation
 • Презентація: Патентний аналіз за напрямом «Штучний інтелект на транспорті»

ЦСР 12 «Відповідальне споживання та виробництво»

 • Монографія: Перспективні світові наукові та технологічні напрями досліджень у сфері «Відходи»
 • Презентація: Патентний аналіз за напрямом «Поводження з відходами» Цілі сталого розвитку 12 «Відповідальне споживання та виробництво» з використанням інструментів платформи Derwent Innovation

ЦСР 13 «Пом’якшення наслідків зміни клімату»

 • Науково-аналітична записка: Перспективні світові наукові та технологічні напрями досліджень у сфері «Повітря»
 • Презентація: Патентний аналіз за Ціллю сталого розвитку 13 «Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та його наслідками» з використанням інструментів платформи Derwent Innovation

ЦСР №14 «Збереження морських ресурсів»

 • Монографія: Перспективні світові наукові та технологічні напрями досліджень у сфері «Морські ресурси»
 • Презентація: Патентний аналіз за Ціллю сталого розвитку 14 «Збереження та стале використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку» з використанням інструментів платформи Derwent Innovation

ЦСР 15 «Захист та відновлення екосистем суші»

 • Записка: Аналіз перспективних світових наукових та технологічних напрямів досліджень за Ціллю сталого розвитку № 15 щодо захисту та відновлення екосистем суші з використанням платформ «Web of Science» і «Derwent Innovation»
 • Презентація: Патентний аналіз за Ціллю сталого розвитку 15 «Захист та відновлення екосистем суші» з використанням інструментів платформи Derwent Innovation