A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Цілі сталого розвиткуУ вересні 2015 року у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН зі сталого розвитку. Підсумковим документом Саміту «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» було затверджено 17 Цілей сталого розвитку.

Україна, як і інші країни-члени ООН, приєдналася до глобального процесу забезпечення сталого розвитку. Протягом 2016–2017 років тривав широкомасштабний та всеосяжний процес адаптації Цілей сталого розвитку з урахуванням українського контексту. Кожна глобальна ціль була переглянута, беручи до уваги специфіку національного розвитку. Результатом цієї роботи стала національна система, яка складається із 86 завдань національного розвитку.

Національні завдання, індикатори для моніторингу виконання завдань та цільові орієнтири для досягнення до 2030 року відображено в Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна». Створена національна система завдань та показників Цілей сталого розвитку забезпечує міцну основу для подальшого комплексного моніторингу країни. Загалом, 17 цілей та 86 національних завдань інкорпоровані у 145 нормативно-правових актів Уряду, на реалізацію цілей і завдань спрямовано 1052 завдання та 3465 заходів, закріплених у цих актах.

30 вересня 2019 року Президент України видав Указ «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», в якому підтримав забезпечення досягнення глобальних цілей сталого розвитку та результатів їх адаптації з урахуванням специфіки розвитку України, викладених у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна».ЦСР 1 «Подолання бідності»

 • Науково аналітична записка: Аналіз перспективних світових наукових та технологічних напрямів досліджень за Ціллю сталого розвитку № 1 у сфері подолання бідності з використанням інструментів платформ «Web of Science» та «Derwent Innovation»»
 • Презентація: Патентний аналіз за Ціллю сталого розвитку №1 «Подолання бідності» з використанням інструментів платформи Derwent Innovation

ЦСР 2 «Подолання голоду, розвиток сільського господарства»

 • Науково-аналітична записка: Аналіз перспективних світових наукових та технологічних напрямів досліджень за Ціллю сталого розвитку № 2 щодо сільського господарства з використанням інструментів платформ «Web of Science» та «Derwent Innovation»
 • Презентація: Патентний аналіз за Ціллю сталого розвитку 2 «Подолання голоду, розвиток сільського господарства» із використанням платформи Derwent Innovation

ЦСР 3 «Міцне здоров’я і благополуччя»

 • Науково аналітична записка: Аналіз перспективних світових наукових та технологічних напрямів досліджень за Ціллю сталого розвитку № 3 «Міцне здоров’я і благополуччя» з використанням інструментів платформ «Web of Science» та «Derwent Innovation»
 • Презентація: Патентний аналіз за Ціллю сталого розвитку 3 «Міцне здоров’я і благополуччя» з використанням інструментів платформи Derwent Innovation

ЦСР 7 «Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх»

 • Аналітична записка: Патентний аналіз за Ціллю сталого розвитку 7 «Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх» з використанням інструментів платформи Derwent Innovation
 • Презентація: Патентний аналіз за Ціллю сталого розвитку 7 «Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх» з використанням інструментів платформи Derwent Innovation

ЦСР 9 «Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям»

 • Науково-аналітична записка: Аналіз перспективних світових наукових та технологічних напрямів досліджень за Ціллю сталого розвитку № 9 щодо транспортної сфери з використанням інструментів платформ «Web of Science» та «Derwent Innovation»
 • Презентація: Патентний аналіз за Ціллю сталого розвитку 9 «Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям» з використанням інструментів платформи Derwent Innovation
 • Презентація: Патентний аналіз за напрямом «Штучний інтелект на транспорті»

ЦСР 12 «Відповідальне споживання та виробництво»

 • Монографія: Перспективні світові наукові та технологічні напрями досліджень у сфері «Відходи»
 • Презентація: Патентний аналіз за напрямом «Поводження з відходами» Цілі сталого розвитку 12 «Відповідальне споживання та виробництво» з використанням інструментів платформи Derwent Innovation

ЦСР 13 «Пом’якшення наслідків зміни клімату»

 • Науково-аналітична записка: Перспективні світові наукові та технологічні напрями досліджень у сфері «Повітря»
 • Презентація: Патентний аналіз за Ціллю сталого розвитку 13 «Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та його наслідками» з використанням інструментів платформи Derwent Innovation

ЦСР №14 «Збереження морських ресурсів»

 • Монографія: Перспективні світові наукові та технологічні напрями досліджень у сфері «Морські ресурси»
 • Презентація: Патентний аналіз за Ціллю сталого розвитку 14 «Збереження та стале використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку» з використанням інструментів платформи Derwent Innovation

ЦСР 15 «Захист та відновлення екосистем суші»

 • Записка: Аналіз перспективних світових наукових та технологічних напрямів досліджень за Ціллю сталого розвитку № 15 щодо захисту та відновлення екосистем суші з використанням платформ «Web of Science» і «Derwent Innovation»
 • Презентація: Патентний аналіз за Ціллю сталого розвитку 15 «Захист та відновлення екосистем суші» з використанням інструментів платформи Derwent Innovation