A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Дошкільна, шкільна, позашкільна та інклюзивна освіта

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні більшість спеціальних та інклюзивних груп ЗДО не працюють. Де можуть отримати психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття (послуги) діти з особливими освітніми потребами дошкільного віку?

Під час воєнного стану в Україні батьки (інші законні представники) дітей з особливими освітніми потребами дошкільного віку, які потребують психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття (послуги), можуть звернутися до найближчого інклюзивно-ресурсного центру за місцем постійного (тимчасового) проживання дитини та отримати відповідні послуги.

Послуги можуть бути надані в очній формі (під час чергувань спеціалістів інклюзивно-ресурсних центрів, якщо це не становить загрозу життю громадян), очно-дистанційній, дистанційних формах.


Для зарахування дитини до спеціальної та інклюзивної групи ЗДО необхідно висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. Як його можна відновити у разі втрати під час переїзду?

Якщо висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, який було видано до введення воєнного стану в Україні втрачено, то батьки (інші законні представники) дитини з ООП можуть отримати копію висновку на порталі АС «ІРЦ» (ircenter.gov.ua) або у відповідному мобільному додатку.

Якщо самостійно отримати копію висновку не можливо, батьки (інші законні представники) дитини з ООП можуть звернутися до інклюзивно-ресурсного центру за місцем тимчасового проживання дитини та отримати копію висновку або провести первинну (повторну) комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи.


Які необхідно подати документи для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивної групи, якщо вона тимчасово переїхала з окупованої території?

На підставі заяви одного з батьків (інших законних представників) дитини з ООП та висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, наданого інклюзивно-ресурсним центром, керівник ЗДО утворює інклюзивну групу та організовує інклюзивне навчання з урахуванням рівня підтримки, рекомендованого інклюзивно-ресурсним центром (постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти»).

Під час дії воєнного стану для створення інклюзивної групи додатково подається, у разі наявності, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»).

Інклюзивна група утворюється на період дії довідки про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи або до моменту виїзду особи з ООП до іншого місця проживання.

Відповідні рекомендації щодо організації освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами, які переїхали на тимчасове проживання до інших регіонів України, було надано листом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2022 № 1/3710-22.


Як може здійснюватися виплата заробітної плати працівникам закладів дошкільної освіти в умовах воєнного стану в Україні?

Відповідно до статті 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX заробітна плата виплачується працівнику на умовах, визначених трудовим договором. Роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати.

Відповідно до частини першої статті 571 Закону України «Про освіту» працівникам закладів освіти, установ освіти, наукових установ, у тому числі тим, які в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні чи окремих її місцевостях, оголошених у встановленому порядку (особливий період) були вимушені змінити місце проживання (перебування), залишити робоче місце, місце навчання, незалежно від місця їх проживання (перебування) на час особливого періоду гарантується, зокрема, організація освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників; збереження місця роботи, середнього заробітку та інших виплат, передбачених законом.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, їх представники, посадові особи (керівники, голови, начальники), органи управління (структурні підрозділи) у сфері освіти приймають у межах своєї компетенції рішення, обов’язкові до виконання на відповідній території, для реалізації державних гарантій, визначених частиною першою цієї статті, в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду).

Специфіка виконання роботи під час дії правового режиму воєнного стану передбачає можливість її здійснення віддалено, за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

У разі неможливості організувати роботу працівників дистанційно, у разі призупинення навчального процесу у закладі керівником закладу приймається рішення про простій не з вини працівника. Порядок оплати часу простою визначаються положеннями статті 113 Кодексу законів про працю України.

Міністерство освіти і науки неодноразово листами від 28.02.2022 № 1/3292-22, від 06.03.2022 № 1/3370-22, від 07.03.2022 № 1/3378-22, від 15.03.2022 № 1/3463-22 доводило до департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних (військово-цивільних) адміністрацій, керівників закладів освіти інформацію щодо особливостей застосування норм трудового законодавства під час дії правового режиму воєнного стану, зокрема щодо оплати праці працівників закладів освіти під час призупинення освітнього процесу, в умовах дистанційного навчання, під час простою тощо (зазначені листи є у вільному доступі на сайті Міністерства освіти і науки України).

Міністерство освіти і науки категорично забороняє керівникам органів управління освітою та/або керівникам закладів освіти примушувати педагогічних та інших працівників до написання заяв про відпустку без збереження заробітної плати.

В той же час виключно за добровільним бажанням працівника йому може бути надана відпустка (із збереженням або без збереження заробітної плати) відповідно до вимог трудового законодавства. Також виключно за добровільним бажанням працівника його може бути звільнено за власним бажанням відповідно до вимог трудового законодавства

Відповідно до пункту 8.3.3 Галузевої Угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2021-2025 роки, що зареєстрована Міністерством економіки України 18.06.2021 за № 12, сторони рекомендують керівникам установ та закладів освіти забезпечити оплату простою працівникам, включаючи непедагогічних та тих, які працюють за сумісництвом, не з їх вини в розмірі середньої заробітної плати.

Натомість, відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 221 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану» надано право керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, до припинення чи скасування воєнного стану в Україні в межах фонду заробітної плати, передбаченого у кошторисі, самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників, але не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу).


Як припинити трудові відносини, якщо немає зв’язку із управлінням освітою?

З метою визначення правового статусу та забезпечення обліку осіб, які після введення воєнного стану перемістилися з регіонів, де проводяться активні бойові дії, Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 269 «Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи».

Якщо Ви стали внутрішньо переміщеною особою, то для отримання гарантованого соціального захисту Вам необхідно зареєструватися офіційно в державних органах.

Зараз це можна зробити в центрі надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення чи в уповноваженої особи за місцем проживання.

Внутрішньо переміщена особа, яка не може припинити трудові відносини, надавши нотаріально посвідчену письмову заяву про припинення працівником трудових відносин з підтвердженням того, що ця заява таким громадянином надіслана роботодавцю рекомендованим листом (з описом вкладеної до нього такої заяви). У разі припинення приймання поштових відправлень на/з території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з визначеними обставинами, така заява подається до відповідного районного, міськрайонного, міського, районного у місті центру зайнятості за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи ( пункт п'ятий статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»).


Яким чином здійснюється організація освітнього процесу для дітей дошкільного віку в умовах воєнного стану?

Введення в Україні воєнного стану позначається на всіх сферах людського життя. Особливих змін зазнає освітня галузь, зокрема дошкільна. Чимало закладів дошкільної освіти не працюють, деякі – приймають тимчасово переміщених осіб, організовують освітній процес дистанційно, консультують батьків тощо.

Є заклади, які працюють у звичному режимі. Відповідно до статті 18 та частини другої статті 19 Закону України «Про дошкільну освіту» прийняття рішення про функціонування та режим роботи закладу дошкільної освіти, у тому числі створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти, належить до повноважень органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Міністерством освіти і науки України підготовлено та надіслано керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської військових адміністрацій лист від 02.04.2022 № 1/3845-22 «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні», у змісті якого надано рекомендації щодо діяльності закладів дошкільної освіти на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (зазначений лист є у вільному доступі на сайті Міністерства освіти і науки України).

Методичні рекомендації містять наступні розділи:

 • У першому розділі подано інформацію про організацію освітнього процесу в закладах дошкільної освіти під час дії правового режиму воєнного стану (очний, дистанційний, змішаний).
 • Із другого розділу можна дізнатися про організацію освітнього процесу на всіх рівнях освіти.
 • Третій розділ містить рекомендації щодо участі інститутів післядипломної педагогічної освіти, керівників, вихователів та батьків у забезпеченні якості дошкільної освіти в умовах війни.
 • Четвертий розділ містить «План дій вихователя закладу дошкільної освіти у випадку надзвичайної ситуації».

Як зарахувати дітей із числа внутрішньо переміщених осіб до закладів дошкільної освіти? Як здійснюється дистанційна освіта для дітей дошкільного віку?

Внаслідок збройної агресії російської федерації та оголошення в Україні воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», міграцією населення України до більш безпечних регіонів, виникає необхідність щодо зарахування до закладів дошкільної освіти дітей із числа внутрішньо переміщених осіб.

Відповідно пунктів 8, 9 Положення про заклад дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 86), зарахування дітей до державного (комунального) закладу дошкільної освіти здійснюється керівником такого закладу протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини. Прийом заяв про зарахування дітей до державного (комунального) закладу дошкільної освіти може організовуватися з використанням системи електронної реєстрації, запровадженої згідно з рішенням відповідного засновника державного (комунального) закладу дошкільної освіти. Зарахування дитини здійснюється згідно з відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти.

До заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти додаються: копія свідоцтва про народження дитини; медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.

Відповідно до частини дев'ятої статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень:

 • забезпечують надання медичної допомоги в комунальних закладах охорони здоров’я з урахуванням відомостей про внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово проживають (перебувають) у відповідному населеному пункті;
 • забезпечують влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади комунальної форми власності.

Міністерством освіти і науки України було підготовлено лист від 17.03.2022 №1/3475-22 «Про зарахування до закладів дошкільної освіти дітей із числа внутрішньо переміщених осіб» з проханням до територіальних громад швидко реагувати на потреби найменших громадян України та сприяти зарахуванню дітей дошкільного віку, із числа внутрішньо переміщених осіб, до закладів освіти відповідно до підпункту сьомого пункту 10 Положення про заклад дошкільної освіти.

До того ж, ЮНІСЕФ і МОН запустили дитячий онлайн-садок НУМО з метою організації освітнього процесу дистанційно, як альтернативи для здобуття дошкільної освіти дітьми відповідного віку.

Також, МОН підготовлено та оприлюднено на сайті в рубриці «Сучасне дошкілля під крилами захисту» підбірку корисних матеріалів для педагогів і батьків, які опинилися в складних обставинах внаслідок збройної агресії російської федерації та оголошення в Україні воєнного стану.

Матеріали для педагогів містять інформацію про програмне забезпечення, відео та друковані матеріали з досвіду роботи педагогів, завдання освітнього напряму, а також поради щодо роботи з дітьми та батьками.

Матеріали для батьків допоможуть зорієнтуватися при спілкуванні з дітьми дошкільного віку, зняти напругу та стрес, відволікти дітей від складних ситуацій цікавими дослідами та експериментами, розвивальними відео-заняттями, казками, поробками, а також іграми, які сприятимуть соціалізації та адаптації дитини в нових умовах.

Рубрика «Сучасне дошкілля під крилами захисту» кожного тижня доповнюється новими цікавими матеріалами.


Відкрили дитячий садок, але є загроза від повітряної тривоги. Як діяти в надзвичайних ситуаціях?

Здійснення навчання учасників освітнього процесу в Україні діям у надзвичайних ситуаціях, відбувається відповідно до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 (зі змінами) (далі – Порядок).

Згідно з пунктом 22 Порядку освітній процес з дітьми дошкільного віку проводиться згідно з вимогами Базового компонента дошкільної освіти і спрямовується на формування достатнього та необхідного рівня знань і умінь дитини для безпечного перебування в навколишньому середовищі, елементарних норм поведінки у надзвичайних ситуаціях.

Практичне закріплення теоретичного матеріалу здійснюється шляхом щорічного проведення у закладах дошкільної освіти Тижня безпеки дитини, Дня цивільного захисту та об’єктових тренувань з питань цивільного захисту.

Водночас інформуємо, що у зв’язку із воєнною агресією російської федерації проти України, МОН надіслано до департаментів (управлінь) освітою обласних, Київської міської державних адміністрацій та закладів загальної середньої освіти методичні рекомендації для проведення бесід з учасниками освітнього процесу з питань уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації (лист МОН від 17.03.2022 № 1/3485-22).


Чи має право керівник закладу дошкільної освіти вимагати від працівника виходити під час відпустки на чергування в заклад освіти? Це викликає непорозуміння серед працівників та зловживання з боку керівництва закладу.

Якщо працівник власноруч написав заяву на відпустку, відкликати його з відпустки може лише керівник закладу освіти – і для цього є чіткі підстави, які визначені законом.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про відпустки» відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства. Тобто відкликати з відпустки може лише керівник закладу освіти за згодою працівника.

Для вирішення зазначеного у зверненні питання радимо Вам звертатися до департаментів (управлінь) освіти і науки обласних військових адміністрацій.


Чи не припиняється виплата заробітної плати працівникам закладу дошкільної освіти під час воєнного стану, який закритий через бойові дії? Якщо працівник закладу є вимушеним переселенцем, чи потрібно писати заяву на відпустку без збереження заробітної плати? 

Відповідно до статті 571 Закону України «Про освіту» працівникам закладів освіти, установ освіти гарантується збереження місця роботи, середнього заробітку, здійснення виплати стипендії та інших виплат, передбачених законом.

Згідно з листами Міністерство освіти і науки України від 28 лютого 2022 року № 1/3292-22 «Щодо написання заяв про відпустки без збереження заробітної плати у зв`язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану» та від 07 березня 2022 року № 1/3378-22 «Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану» категорично забороняється керівникам органів управління освітою та/або керівникам закладів освіти примушувати педагогічних та інших працівників до написання заяв про відпустку без збереження заробітної плати.

Працівникам виключно за добровільним бажанням може бути надана відпустка (із збереженням або без збереження заробітної плати) відповідно до вимог трудового законодавства.

Також виключно за добровільним бажанням працівника його може бути звільнено за власним бажанням відповідно до вимог трудового законодавства.

Під час воєнного стану оптимальним рішенням, яке визначено законодавством, є оголошення простою. Простій – зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами (стаття 34 Кодексу Законів про працю України). У цьому випадку ситуація простою відбувається не з вини працівників закладів освіти.

Частиною першою статті 113 Кодексу законів про працю України встановлено, що час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). Тобто під час воєнного стану керівник не може виплачувати працівникові закладу освіти менше ⅔ тарифної ставки.

Водночас наголошуємо, що відповідно до пункту 8.3.3 Галузевої Угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2021-2025 роки (у Мінекономіки зареєстровано Галузеву угоду 18.06.2021за № 12) сторони рекомендують керівникам установ та закладів освіти забезпечити:

 • оплату простою працівникам, включаючи непедагогічних та тих, які працюють за сумісництвом, не з їх вини в розмірі середньої заробітної плати;
 • оплату праці вчителів, вихователів, включаючи вихователів груп продовженого дня, музичних керівників, викладачів, інших педагогічних працівників закладів освіти у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови, карантин тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства;

Якщо ж освітній процес відбувається в очному або дистанційному форматі, то заробітна плата виплачується у повному обсязі.


Чи зобов'язані педагогічні працівники у закладі дошкільної освіти виходити на робоче місце під час організації дистанційної форми з дітьми за вимогою директора закладу? В свою чергу він посилається на розпорядження департаменту проводить дистанційну роботу з робочого місця. Як діяти в такому випадку, якщо змоги немає дістатися до робочого місця, а розпорядження департаменту є.

Дистанційна робота – це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією власника або уповноваженого ним органу, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (частина перша статті 602 КЗпП).

Відповідно до листа МОН від 07.03.2022 № 1/3378-22 «Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану» в умовах дистанційного режиму роботи працівник самостійно визначає робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на ньому.


Від місцевої влади (сільська рада) отримав розпорядження про відновлення роботи. Якщо працівник боїться брати на себе відповідальність за життя чужих діток, які є законні підстави відмовитися?

Відповідно до статті 18 та частини другої статті 19 Закону України «Про дошкільну освіту» місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують соціальний захист, охорону життя, здоров'я та захист прав учасників освітнього процесу та обслуговуючого персоналу в закладі дошкільної освіти.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану» внесено зміни до Закону України «Про освіту» (далі – Закон).

Згідно з частиною другою статті 57-1 Закону забезпечення державних гарантій, визначених частиною першою цієї статті, створення безпечного освітнього середовища, організацію здобуття освіти, освітнього процесу в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) у межах своєї компетенції здійснюють: органи виконавчої влади, органи військового командування, військові, військово-цивільні адміністрації та органи місцевого самоврядування, їх представники, посадові особи (керівники, голови, начальники), органи управління (структурні підрозділи) у сфері освіти; заклади освіти, установи освіти, наукові установи, їх засновники.

Відповідно до частини третьої вищезазначеної статті органи, зазначені в абзаці другому частини другої цієї статті, приймають у межах своєї компетенції рішення, обов’язкові до виконання на відповідній території, для реалізації державних гарантій, визначених частиною першою цієї статті, в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду).

Куди звернутися та як продовжити навчання дитини з особливими освітніми потребами, яка вимушено переїхала на тимчасове місце проживання?

Органи управління у сфері освіти на відповідній території повинні максимально сприяти продовженню навчання дітей з особливими освітніми потребами (далі- діти з ООП) з наданням корекційно-розвиткових послуг.

З метою залучення дітей з ООП, які тимчасово проживають на території відповідної громади, до освітнього процесу місцеві органи управління у сфері освіти повинні інформувати батьків (інших законних представників) осіб з ООП про можливість продовження здобуття освіти на території відповідної громади за очною та/або очно-дистанційною, дистанційною формами навчання, про заклади освіти, які відновили освітній процес, про інклюзивно-ресурсні центри, які продовжують надавати послуги.

Для того щоб продовжити навчання дитини з ООП на території тимчасового проживання батькам дитини з ООП слід отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно до постанови КМУ від 01.10.2014 № 509 та звернутися до органу управління освітою за місцем тимчасово проживання.

На підставі заяви батьків (інших законних представників) особи з ООП та висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини керівник закладу освіти утворює інклюзивний клас (групу) та організовує інклюзивне навчання з урахуванням рівня підтримки, рекомендованого інклюзивно-ресурсним центром.

Крім того, якщо заклад освіти, до якого раніше було зараховано особу з ООП відновив роботу та продовжує надавати освітні послуги у дистанційному режимі, дитина з ООП може продовжити навчання у зазначеному закладі освіти із застосуванням дистанційних технологій.


Як діяти у випадку відсутності висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини з ООП?

У разі, якщо висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини було втрачено, або під час евакуації батьки (інші законні представники) дитини з ООП залишили висновок вдома, вони можуть самостійно отримати копію висновку на порталі АС «ІРЦ» (ircenter.gov.ua) або у відповідному мобільному додатку ІРЦ.

Якщо самостійно отримати копію висновку неможливо, батьки (інші законні представники) дитини з ООП можуть звернутися до ІРЦ за місцем тимчасового проживання та отримати копію висновку за допомогою фахівців ІРЦ.

У випадку, якщо комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини не проводилась, або дитина потребує проведення повторної комплексної оцінки, батьки (інші законні представники) дитини з ООП можуть звернутися до найближчого ІРЦ за місцем тимчасового проживання з метою проведення такої оцінки та отримання висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.


Як отримати корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами вимушено тимчасово переміщеним до безпечних регіонів України?

В умовах воєнного стану важливим є продовження надання корекційно-розвиткових послуг та психологічної підтримки дітям з ООП за місцем їх тимчасового перебування.

Такі послуги можна отримати як у закладі освіти, до якого зараховано дитину з ООП, на території її тимчасового проживання, так і в інклюзивно-ресурсному центрі за місцем тимчасово проживання особи з ООП. Корекційно-розвиткові заняття можуть проводитись як очно (якщо це не становить загрозу життю), так і в дистанційній формі.

Під час проведення дистанційних корекційно-розвиткових занять слід враховувати індивідуальні потреби та потенційні можливості дитини з ООП. Для дітей з нижчими потенційними можливостями, які потребують постійного супроводу дорослого, доречно розробити завдання на підтримання, збереження, закріплення набутих умінь, навичок та завдання розвиваючого характеру. Основною метою таких завдань є збереження досягнутих раніше результатів корекційно-розвиткової роботи.


Хто може надавати корекційно-розвиткові послуги вимушено тимчасово переміщеним дітям з ООП?

Інформуємо, що індивідуальні та групові корекційно-розвиткові заняття можуть надаватися як штатними працівниками закладу, до якого зараховано тимчасово переміщену особу з ООП, так і залученими фахівцями на підставі цивільно-правових договорів, зокрема: працівниками інклюзивно-ресурсних центрів, спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів, логопедичних пунктів та інших закладів, в т. ч. працівниками, які тимчасово проживають на даній території.


Як оплачувати надання корекційно-розвиткових послуг вимушено тимчасово переміщеним дітям з ООП?

У 2022 році оплата за проведення додаткових корекційно-розвиткових занять (в тому числі вимушено тимчасово переміщеним дітям з ООП) на умовах цивільно-правових договорів здійснюється відповідно до чинної постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами».

Інформацію про використання додаткових коштів субвенції у зв’язку із можливим збільшенням обсягів її використання, пов’язаним із збільшенням кількості тимчасово переміщених дітей з особливими освітніми потребами в певних регіонах, буде враховано Міністерством освіти і науки України та Міністерством фінансів України під час перерозподілу субвенції між Київською міською, обласними державними адміністраціями відповідно до обсягів її фактичного використання.

Оплата за проведення корекційно-розвиткових занять вчителями-дефектологами, посади яких введені до штатного розпису закладу освіти, здійснюється за тарифікацією за рахунок коштів освітньої субвенції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6 (як видатки на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти).


Як працюють спеціальні заклади загальної середньої освіти в умовах правового режиму воєнного стану?

Більшість спеціальних закладів загальної середньої освіти відновили роботу в умовах воєнного стану та продовжують забезпечувати освітній процес для дітей з ООП за допомогою застосування технологій дистанційного навчання.

З метою реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учнів з особливими освітніми потребами педагоги спеціальних закладів використовують такі засоби:

 • розміщення завдань і рекомендацій на сайті закладу;
 • створення груп із батьками, учнями в соціальних мережах:
 • Viber, Telegram, WhatsApp тощо;
 • використання електронних платформ: ZOOM, Google Clasroom тощо;
 • проведення скайп-конференцій;
 • спілкування в телефонному режимі;
 • листування через електронну пошту тощо.

Порядок замовлення дублікатів документів про середню освіту для осіб, які здобули освіту в закладах загальної середньої освіти на території, яка контролюється українською владою, регламентовано Порядком замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 № 811 (у редакції наказу МОН від 13.08.2007 № 737).

Відповідно до цього Порядку особа, яка втратила документ про освіту, має звертатися до закладу освіти, який цей документ видав. Від імені заявника може звертатися його законний представник.

Особи, які здобули загальну середню освіту у закладах освіти на тимчасово окупованій території України, закладах освіти окремих населених пунктів Донецької та Луганської областей, а також на захоплених територіях, можуть замовити дублікат документа про здобуття загальної середньої освіти у порядку, встановленому наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2014 № 917.

Такі особи або їх законний представник мають право звернутися із заявою до будь-якого закладу загальної середньої освіти відповідного ступеня за місцем тимчасового проживання чи перебування випускника або його законного представника.

У разі відсутності довідки або інших письмових даних щодо результатів річного оцінювання навчальних досягнень для заповнення додатка до свідоцтва про здобуття базової середньої чи повної загальної середньої освіти, навчальний заклад здійснює оцінювання навчальних досягнень такого випускника у порядку, визначеному абзацом другим пункту 4 Порядку обліку та видачі документів про загальну середню освіту державного зразка особам, які здобули загальну середню освіту у навчальних закладах на тимчасово окупованій території України у 2014 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2014 року № 570.

До отримання дубліката в установленому порядку, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2022 № 274, необхідно звернутися до будь-якого закладу загальної середньої освіти на території, на якій не ведуться бойові дії, із заявою щодо надання інформації про отриманий в Україні документ про загальну середню освіту, поданою у будь-який спосіб.

Крім цього особа, яка володіє інформацією про серію та номер власного документа про загальну середню освіту, має можливість за посиланням оформити електронний запит і отримати на електронну пошту всю інформацію щодо власного документа про освіту, що міститься в Реєстрі документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), зокрема, у формі електронної виписки з кваліфікованими електронними підписом і печаткою технічного адміністратора ЄДЕБО. 


Всі діти, які вимушені були змінити місце навчання та/або проживання чи перебувають на захоплених територіях, можуть продовжити навчання у закладах загальної середньої освіти, розташованих на території, де не ведуться бойові дії, дистанційно або екстерном.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2022 № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» органам управління у сфері освіти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, в підпорядкуванні яких перебувають заклади загальної середньої освіти, доручено забезпечити та організувати зарахування здобувачів загальної середньої освіти, які вимушені були змінити місце навчання та/або проживання (перебування) і проживають (перебувають) в Україні чи за її межами (далі - здобувачі освіти), до закладів освіти за заявою (її сканованою копією чи фотокопією), що подається до закладу освіти одним з батьків, опікуном, іншим законним представником, родичем здобувача освіти або повнолітнім здобувачем освіти нарочно, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв’язку чи у будь-який інший спосіб (за вибором заявника); здобуття загальної середньої освіти для здобувачів освіти за будь-якою формою, що може забезпечити заклад освіти та є найбільш безпечною для них.

Заяви подаються у довільній формі без надання заявником будь-яких додаткових документів, їх копій (додавання додатків), крім випадків, коли такі документи, їх копії є в наявності та заявник надає їх за власним бажанням.

Питання переведення учнів до наступного класу та видачі документів випускникам закладів загальної середньої освіти вирішуватимуть заклади освіти, до яких їх зараховано.

Механізм забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти за дистанційною формою, а також використання технологій дистанційного навчання під час організації здобуття освіти за різними формами в закладах освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, визначено Положенням про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 № 1115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за № 941/35224 (далі – Положення).

Положення передбачає, що обов’язково мають враховуватися інтереси учнів під час дистанційного навчання:

 • організація освітнього процесу має забезпечувати регулярну та змістовну взаємодію вчителів з учнями;
 • заклад освіти забезпечує регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також за потреби надання їм підтримки в освітньому процесі;
 • для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин, заклад освіти забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів – телефонного, поштового зв'язку тощо.

Для дистанційного навчання здобувачі освіти та вчителі використовують національну електронну платформу «Всеукраїнська школа онлайн», на якій розміщено уроки з усіх шкільних предметів для учнів 5-11 класів, та вона є постійно доступною. Крім того, Міністерство освіти і науки України спільно з компанією Google Україна створили Всеукраїнський онлайн розклад для учнів 1-11 класів.

Додатково повідомляємо про старт освітнього проєкту «Навчання без меж». Це спільний проєкт Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики, українських телеканалів ПЛЮСПЛЮС, «Піксель» та «Суспільне», а також платформ онлайн-телебачення MEGOGO, Київстар ТБ, 1+1 video та swet.tv. Проєкт передбачає трансляцію відеоуроків для школярів 5-11 класів, які залишилися у регіонах, де є проблема недостатньо якісного зв’язку та доступу до інтернету.

В кожній області та місті Києві визначено відповідальних осіб, які допомагають дітям та їх батькам обрати заклад загальної середньої освіти для продовження навчання (список додається).

Для продовження навчання пропонуємо звертатися письмово або за телефоном до контактних осіб, які допоможуть обрати школу.

Під час воєнного стану безоплатний доступ до навчання надають також дистанційні школи. Команда МОН підготувала перелік шкіл і організацій, які можуть допомогти дітям і сім’ям (розміщено на сайті МОН). 

Список контактів для допомоги в обранні закладів загальної середньої освіти для продовження навчання

Область, м. Київ
Телефон
Електронна пошта
1
Вінницька
(098) 830 77 93
[email protected]
2
Волинська
(068) 412 43 64
[email protected]
3
Дніпропетровська
(056) 770 67 86
[email protected]
4
Закарпатська
(050) 527 10 84
[email protected]
5
Івано-Франківська
(050) 245 17 30
[email protected]
6
Кіровоградська
(066) 332 20 45
[email protected]
7
Львівська
(098) 306 65 91
[email protected]
8
Одеська
(066) 384 12 63
[email protected]
9
Полтавська
(050) 684 90 03
[email protected]
10
Рівненська
(098) 547 58 98
[email protected]
11
Тернопільська
(067) 350 01 37
[email protected]
12
Хмельницька
(097) 136 76 79
[email protected]
13
Черкаська
(063) 114 95 57
(0472) 54 33 54
[email protected]
[email protected]
14
Чернівецька
(080) 033 64 26
[email protected]
15
м. Київ
(044) 278 00 41
[email protected],
[email protected]


Всі діти, які перебувають за кордоном, а також діти, які мешкають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, можуть продовжити навчання екстерном у Міжнародній українській школі Міністерства освіти і науки України (далі - МУШ) й отримати документ про освіту державного зразка та продовжити навчання у закладах вищої освіти України або за кордоном.

Право на здобуття освіти в МУШ гарантується, що не обмежує право батьків обирати інший заклад загальної середньої освіти на території України, де не ведуться бойові дії.

Екстернат організовується, зокрема, для осіб, які з поважних причин (проживання (перебування) на неконтрольованій території, надзвичайні ситуації, збройний конфлікт тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в закладі освіти або не можуть пройти річне оцінювання.

Для отримання документа про освіту необхідно звернутися із відповідною заявою до Міжнародної української школи або до іншого закладу загальної середньої освіти та пройти оцінювання екстерном відповідно до розділу ІІ. Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат) Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти (наказ МОН від 12.01.2016 р. № 8, у редакції наказу МОН від 10.07.2019 р. № 955). Офіційний телеграм-канал МУШ https://t.me/officialmush, адреса ел. пошти: [email protected], тел. (044) 253 85 58, гаряча лінія МУШ +38099 079 92 52 (Whatsapp, Telegram). В. о. директора МУШ (Україна, м. Київ) Кіріна Олександра Євгенівна, тел. (38067) 264 28 49, адреса ел. пошти [email protected].

Батьки учнів, які перебувають за кордоном, можуть також звернутися до партнерів Міжнародної української школи Міністерства освіти і науки України в окремих країнах для зарахування дітей у школу як учнів-екстернів (список додається).

Питання переведення учнів до наступного класу та видачі документів випускникам закладів загальної середньої освіти вирішуватимуть заклади освіти, до яких їх зараховано. 

Список керівників навчальних закладів які співпрацюють з Міжнародною українською школою у 2021/2022 навчальному році