A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Департамент забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологійДепартамент забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій

Директор департаменту
ЄРКО
Інна Анатоліївна
71-03
31-68
481-32-40
erko@mon.gov.ua
Пр-кт Берестейський, 10
к. 4

Відділ документообігу
Заступник директора департаменту - начальник відділу
ПОСЛАВСЬКИЙ
Іван Володимирович

71-00
481-47-97  
i_poslavskiy@mon.gov.ua
Пр-кт Берестейський, 10
к. 9
Заступник начальника відділу
ПОНЯТОВСЬКА
Людмила Степанівна
70-24
481-32-50
org@mon.gov
Пр-кт Берестейський, 10
к.3
Головний спеціаліст
БІЛА
Олена Михайлівна
71-24
481-32-66
bila@mon.gov.ua
Пр-кт Берестейський, 10
к. 3
Головний спеціаліст
СТРІЛЕЦЬКА
Надія Федорівна
71-05
481-32-03
n_striletska@mon.gov.ua
Пр-кт Берестейський, 10
к. 13
Головний спеціаліст
РОЩИНА
Марина Вікторівна
71-10
481-47-63
maryna.roshchina@mon.gov.ua
Пр-кт Берестейський, 10
к.12

Архів
 
72-44*
287-82-44
archive@mon.gov.ua
Б-р Т. Шевченка, 16
к. 114

Відділ комп’ютерного забезпечення та ІТ (it@mon.gov.ua)
Начальник відділу
ЯРОШЕНКО
Євгеній Олегович
79-55
481-32-10
yaroshenko@mon.gov.ua
Пр-кт Берестейський, 10
к. 28
Заступник начальника відділу
КРУШЕВСЬКИЙ
Сергій Миколайович
79-45
481-32-10
s.krushevskyi@mon.gov.ua
Пр-кт Берестейський, 10
к. 28
Головний спеціаліст 
БОЙКО
Іван Андрійович
71-62
481-32-10
boiko@mon.gov.ua
Пр-кт Берестейський, 10
к. 28
Головний спеціаліст 
ШПИРКО
Кристіна Валеріївна
77-57
481-32-74
shpyrko@mon.gov.ua
Пр-кт Берестейський, 10
к. 5

Відділ з питань контролю та звернень громадян
Начальник відділу
АВВАКУМОВА
Людмила Владиславівна
77-55
481-32-74
ф.481-32-95
L_avvakumova@mon.gov.ua
Пр-кт Берестейський, 10
к. 5
Головний спеціаліст
ЄРЬОМЕНКО
Ганна Павлівна
77-53
481-47-57
a_eremenko@mon.gov.ua
Пр-кт Берестейський, 10
к. 5
Головний спеціаліст 
КУЛИК
Наталія Сергіївна
71-25
481-32-03
n_kulik@mon.gov.ua
Пр-кт Берестейський, 10
к. 13
Головний спеціаліст 
КУРЄЄВА
Світлана Миколаївна
71-12
481-47-63
svitlana.kurieieva@mon.gov.ua
Пр-кт Берестейський, 10
к. 12

Адміністративно-господарський відділ (mtz@mon.gov.ua)
Заступник директора департаменту-начальник відділу
АМРУЗОВ
Мераб Татікович
71-17
481-32-22
amruzov@mon.gov.ua
Пр-кт Берестейський, 10
к. 15
Головний спеціаліст
ЗАХАРЕВИЧ
Марина Олександрівна
71-07
481-32-23
m_zakharevich@mon.gov.ua
Пр-кт Берестейський, 10
к. 15
Головний спеціаліст
КОВИНЕВ
Костянтин Анатолійович
79-16*
287-89-16
ф. 287-89-15

kovynev@mon.gov.ua
Б-р Т. Шевченка, 16
к. 110 а
Головний спеціаліст
КУРГАНСЬКИЙ
Антон Сергійович
71-00
481-32-23
anton.kurhanskyi@mon.gov.ua
Пр-кт Берестейський, 10
к. 15

Відділ інформаційної безпеки
Начальник відділу
ДЗЮБА
Сергій Володимирович
71-30
481-32-49
dziuba@mon.gov.ua
Пр-кт Берестейський, 10
к. 22
Головний спеціаліст
УКОЛОВ
Іван Олександрович
71-35
481-32-95
ivan.ukolov@mon.gov.ua
Пр-кт Берестейський, 10
к. 22
Головний спеціаліст
ЯСИНСЬКИЙ
Ігор Олегович
71-31
481-32-49
ihor.yasynskiy@mon.gov.ua
Пр-кт Берестейський, 10
к. 22
Головний спеціаліст
КОРЕНЯК
Ірина Володимирівна
71-33

481-32-49
Iryna.koreniak@mon.gov.ua
Пр-кт Берестейський, 10
к. 12

Відділ забезпечення діяльності керівництва
Начальник відділу
МІКРЮКОВА
Тетяна Валеріївна
70-21 481-47-81 t_mikrukova@mon.gov.ua  
 
Пр-кт Берестейський, 10
к. 205
Заступник начальника відділу
КОТОРОБАЙ
Євген Станіславович
71-30
481-32-49
yevhen.kotorobai@mon.gov.ua

Головний спеціаліст
САВІЛОВА
Маргарита Віталіївна
72-71* 287-82-71
287-82-72

savilova@mon.gov.ua
Б-р Т. Шевченка, 16
к. 301
Головний спеціаліст
МЕЖЕЙНІКОВА
Лада Станіславівна
71-06 481-47-65 lada@mon.gov.ua
Пр-кт Берестейський, 10
к. 13

Експедиція
Провідний інспектор
ПШЕНИЧНА
Ірина Володимирівна
71-18
481-32-41
list@mon.gov.ua
Пр-кт Берестейський, 10
к. 11

Електронна пошта Міністерства

79-75
481-32-29
mon@mon.gov.ua
Пр-кт Берестейський, 10
к. 29