A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Тимчасові робочі групи

Тимчасові робочі групи утворюються з метою оперативного вирішення питань з діяльності, рівномірного навантаження та розподілу обов’язків  серед членів Ради молодих учених при МОН. Інформація про тимчасові робочі групи Ради молодих учених при МОН оновлюється щомісячно.

Назва 

Короткий опис

Відповідальні особи

Формування бази CV членів РМУ при МОН
Збір даних членів РМУ при МОН
Коленда Н.
Лист секвестр
Звернення щодо збереження стратегічних видатків на сферу освіти та науки
Коленда Н,
Деревягіна Н.,
Хорольський А.,
Толстанова А.,
Жебчук Р.,
Мурликіна М.
Опитування щодо впливу карантину на дослідження та комунікації молодих учених України
Розробка опитувальника для молодих учених, проведення опитування, оприлюднення результатів
Хижняк О.,
Деревягіна Н.,
Коленда Н.,
Поліщук Є.,
Ніколаєв К.,
Романенко О.,
Губеладзе І.,
Сімахова А.,
Ташкінова О.
Опитування “Наукова молодь України”
Розробка опитувальника, проведення дослідження, підготовка листів-звернень, обробка й аналіз результатів, презентація даних
Губеладзе І.,
Хижняк О., Ташкінова О.
Проектна група EU Lab
Робота над проектом щодо онлайн-платформи/мобільного додатку з популяризації науки
Сімахова А.,
Підкуймуха Л.,
Розмаріцина Н.,
Хмара М., Литвин М., Галат М.
Проектна група EU Lab
Робота над проектом «Digital платформа розвитку потенціалу молодого вченого»
Поліщук Є.,
Коленда Н.,
Іванець І.,
Москвіна В.,
Ніколаєв К.,
Макарук Л.
Конкурс проектів молодих учених
Пропозиції щодо удосконалення конкурсу проектів молодих учених
Коленда Н.,
Ніколаєв К.,
Москвіна В.
Зміни до Положення РМУ при МОН
Робота над змінами до Положення РМУ при МОН
Шепітько М.,
Гресь Ю., Головко К., Торбас О.
Лист до ВР України щодо премій
Звернення з проханням щодо роз’яснення строків проведення експертизи подань
Деревягіна Н.,
Коленда Н.
Інформація про РМУ при МОН на сторінку МОН
Оновлення інформації про РМУ на сторінці МОН
Деревягіна Н.,
Коленда Н.,
Полішук Є.,
Сімахова А.,
Ващук О.
Напрацювання щодо доброчесності
Обробка та формування рекомендацій до МОН щодо академічної доброчесності
Шаблистий В.,
Сімахова А.
Комунікаційна політика РМУ при МОН
НПА щодо регулювання внутрішніх та зовнішніх комунікаційних зв’язків РМУ при МОН
Коленда Н.,
Москвіна В.,
Макарук Л.,
Деревягіна Н.
Регламент РМУ при МОН
НПА, що регламентує діяльність РМУ при МОН
Коленда Н.,
Москвіна В.,
Макарук Л.,
Деревягіна Н.
Порядок присудження наукових ступенів доктора наук і доктора філософії
Внесення пропозицій до Порядку присудження наукових ступенів доктора наук і доктора філософії
Торбас О.,
Деревягіна Н.,
Сімахова А.
Повернення молодих учених
Підготовка звернень до МОН  щодо політики повернення молодих учених та мотивацію аспірантів
Сімахова А.,
Толстанова Г.
Українська фундаментальна наука і американо-європейські цінності: погляди молодих учених
Онлайн-дискусія із залученням американських молодих учених, українських дослідників. Питання: Проблеми розвитку фундаментальної науки, цінності в науці (європейський, американський та український підходи), популяризація науки молодими ученими.
Сімахова А., Хмара М., Галат М., Литвин М., Розмаріцина Н., Кушерець Д.
Зміни критеріїв стипендії КМУ для молодих учених
Формування рекомендацій з питань оновлення критеріїв для претендентів на отримання стипендії КМУ для молодих учених
Сімахова А.,
Толстанова Г.,
Коленда Н.
Внесення змін до Закону України “Про основні засади молодіжної політики»
Формування та внесення пропозицій щодо змін до Закону України “Про основні засади молодіжної політики»
Жебчук Р.,
Коленда Н.,
Деревягіна Н.
Критерії оцінювання ефективності роботи науковця
Розробка пропозицій щодо формування методики оцінювання ефективності роботи науковців
Коленда Н.,
Макарук Л.
Кодекс експерта
Формування пропозицій щодо змісту Кодексу експерта
Москвіна В.,
Коленда Н.,
Ніколаєв К.,
Сімахова А.,
Хорольський А.,
Хмара М.,
Деревягіна Н.,
Куницький С.,
Дегтярьова І.
Удосконалення умов проведення конкурсу проектів молодих учених у 2020 р.
Пропозиції щодо удосконалення умов проведення конкурсу проектів молодих учених у 2020 р.
Коленда Н.,
Москвіна В.,
Ніколаєв К.
Щодо підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук
Підготовка рекомендацій та позицій до МОН щодо основних питань підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук
Бєлов Д,
Коленда Н,
Хорольський А.
Процедура визначення претендентів на здобуття стипендії КМУ для молодих учених
Пропозиції щодо зміни процедури визначення претендентів на здобуття стипендії КМУ для молодих учених
Сімахова А.,
Коленда Н.,
Куницький С.,
Чебанов В.,
Москвіна В.,
Галат М.
Поточна діяльність РМУ при МОН
Пропозиції щодо діяльності РМУ приа МОН з метою підтримки молодих учених України
члени президії РМУ при МОН
Оформлення і подання документів на присудження Премії ВР України молодим ученим
Зміни до Інструкції з оформлення і подання документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим
Сімахова А.,
Коленда Н.