A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Члени РМУ при МОН УкраїниЧлени РМУ при МОН виконують свої обов’язки на громадських засадах відповідно до затверджених планів і напрямів роботи.

ВАЩУК
Олеся Петрівна
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія», голова правління ГО «Міжнародна фундація розвитку», керівник групи «De mendacio veritas», Голова Ради
СІМАХОВА
Анастасія Олексіївна
доктор економічних наук, професор кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки Національного авіаційного університету, доцент, перший заступник голови Ради
ПОЛІЩУК
Євгенія Анатоліївна
доктор економічних наук, професор, професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», заступник голови Ради
СУХІХ
Аліса Сергіївна
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, голова Ради молодих вчених Інституту цифровізації освіти НАПН України, заступник голови Ради молодих вчених Національної академії педагогічних наук України, заступник голови Ради
ХОРОЛЬСЬКИЙ
Андрій Олександрович
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Відділення фізики гірничих процесів Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, секретар Ради молодих вчених при Відділенні фізики і астрономії Національної академії наук України, секретар Ради
ГАЛАТ
Марина Владиславівна
доктор ветеринарних наук, доцент, професор кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії, Голова Спілки молодих вчених Національного університету біоресурсів і природокористування України, член Ради
КОЦЬ
Єлизавета Павлівна
ад'юнкт, викладач кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського державного університету внутрішніх справ, член Ради
КУЛІКОВА
Єлизавета Олександрівна
викладач кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку Одеського національного економічного університету, голова Ради молодих вчених ОНЕУ, заступник голови Ради молодих вчених при Одеській обласній державній адміністрації, член Ради
КУНИЦЬКИЙ
Сергій Олегович
кандидат технічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник науково-дослідної частини, заступник керівника науково-дослідної лабораторії «Водопостачання та очищення води» Національного університету водного господарства та природокористування, член Ради
МАКАРУК
Лариса Леонідівна
доктор філологічних наук, професор кафедри прикладної лінгвістики, декан факультету іноземної філології Волинського національного університету імені Лесі Українки, член Ради
МАЛОГУЛКО
Юлія Володимирівна
кандидат технічних наук, доцент кафедри електричних станцій та систем Вінницького національного технічного університету, член Ради
МАТВЄЄВА
Катерина Вікторівна
аспірантка, голова Ради молодих учених Київського національного університету культури і мистецтв, асистент кафедри філософії і педагогіки НТУ «Дніпровська політехніка», член Ради
ПРОХОРЧУК
Олександр Михайлович
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації «НУБіП України», Голова СМВ Гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України, член Ради
СЕМЕНЕЦЬ-ОРЛОВА
Інна Андріївна
доктор наук з державного управління, доцент, директор Навчально-наукового інституту управління, економіки та фінансів, завідувач кафедри публічного адміністрування МАУП, член Ради
СІКОРА
Владислав Володимирович
кандидат медичних наук, доцент кафедри патологічної анатомії Медичного інституту Сумського державного університету, член Ради
ТОРБАС
Олександр Олександрович
доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності Національного університету «Одеська юридична академія», член Ради
ХИЖНЯК
Олександр Володимирович
доктор соціологічних наук, доцент, професор кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, член Ради
ШЕПІТЬКО
Михайло Валерійович
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член Ради