A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Члени РМУЧлени РМУ при МОН виконують свої обов’язки на громадських засадах відповідно до затверджених планів і напрямів роботи.ГАЛАТ
Марина Владиславівна

доктор ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії Національного університету біоресурсів і природокористування України
ДЕРЕВЯГІНА
Наталія Іванівна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»
ЖЕБЧУК
Роман Леонідович

асистент кафедри фінансів та кредиту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидат економічних наук
КУНИЦЬКИЙ
Сергій Олегович

кандидат технічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник науково-дослідної частини Національного університету водного господарства та природокористування
МАКАРУК
Лариса Леонідівна

доктор філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики Волинського національного університету імені Лесі Українки
МАТВЄЄВА
Катерина Вікторівна

аспірантка, Київський національний університет культури і мистецтв
ПІДКУЙМУХА
Людмила Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія»
ПРОХОРЧУК
Олександр Михайлович

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України
СЕМЕНЕЦЬ-ОРЛОВА
Інна Андріївна

доктор наук з державного управління, доцент, директор Центру організації наукової роботи та інновацій в освітньому процесі, завідувач кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом
СІКОРА
Владислав Володимирович

кандидат медичних наук, доцент кафедри патологічної анатомії Медичного інституту Сумського державного університету
ТАШКІНОВА
Оксана Анатоліївна

кандидат соціологічних наук, доцент, завідувач кафедри соціології та соціальної роботи ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
ТОРБАС
Олександр Олександрович

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності Національного університету «Одеська юридична академія»
ХИЖНЯК
Олександр Володимирович

доктор соціологічних наук, доцент, начальник Управління міжнародних відносин, професор кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
ШЕПІТЬКО
Михайло Валерійович

доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого