A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Асоційовані члениДо РМУ при МОН залучені асоційовані члени (без права голосу) з числа національних експертів, які мають значний досвід у сфері, яка відповідає меті РМУ при МОН.

МАРЕНКОВ
Олег Миколайович
кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної біології та водних біоресурсів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
ЛИТВИН
Марина Валентинівна
кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин, директор Ресурного центру зі сталого розвитку НТУ «Дніпровська політехніка», докторант кафедри міжнародної економіки і світових фінансів ДНУ ім. О. Гончара, заступник голови ГЕР НАЗЯВО
БАБІКОВА
Катерина Олександрівна
кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології, директор Інституту новітніх технологій та лідерства Національного авіаційного університету
САВЕНКОВ
Олег Ігорович
старший викладач кафедри кондиціонування та рефрижерації Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, голова Ради молодих учених Миколаївської області при Департаменті освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, регіональний координатор
ПОЛІЩУК
Олена Тимофіївна
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Донецького національного університету імені Василя Стуса
КРАСОВСЬКА
Галина Олександрівна
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи Хмельницького національного університету
ШЕВЧУК
Юлія Михайлівна
кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, молодший науковий співробітник
ВЕРХОТУРОВА
Мар'яна Андріївна
кандидат історичних наук, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, голова Ради молодих вчених НАСВ
РОГОВ
В'ячеслав Георгійович
кандидат економічних наук, доцент кафедри інтелектуальної цифрової економіки Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, голова РМН Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова  
ЯЦИШИН
Анна Володимирівна
доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, заступник голови Ради молодих вчених НАПН України

*(станом на березень 2023 р.)