A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Асоційовані члениДо РМУ при МОН залучені асоційовані члени (без права голосу) з числа національних експертів, які мають значний досвід у сфері, яка відповідає меті РМУ при МОН.

ПОГОРІЛЕНКО
Артур Васильович
Аспірант Національної академії внутрішніх справ, кафедра юридичної психології. Аспірант юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, кафедра господарського права.
МАРЕНКОВ
Олег Миколайович
Кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної біології та водних біоресурсів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
БОЛГАР
Віталій Вікторович
Аспірант кафедри історії світової музики Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського
ЛИТВИН
Марина Валентинівна
Кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин НТУ «Дніпровська політехніка», докторант кафедри міжнародної економіки і світових фінансів ДНУ ім. О. Гончара, заступник голови ГЕР НАЗЯВО
РОЗМАРІЦИНА
Наталія Анатоліївна
Доктор філософії зі спеціальності “Публічне управління та адміністрування”
БАБІКОВА
Катерина Олександрівна
Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології, директор Інституту новітніх технологій та лідерства Національного авіаційного університету
ГОЛОВКО
Катерина Володимирівна
Доктор юридичних наук, старший науковий співробітник відділу економіко-правових досліджень Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій
КУШЕРЕЦЬ
Дарина Василівна
Доктор юридичних наук, професор, ректор Університету штучного інтелекту та цифровізації
МАЛОГУЛКО
Юлія Володимирівна
Кандидат технічних наук, доцент кафедри електричних станцій та систем Вінницького національного технічного університету
ІВАНЕЦЬ
Ірина
К.е.н, доцент кафедри корпоративних фінансів та контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ЛАРІН
Дмитро Ігорович
завідувач навчальної лабораторії загальної психології імені професора Г.І.Челпанова факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка, практичний психолог
САВЕНКОВ
Олег Ігорович
старший викладач кафедри кондиціонування та рефрижерації Національного університету корабебудування ім. адм. Макарова, голова Ради молодих учених Миколаївської області при Департаменті освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, регііональний координатор
САЮК
Марія Вікторівна
провідний спеціаліст відділу забезпечення діяльності керівництва апарату Миколаївської обласної державної адміністрації
ШЕКА
Іван Валерійович
Аспірант кафедри гірничої інженерії та освіти НТУ «Дніпровська політехніка»
РІПЕНКО
Артем Ігорович
доктор юридичних наук, старший дослідник, Старший науковий дослідник відділу наукового забезпечення діяльності Державного агенства резерву України Науково-дослідного інституту «Ресурс»  Державного агенства резерву України
ГЛОВЮК
Ірина Василівна
д.ю.н., професор, заслужений юрист України, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, член Комісії з питань правової реформи, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді, адвокат, член комітету НААУ з кримінального права та процесу
ПОЛІЩУК
Олена Тимофіївна
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Донецького національного університету імені Василя Стуса
КРАСОВСЬКА
Галина Олександрівна
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи Хмельницького національного університету
КОЦЬ
Єлизавета Павлівна
Ад’юнкт, викладач кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського державного університету внутрішніх справ
СУХІХ
Аліса Сергіївна
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, голова Ради молодих вчених Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, заступник голови Ради молодих вчених Національної академії педагогічних наук України
СТРІЛЬЧУК
Юлія Ігорівна
кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи та страхування ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
ШЕВЧУК
Юлія Михайлівна
Кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, молодший науковий співробітник
БАДЗЮНЬ
Максим Євгенович

ІСКЕНДЕРОВ
Ельчін Фірдовсі огли
доктор юридичних наук, професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності МАУП
КУЛІКОВА
Єлизавета Олександрівна
викладач кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку Одеського національного економічного університету, голова Ради молодих вчених університету
ВЕРХОТУРОВА
Мар’яна Андріївна
кандидат історичних наук, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, голова Ради молодих вчених НАСВ
БОЖЕНКО
Вікторія Володимирівна
кандидат економічних наук, докторант, доцент кафедри економічної кібернетики Сумського державного університету, заступник директора з міжнародної діяльності Інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації