A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Досягнення та результати діяльності

Консультативно-дорадча діяльність

За час свого існування РМУ підготувала низку пропозицій до Законів України та інших нормативно-правових актів у сфері науки і освіти, а також нормативно-правових актів, які регулюють фінансове забезпечення та оподаткування наукових досліджень в Україні.

Так, зокрема протягом 2012-2016 рр.:

 • направлено відкритий лист до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України щодо неприпустимості скорочення фінансування науки в Україні;
 • подано пропозиції до проекту Положення про порядок підготовки фахівців ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі ВНЗ (наукових установ);
 • подано пропозиції до проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання затвердження рішень вчених (науково-технічних) рад про присвоєння вчених звань»;
 • подано пропозиції щодо внесення змін до Положення «Про проведення конкурсів наукових проектів та наукову діяльність Державного фонду фундаментальних досліджень України»;
 • подано пропозиції щодо впровадження окремого конкурсу у категорії «Проекти молодих вчених» при проведенні конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок за рахунок коштів державного бюджету України та розроблено форму відбору експертів серед молодих учених для участі в проведенні експертизи проектів за бюджетні кошти;
 • подано пропозиції до законопроекту «Про внесення змін до деяких законів щодо військовозобов’язаних осіб, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь»;
 • подано ряд концептуальних пропозицій до Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента та проекту Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, Положення про спеціалізовану вчену раду;
 • подано низку пропозиції до проекту Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність»;
 • розроблено проект концепції розвитку молодіжної науки в Україні;
 • подано пропозиції до проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», внесеного Національною академією наук України;
 • розроблено проект типового Положення про Раду молодих учених у вищих навчальних закладах, наукових установах;
 • спрямовано звернення до глави держави, комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості зменшення вікових меж молодих учених з 35 до 28 років;
 • спрямовано звернення щодо затримки виплат молодим ученим стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України;
 • спрямовано звернення до комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України з пропозиціями щодо оподаткування грантів наукових премій та стипендії докторантів;
 • спрямовано звернення до комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України щодо удосконалення порядку відрахування аспірантів та докторантів, які достроково захистили дисертацію;
 • подано пропозиції та зауваження до «Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року»;
 • подано пропозиції до Концепції реформування наукової сфери в Україні;
 • подано пропозиції до проекту Наказу Міністерства освіти і науки України «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів»;
 • подано пропозиції до проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»;
 • організовано та проведено конкурс з відбору експертів серед молодих учених вищих навчальних закладів і наукових установ України для участі у рецензуванні наукових проектів, поданих на конкурси для отримання фінансування із державного бюджету;
 • підготовлено проекти документів для Конкурсу проектів для молодих учених;
 • підготовлено та спрямовано запити до Державного комітету статистики та МОН щодо статистики відносно молодих вчених.

Міжнародна діяльність

Важливим кроком у євроінтеграційному напрямку стало набуття Радою повноправного членства у EURODOC – Європейській раді аспірантів та молодих учених, що відбулося 28 березня 2014 року на Генеральній асамблеї (Загальних зборах) Eurodoc у Будапешті, Угорщина, за результатами таємного голосування.

EURODOC – це авторитетна міжнародна громадська організація зі штаб-квартирою в Брюселі, місією якої є консолідація аспірантів та молодих науковців країн Європи у їх прагненні до професійної реалізації та гідного життя. Eurodoc відомий своїм вагомим внеском у розвиток Європейського дослідницького простору (ERA) та Європейського простору вищої освіти (EHEA), відстоюванням професійного статусу для аспірантів (статус наукового працівника), поліпшення умов праці молодих учених та підвищення якості вищої освіти і науки, підвищення цінності й суспільної важливості дисертації та наукових досліджень, лобіювання інтересів молодих учених у Європейському освітньо-науковому просторі. Серед важливих функцій цієї організації: поширення інформації, яка стосується молодих дослідників; лобіювання їхніх інтересів у європейських інституціях; зміцнення інституційного потенціалу організацій молодих учених, встановлення та зміцнення співпраці між ними. Eurodoc прагне стати стратегічним партнером основних стейкхолдерів у європейській політиці вищої освіти і наукових досліджень, зокрема у співпраці з Європейською комісією (Генеральним директоратом з наукових досліджень та інновацій, Генеральним директоратом освіти і культури), Європейською асоціацією університетів, організацією Science Europe, яка об’єднує національні дослідницькі фонди карїн Європи тощо.

Стаття авторства РМУ МОН про виклики та перспективи для молодих учених України у 2014/2015 була опублікована в Офіційному віснику Євродоку #18 2015 р.

Члени Ради брали активну  участь у формуванні пропозицій від Євродоку до проекту Директиви ЄС про мобільність науковців з третіх країн.

Члени Ради беруть участь у роботі таких робочих груп Eurodoc:  з питань працевлаштування та наукової кар’єри, з досліджень освітньо-наукової політики, з міждисциплінарних досліджень, відкритого доступу та мобільності. У 2015 році РМУ при МОН увійшла до команди Eurodoc Policy Officers. На Загальних зборах у Великому Герцогстві Люксембург 20-23 квітня 2016 р. за результатами таємного голосування до складу Президії Eurodoc на 2016-2017 р. було обрано заступника голови Ради молодих учених при МОН Ірину Дегтярьову. Крім того, представники Ради молодих учених при МОН увійшли і до складу лідерів робочих груп: секретар Ради Юлія Овчиннікова очолила робочу групу з інтердисциплінарності, консультанта Ради Олександра Березка обрано на позицію веб-майстра, відповідального за веб-сайт Євродоку.

9 вересня 2014 року РМУ при МОН на Генеральній асамблеї MILSET - The International Movement for Leisure Activitiesin Scienceand Technology у місті Жиліна (Словаччина) заочно отримала статус партнера MILSET-Europe.

MILSET – це міжнародний рух для організації дозвілля в науці і техніці, який є неурядовою, некомерційною і політично незалежною організацією молоді, яка спрямована на розвиток наукової культури серед молоді шляхом організації науково-технічних програм, у тому числі виставок, конгресів та інших заходів високої якості.

Рада доклала багато часу та зусиль для досягнення цих важливих віх на шляху євроінтеграції України, оскільки держава ніколи ще не мала офіційного статусу у цих поважних європейських організаціях молодих учених.

Також серед міжнародної діяльності РМУ при МОН слід відзначити:

 • ознайомлення з досвідом роботи Європейського дослідницького центру в м. Іспра (Італія) (С. Попов, А. Толстанова, Ю. Овчинникова), березень 2016 року;
 • участь Ю. Кращенка та Ю. Овчинникової у проекті «Інноваційний університет і лідерство», організаторами якого є факультет «Artes Liberales», Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, Спілка ректорів вищих навчальних закладів України, жовтень 2015 р., Республіка Польща; І. Дегтярьової – у жовтні 2014 р.
 • участь Ю. Кращенка та О. Білецького у програмі «Відкритий світ» та ознайомлення з системою організації та управління освітою в США, лютий 2015 року, І. Дегтярьової – у березні 2016 р.
 • підписання декларації про співпрацю з Радою молодих науковців при Міністерстві науки і вищої школи Республіки Польща.

Діяльність Ради є надзвичайно важливою у контексті побудови Європейського простору вищої освіти і наукових досліджень, який дозволить нашим молодим науковцям бути в епіцентрі європейського інформаційного простору, представляти та лобіювати інтереси української наукової молоді на європейському просторі, а також сприяє налагодженню тісніших контактів з національними асоціаціями молодих науковців та іншими академічними партнерами різних країн.

Діяльність щодо організації науково-комунікативних заходів:

РМУ виступила співорганізатором:

 • Круглого столу «Можливості реалізації освітнього і наукового потенціалу молодих учених в умовах сучасного університету» 04 березня 2016 року, м. Івано-Франківськ;
 • Круглого столу «Академічне підприємництво в Україні» Фонду Фрідріха Науманна за Свободу 10 грудня 2015 р., м. Київ;
 • Всеукраїнського семінару за результатами проекту ATHENA «Сприяння сталості та автономії вищих навчальних закладів», 3 грудня 2015 р., м. Київ;
 • V Міжнародного молодіжного фестивалю науки «Litteris et Artibus» 26-27 листопада 2015 р., м. Львів;
 •  IV Міжнародної конференції «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу», 10 листопада 2015 р., м. Київ;
 • Круглого столу до Міжнародного дня науки - «Молода наука України: національні та глобальні виклики", 9 листопада 2015 р., м. Київ;
 • Форуму «Наука. Освіта. Економіка. Інтеграція для сталого розвитку», 15-16 жовтня 2015 р., м. Київ;
 • Круглого столу «Перспективи освітніх новацій і наукових досліджень у формуванні економіки знань», 16 жовтня 2015 р., м. Київ
 • Міжнародної конференції «Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій», 28-29 травня 2015 р., м. Київ;
 • Круглого столу «Співпраця наукових товариств вищих навчальних закладів м. Києва», 28 квітня 2015 р., м. Київ;
 • Науково-практичного семінару «Яка освіта робить успішним: HARD SKILLS, SOFT SKILLS і виклики часу», який відбувся 22 квітня 2015 році у Вінницькому національному технічному університеті, м. Вінниця;
 • Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи» 17-18 квітня 2015 р., м. Львів;
 • Круглого столу на тему «Державне регулювання діяльності молодого ученого в Україні» на базі Української інженерно-педагогічної академії, який відбувся 08 квітня 2015 року в м. Харків;
 • семінару «Проблеми молодіжної науки. Стан. Перспективи», що пройшов 25 листопада 2014 р. у м. Київ;
 • Міжнародної конференції «Реалізація виховного потенціалу системи студентського самоврядування вищих навчальних закладів України. Програми наукової мобільності (дії Марії Склодовської-Кюрі)», що відбулась 30 вересня – 1 жовтня 2014 р. в м. Полтава;
 • Міжнародної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХІ Каришинські читання)», проведена 29-30 травня 2014 в м. Полтава;
 • ІII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2014) „Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності”, що відбулась 24-26 квітня 2014 року в м. Чернівці;
 • Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи економічної інтеграції: бачення наукової молоді», яка відбулась  24-25 квітня 2014 р. в м. Одеса;
 • ХIХ Всеукраїнської наукової конференції молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів, що була присвячена 95-річному ювілею Національної академії наук України та проводилась в рамках Міжнародного молодіжного симпозіуму з історії науки і техніки «Пріоритети української науки» 17-18 квітня 2014 р. в м. Київ;
 • XII Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Історія розвитку науки,техніки та освіти» 17 квітня 2014 р., м. Київ;
 • Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення», яка відбулась 11-12 квітня 2014 р. у м. Львів;
 • проекту «Школа молодих учених», що було реалізовано протягом лютого-травня 2014 р. на базі Донецького національного університету;
 • конкурсу серед молоді «Студентське досягнення року» в експертизі наукових та особистісних здобутків, що відбувся 21 січня 2014 року, м. Донецьку;
 • IV Міжнародного молодіжного фестивалю науки «Litteris et Artibus», який відбувся на базі Національного університету «Львівська політехніка» (21-23 листопада 2013 року, м. Львів);
 • Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі» (ХХ Каришинські читання), яка відбулася на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (29-30 травня 2013 року, м. Полтава);
 • ХVIII Всеукраїнської конференції молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів, яка пройшла в рамках Міжнародного молодіжного симпозіуму з історії науки і техніки «Пріоритети української науки» присвячена 150-річниці від дня народження В. І. Вернадського на базі Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України  (26 квітня 2013 року, м. Київ);
 • ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем» на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (18-20 квітня 2013 року, м. Чернівці);
 • Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі», присвяченій 125-й річниці від дня народження А. С. Макаренка (12–14 березня 2013 року, м. Полтава);
 • Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації», яка відбулася на базі Тернопільського національного економічного університету (21-23 лютого 2013 року, м. Тернопіль);
 • Урочистого засідання рад молодих вчених на честь 95-річчя від дня заснування Національної академії наук України (15 листопада 2013 року, м. Київ), яке відбулось на базі Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.
 • Рада бере активну участь в офіційних заходах, що стосуються проблем наукової сфери України. Зокрема, у парламентських слуханнях, засіданнях у Комітеті Верховної Ради України з питань науки та освіти, круглих столах тощо.

Молоді учені – це потужна інтелектуальна сила, яка будує наукове майбутнє країни, активно впливаючи на формування стратегії соціально-економічного та політичного розвитку держави.

Міністерство освіти і науки України активно підтримує молодих науковців у прагненні об’єднатися заради активного розвитку молодіжного наукового руху.

Результати діяльності Ради підтверджують ефективність конструктивної співпраці молодих учених з органами державної влади та громадськими об’єднаннями, а також високий потенціал взаємодії представників різних молодіжних наукових об’єднань.

Спираючись на європейське бачення і підходи до наукової кар’єри та наукової політики, Рада молодих учених при МОН будуватиме та зміцнюватиме свою експертно-дорадчу діяльність для усіх категорій національних стейкхолдерів та працюватиме задля ефективних трансформацій у системі науки і вищої освіти України.

Запрошуємо до співпраці всіх активних та прогресивних молодих учених, які відчувають у собі силу робити позитивні зміни, об’єднувати наукову молодь, багато працювати та дієво впливати на інноваційний розвиток, політику у сфері наукової діяльності та вищої освіти в Україні.