A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Директорат фахової передвищої, вищої освітиДиректорат фахової передвищої, вищої освіти (dfpvo@mon.gov.ua) є самостійнім структурним підрозділом апарату Міністерства освіти і науки України, що утворюється для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики у сфері фахової передвищої, вищої освіти і освіти дорослих, у тому числі післядипломної, включаючи освітню діяльність за всіма рівнями та ступенями фахової передвищої, вищої освіти і освіти дорослих, у тому числі післядипломної.

Основні завдання

 • Забезпечення формування державної політики на основі постійного аналізу стану справ у сфері фахової передвищої і вищої освіти, вироблення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем.
 • Здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері фахової передвищої і вищої освіти, розроблення пропозицій щодо її продовження або коригування.
 • Забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері фахової передвищої і вищої освіти.
 • Забезпечення виконання завдань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері фахової передвищої і вищої освіти.

До складу Директорату входять експертні групи та головне управління вищої освіти і освіти дорослих.


Головне управління вищої освіти і освіти дорослих (Головне управління) є структурним підрозділом директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки України (МОН).

До складу Головного управління входять відділи: координації менеджменту закладів освіти, фахової передвищої освіти, публічних закупівель послуг у сфері вищої освіти, змісту освіти та модернізації освітнього процесу, організаційного забезпечення та контролю.

Основні завдання

 • нормативно-правове та консультативно-методичне забезпечення функціонування закладів фахової передвищої, вищої освіти та освіти дорослих;
 • участь у розробленні проектів законодавчих актів і нормативних документів з питань фахової передвищої, вищої освіти та освіти дорослих;
 • реалізація державної політики у сфері фахової передвищої, вищої освіти та освіти дорослих;
 • аналітично-прогностична робота з питань організації діяльності переміщених закладів вищої освіти, які знаходяться у сфері управління МОН;
 • оптимізація мережі закладів фахової передвищої, вищої освіти і закладів післядипломної освіти та їх структурних підрозділів;
 • організація збору та обробки освітньої статистики, здійснення її аналізу та прогнозу розвитку системи освіти;
 • формування щорічних пропозицій щодо державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб для підпорядкованих закладів освіти з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці у порядку, встановленому законодавством;
 • створення умов для здобуття громадянами фахової передвищої, вищої освіти, інклюзивного навчання та освіти протягом життя;
 • проведення аналізу щодо потреби вітчизняного ринку праці, формування пропозицій щодо обсягів і напрямів державної підтримки підготовки фахівців з вищою освітою; сприяння працевлаштуванню випускників закладів вищої та фахової передвищої освіти;
 • затвердження статутів закладів вищої, фахової передвищої освіти, що перебувають у сфері управління МОН;
 • формування завдань на проведення наукових досліджень з проблем фахової передвищої, вищої освіти;
 • координація ведення та функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти, інших державних електронних баз та реєстрів, інших інформаційних систем у сфері, що належить до його компетенції;
 • реалізація державної політики з національно-патріотичного виховання, фізичного виховання і спорту в закладах вищої та фахової передвищої освіти;
 • координація діяльності сектора вищої освіти та сектора фахової передвищої освіти Науково-методичної Ради МОН та науково-методичних комісій щодо розроблення стандартів освітньої діяльності та стандартів фахової передвищої та вищої освіти;
 • організація роботи освітніх центрів "Крим-Україна" та "Донбас-Україна";
 • сприяння продовженню навчання у закладах освіти, які знаходяться на території, підконтрольній українській владі, особам з тимчасово окупованих територій АР Крим та Донбасу.

Довідник контактів