A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Директорат європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політикОсновні завдання:

 • Стратегічне планування діяльності МОН, удосконалення такого планування.
 • Координація роботи структурних підрозділів апарату МОН, щодо формування державної політики у сферах освіти і науки, а також забезпечення її відповідності цілям і пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Цілями сталого розвитку, положеннями Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), іншими міжнародними зобов’язаннями держави та документами державної політики.
 • Забезпечення узгодженості бюджетного планування із стратегічними пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, та планами МОН.
 • Забезпечення узгодження державної гуманітарної політики, що формується іншими органами державної влади, зі стратегічними цілями та пріоритетами державної політики у сферах освіти і науки.
 • Координація нових проєктів та ініціатив МОН, Державної служби якості освіти та підвідомчих закладів та установ в сфері освіти і науки. 

Функції:

 • здійснення організаційного, експертно-аналітичного, інформаційного забезпечення діяльності МОН з питань координації, наступності та послідовності формування і реалізації державної політики у сферах освіти і науки;
 • розроблення пропозицій щодо формування цілей та пріоритетів діяльності МОН у сферах освіти і науки; забезпечує моніторинг та оцінку їх реалізації;
 • забезпечення підготовки пропозицій МОН до проєктів планів та звітів Уряду; здійснює моніторинг реалізації МОН та Державною службою якості освіти, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, реформ, спрямованих на досягнення цілей, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, інших документів державної політики;
 • взаємодія зі структурними підрозділами апарату МОН, підвідомчими установами з метою проведення аналізу та узагальнення їх роботи щодо підготовки планів діяльності МОН для забезпечення їх відповідності цілям та пріоритетам, що визначені Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, іншими документами державної політики;
 • координація роботи директоратів політик апарату МОН з планування, розроблення документів державної політики, надання їм необхідну методично-консультативну допомогу;
 • розроблення спільно з директоратами політик пропозицій щодо нових політик, включно з пропозиціями до фінансового забезпечення їх реалізації;
 • аналіз розроблених іншими структурними підрозділами апарату МОН та Державною службою якості освіти проєктів документів державної політики, актів законодавства та розпорядчих актів на відповідність цілям та пріоритетам, що визначені Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами МОН, Цілями сталого розвитку, положенням Угоди про асоціацію, іншим міжнародним зобов’язанням України та документами державної політики;
 • забезпечення спільно з директоратами політик аналітичного супроводу стратегічного планування та узгодження політик у сферах освіти і науки;
 • аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень у сферах компетенції Директорату;
 • оцінка потреб в коштах державного бюджету для впровадження нових політик (реформ), визначення можливих джерел їх фінансового забезпечення, розроблення пропозицій щодо оптимального підходу до фінансування потреб, змін у структурі витрат, з урахуванням співвідношення ефективності досягнення цілей політики та видатків державного та/чи місцевих бюджетів;
 • координація роботи структурних підрозділів апарату МОН щодо формування пропозицій та показників МОН до проєкту Державного бюджету України на відповідний рік та середньострокової бюджетної декларації з метою забезпечення врахування пріоритетів діяльності МОН на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
 • надання пропозицій до бюджетних запитів МОН та аналіз граничних обсягів видатків. Перевірка відповідності паспортів бюджетних програм МОН стратегічним пріоритетам державної політики;
 • обрахунок та розподіл освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;
 • координація політик у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції в межах компетенції МОН, зокрема виконання зобов’язань України у сферах освіти і науки у рамках Угоди про асоціацію, річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО та інших євроінтеграційних зобов’язань України у сферах освіти і науки;
 • забезпечення взаємодії та співробітництва з відповідними інституціями Європейського Союзу та НАТО та їх представництвами в Україні координація та супровід реформи юридичної освіти;
 • організація та координація співпраці з міжнародними організаціями та партнерами з розвитку, у тому числі шляхом узгодження планів роботи і звітів, реалізації інших форм взаємодії зі структурними підрозділами апарату МОН, які безпосередньо відповідають за виконання проєктів і програм міжнародного співробітництва, інших зобов’язань України з міжнародними організаціями, обмін інформацією із зазначених питань.
 • інформаційний, комунікаційний супровід, аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень у сфері міжнародного співробітництва, зокрема європейської та євроатлантичної інтеграції (спільно з директоратами політик);
 • координація залучення, використання та моніторинг міжнародної технічної допомоги за програмами та проєктами, бенефіціаром та/чи реципієнтом яких є МОН;
 • взаємодія зі структурними підрозділами апарату МОН з питань планування їх роботи із впровадження та звітування щодо виконання зобов’язань України у сферах компетенції МОН відповідно до Угоди про асоціацію;
 • взаємодія із Апаратом Ради національної безпеки і оборони України щодо санкційної політики в частині сфери освіти і науки;
 • координація нових проєктів та ініціатив МОН, Державної служби якості освіти та підвідомчих закладів та установ в сфері освіти і науки; співробітництво та комунікація з органами учнівського та студентського самоврядування;
 • управління змінами у МОН;
 • забезпечення наступності у діяльності МОН у разі зміни його керівного складу, аналіз та узагальнення наданих структурними підрозділами апарату МОН матеріалів для інформування державним секретарем новопризначеного міністра щодо поточного стану справ, проблемних питань, цілей та пріоритетів діяльності МОН. 

Структура Директорату європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик:

 • Генеральний директор директорату;
 • Державний експерт (спеціалізація: стратегічне планування та моніторинг);
 • Експертна група з питань бюджетування;
 • Експертна група з європейської інтеграції;
 • Експертна група з питань узгодження політик та проектної діяльності;
 • Відділ з питань організації безпечного освітнього середовища;
 • Відділ планування, зв’язків з громадськістю та доступу до публічної інформації

Довідник контактів