A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Директорат професійної освітиДиректорат професійної освіти є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства освіти і науки України. Він створений для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування та реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, координацією та моніторингом її реалізації.

До складу Директорату входять експертні групи та головне управління, які утворюються для виконання завдань за окремими напрямами діяльності.

До складу експертних груп входять державні експерти, а очолюють експертні групи керівники експертних груп.  До складу головного управління входять відділи, а головне управління очолює начальник головного управління. До складу відділів входять головні спеціалісти, їхніми очільниками є начальники відділів.

Основні завдання Директорату професійної освіти:

 • забезпечення формування державної політики на основі постійного аналізу стану справ у сфері професійної освіти, вироблення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем;
 • здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики, розроблення пропозицій щодо її продовження або коригування;
 • забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері професійної освіти;
 • забезпечення виконання завдань, пов’язаних із реалізацією державної політики у сфері професійної освіти.

Основні функції:

 • аналіз стану справ у сфері професійної освіти, виявлення проблем на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;
 • формування пропозицій щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснення оцінки їх переваг і ризиків;
 • визначення кола заінтересованих сторін, що є об’єктами впливу державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти;
 • розробка пропозицій щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері професійної освіти;
 • здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері професійної освіти за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, включаючи результати діяльності центральних органів виконавчої влади;
 • здійснення заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію, вивчення європейського досвіду у сфері професійної освіти;
 • проведення фінансово-економічних розрахунків щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері професійної освіти, визначення джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
 • організація та координування діяльності з розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, освітніх програм та інших документів щодо змісту професійної (професійно-технічної) освіти та організації освітнього процесу;
 • участь у вивченні потреб національного і регіональних ринків праці у кваліфікованих кадрах, пріоритетних професійних кваліфікаціях та/або професіях, розробка переліку професій для підготовки кваліфікованих кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти; 
 • підготовка пропозицій щодо перегляду переліку професій загальнодержавного значення для підготовки кваліфікованих кадрів.

Директорат у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Міністерства, державного секретаря Міністерства та Положенням про директорат.

Довідник контактів