A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Директорат науки та інновацій


Директорат науки та інновацій є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства освіти і науки України, який утворено для виконання завдань, пов'язаних із забезпеченням формування та реалізації державної політики у сферах науки, наукової, науково-технічної діяльності, інноваційної діяльності в зазначених сферах, трансферу (передачі) технологій.

Основні завдання

 • Забезпечення формування та реалізації державної політики на основі постійного аналізу стану справ у сферах науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності в зазначених сферах, трансферу (передачі) технологій.
 • Розроблення проєктів нормативно-правових актів, що забезпечують модернізацію та ефективне функціонування державної політики у сфері науки, наукової та науково-технічної діяльності, інноваційної діяльності в зазначених сферах, трансферу (передачі) технологій.
 • Підготовка фінансово-економічних розрахунків ресурсів, необхідних для реалізації державної політики у сферах науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності в зазначених сферах, трансферу (передачі) технологій, визначення джерел покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету.
 • Розроблення документів державної політики та проєктів актів законодавства, що забезпечують інтеграцію України до світового та Європейського дослідницького просторів.
 • Виконання міжнародних зобов’язань України у галузях науки, досліджень, інновацій та технологій.
 • Здійснення моніторингу результатів реалізації державної політики у сферах наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій.

Структура Директорату науки та інновацій:

 • Експертна група з питань розвитку науки;
 • Експертна група з питань розвитку інновацій;
 • Експертна група з питань моніторингу і оцінювання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
 • Експертна група з питань інтеграції до Європейського дослідницького простору;
 • Головне управління з реалізації політик у сфері науки та інновацій.

Основні завдання експертних груп: 

- експертна група з питань розвитку науки 

 • здійснює аналіз стану справ у сфері науки, наукової та науково-технічної діяльності, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, визначає тенденції її розвитку, формує пропозиції щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, надає пропозиції з формування державної політики у сфері науки, наукової та науково-технічної діяльності;
 • розробляє проекти нормативно-правових актів, що забезпечують модернізацію та ефективне функціонування державної політики у сфері науки, наукової та науково-технічної діяльності;
 • здійснює фінансово-економічні розрахунки щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері науки, наукової та науково-технічної діяльності, формує пропозиції щодо забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у сфері науки, наукової та науково-технічної діяльності. 

- експертна група з питань розвитку інновацій

 • розробляє документи державної політики, що забезпечують модернізацію та ефективне функціонування державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій;
 • здійснює проведення фінансово-економічних розрахунків ресурсів, необхідних для реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій, визначає джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
 • надає пропозиції із питань формування державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій, вироблення альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем.

- експертна групу з питань моніторингу і оцінювання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності

 • здійснює моніторинг результатів реалізації державної політики у сферах наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій; організовує прогнозно-аналітичні дослідження тенденцій розвитку сфер наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій, готує пропозиції щодо визначення, формування та коригування пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності в Україні;
 • сприяє наданню доступу до джерел наукової і науково-технічної інформації.

- експертна група з питань інтеграції до Європейського дослідницького простору 

 • забезпечує здійснення заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в сфері науки та технологій в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
 • забезпечує здійснення заходів щодо укладання, надання згоди на обов’язковість, дотримання, виконання та денонсації міжнародних договорів України з Європейським Союзом у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва.
 • забезпечує міжнародне науково-технічного співробітництва з метою приєднання України до ініціатив в рамках відкритої науки та долучення України до Європейської хмари відкритої науки (EOSC). 

Структура Головного управління з реалізації політик у сфері науки та інновацій:

 • Відділ державної атестації;
 • Відділ розвитку науки;
 • Відділ державного замовлення, державних програм та проєктів;
 • Сектор реалізації міжнародних науково-інноваційних проєктів.

Основні завдання головного управління

 • здійснення організаційно-методичного забезпечення державної атестації наукових установ (далі - НУ) та закладів вищої освіти (далі - ЗВО) в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності;
 • забезпечення координації здійснення наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності в зазначених сферах, трансферу (передачі) технологій НУ та ЗВО, які належать до сфери управління Міністерства;
 • формування тематики державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію, сприяння здійсненню фінансової підтримки виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково- технічну продукцію;
 • забезпечення моніторингу реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності, використання бюджетних коштів, що спрямовуються на наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність;
 • участь у формуванні дослідницької та інноваційної інфраструктури та моніторинг її діяльності;
 • сприяння комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності;
 • участь у забезпеченні розвитку загальнодержавної системи науково- технічної інформації, національної інноваційної системи та функціонування системи наукової, науково-технічної експертизи;
 • реалізація повноважень Міністерства з питань міжнародного співробітництва в галузі науки і технологій, співпраці з міжнародними організаціями, фондами і програмами;
 • забезпечення виконання зобов’язань у сфері науки і технологій, взятих за міжнародними договорами України;
 • проведення в межах компетенції реєстрації міжнародних науково-технічних програм і проектів, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва українськими вченими, а також грантів, що надаються в рамках такого співробітництва, а також сприяння в межах компетенції реєстрації проектів міжнародної технічної допомоги;
 • координація здійснення заходів щодо забезпечення ефективного проведення наукових досліджень на Антарктичному континенті та ефективного міжнародного науково-технічного співробітництва у полярних широтах, а також виконання міжнародних зобов’язань України у відповідній сфері;
 • сприяння в організації та проведенні міжнародних наукових конференцій;
 • організація публічних заходів з популяризації наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності в зазначених сферах, трансферу (передачі) технологій та розвитку інноваційної культури в суспільстві.
 • сприяння заохоченню до здійснення наукової, науково-технічної діяльності, інноваційної діяльності у зазначених сферах, трансферу (передачі) технологій вчених, у тому числі молодих, наукових, науково-педагогічних працівників наукових установ та закладів вищої освіти.

Довідник контактів