A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Директорат дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освітиДиректорат дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти (далі - директорат) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства освіти і науки України (далі - Міністерство), що утворюється для виконання завдань щодо забезпечення формування державної політики у таких сферах як дошкільна, шкільна, позашкільна та інклюзивна освіта.

До складу Директорату входять експертні групи, головне управління загальної середньої та дошкільної освіти та головне управління позашкільної та інклюзивної освіти.

Основні завдання

 • Забезпечення формування державної політики на основі постійного аналізу стану справ у таких сферах як дошкільна, загальна середня, позашкільна та інклюзивна освіта та вироблення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем.
 • Здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики у таких сферах як дошкільна, загальна середня, позашкільна та інклюзивна освіта та розроблення пропозицій щодо змін існуючої політики з метою її удосконалення.
 • Забезпечення нормативно-правового регулювання, що забезпечує модернізацію та ефективне функціонування державної політики в сферах дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти.
 • Забезпечення виконання завдань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сферах  дошкільної, загальної середньої, позашкільної та інклюзивної освіти.
 • Участь в стратегічному плануванні, підготовці пропозицій до планів діяльності Міністерства та плану пріоритетних дій Уряду в сферах дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти.
 • Здійснення комунікації з усіма заінтересованими сторонами з метою формування державної політики в сфері дошкільної освіти.
 • Координація діяльності регіональних органів управління освітою в частині реалізації ними вимог Конституції України, інших законодавчих актів з питань дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти.

Дошкільна та загальна середня освіта 

Координація реалізації державної політики у сфері дошкільної та загальної середньої освіти, зокрема з питань забезпечення:

 • прийняття рішення щодо організації інноваційної діяльності в системах дошкільної та загальної середньої освіти, координація та контроль її проведення;
 • затвердження типових переліків обов’язкового навчального та іншого обладнання, навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури;
 • затвердження примірних переліків матеріально-технічного оснащення закладів дошкільної освіти, ігрового, навчально-дидактичного обладнання;
 • надання методичних рекомендацій з питань освітньої діяльності та управління закладами освіти;
 • забезпечення системи загальної середньої освіти;
 • діяльності органів управління освітою зі створення оптимальної мережі закладів дошкільної та загальної середньої освіти;
 • забезпечення підготовки та видання підручників, посібників;
 • організації безоплатного забезпечення підручниками, посібниками учнів закладів загальної середньої освіти та педагогічних працівників у порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України;
 • забезпечення функціонування системи сертифікації педагогічних працівників;
 • затвердження типових освітніх програм;
 • організації розгляду листів, запитів, звернень громадян та організацій;
 • реалізація державної політики у сфері загальної середньої, дошкільної освіти;
 • організація розроблення Типових освітніх програм та базового компоненту дошкільної освіти;
 • розроблення державних вимог до рівнів та обсягів загальної середньої та дошкільної освіти; державних вимог та методичних рекомендацій до проведення державної підсумкової атестації;
 • координація діяльності регіональних органів управління освітою в частині реалізації ними освітньої політики з питань загальної середньої та дошкільної освіти;
 • забезпечення спільно з Інститутом модернізації змісту освіти координації діяльності Національної академії педагогічних наук України, Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, обласних Інститутів післядипломної педагогічної освіти, Державної служби якості освіти, Українського центру оцінювання якості освіти з питань загальної середньої та дошкільної освіти, Інституту освітньої аналітики. 

Позашкільна та інклюзивна освіта 

 • Координація реалізації державної політики у сфері позашкільної та  інклюзивної освіти з питань освіти дітей з особливими освітніми потребами, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які потребують тривалого лікування та особливих умов виховання; позашкільної освіти, виховної роботи та психологічного супроводу;
 • реалізації вимог законодавства з питань позашкільної освіти, організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти, виховної роботи та діяльності психологічної служби системи освіти, у тому числі, профілактики негативних проявів серед дітей та учнівської молоді, запобігання торгівлі людьми, жорстокого поводження з дітьми, організації оздоровлення.
 • Координація та контроль в межах компетенції (організації освітнього та реабілітаційного процесу, соціального захисту учнів, формування оптимальної мережі закладів освіти для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами) діяльності спеціальних та санаторних шкіл, закладів освіти для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, навчально-реабілітаційних центрів, закладів позашкільної освіти.
 • Реалізація змісту загальної середньої освіти у спеціальних закладах загальної середньої освіти: участь у розробленні державних стандартів освіти дітей з особливими освітніми потребами, типових освітніх програм та навчальних планів, відповідного навчально-методичного забезпечення.
 • Координація експериментальної роботи щодо впровадження інноваційних технологій (удосконалення освітніх та корекційних програм, методів і форм навчання), впровадження Нової української школи у спеціальних закладах загальної середньої освіти.
 • Забезпечення реалізації права на освіту, координація роботи обласних  органів управління освітою щодо освіти та соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей які потребують профілактичного лікування, та які відповідно до рішення суду потребують особливих умов виховання.
 • Координація та контроль в межах компетенції впровадження інклюзивного навчання у закладах освіти; діяльності мережі інклюзивно-ресурсних центрів; обласних ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти.
 • Сприяння у підготовці та виданні підручників, посібників для дітей з особливими освітніми потребами, організації безоплатного забезпечення таких учнів та педагогічних працівників підручниками, посібниками у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 • Формування позитивної суспільної думки щодо інклюзивного навчання, підвищення рівня обізнаності громадськості про дітей з особливими освітніми потребами, попередження проявів дискримінації відносно таких дітей та їхніх батьків.
 • Координація реалізації державної політики у сфері позашкільної освіти, виховної роботи та психологічної служби системи освіти. 
 • Координація діяльності регіональних органів управління освітою в частині реалізації вимог законодавства про освіту з питань позашкільної освіти, виховної роботи,  діяльності психологічної служби системи освіти, у тому  числі, профілактики правопорушень, наркоманії, тютюнокуріння серед неповнолітніх, булінгу, жорстокого поводження з дітьми, домашнього  насильства, запобігання торгівлі людьми.
 • Співпраця з питань психологічної служби системи освіти, з відповідним підрозділом Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» та Українським науково-методичним центром практичної психології та соціальної роботи НАПН України.
 • Координація методичної та організаційно-масової діяльності державних закладів позашкільної освіти, які перебувають у сфері управління Міністерства (крім фінансово-економічних, господарських та майнових питань).
 • Підтримка органів громадського самоврядування учасників освітнього процесу шляхом розвитку учнівського самоврядування.
 • Сприяння проведенню соціологічних досліджень та моніторингу, в тому числі міжнародних, з питань позашкільної освіти, виховної роботи, роботи з обдарованими дітьми і молоддю, психологічної служби в системі освіти, профілактики правопорушень,  наркоманії, алкоголізму, тютюнокуріння серед неповнолітніх, запобігання торгівлі людьми та жорстокого поводження з дітьми, діяльності органів учнівського самоврядування.

Довідник контактів