A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Директорат дошкільної та шкільної освіти


Місія
Створення умов для забезпечення рівного доступу всіх дітей до якісної дошкільної та загальної середньої освіти, орієнтованої на набуття ними необхідних компетентностей для успішної самореалізації в умовах сучасного життя, розвитку високоосвіченої, національно свідомої, чесної, тво
рчої особистості, здатної незалежно мислити і відповідально діяти в ім’я розбудови відкритого та демократичного суспільства
Функції
Формування державної політики у сфері дошкільної та загальної середньої освіти
Повноваження
Основні завдання
- розроблення документів державної політики та проектів актів законодавства, що забезпечують модернізацію та ефективне функціонування  державної політики в сфері дошкільної та шкільної освіти;
- надання пропозицій з питань формування державної політики в сфері в сфері дошкільної та шкільної освіти, вироблення альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем;
- оцінювання результатів реалізації державної політики в сфері дошкільної та шкільної освіти, розроблення пропозицій щодо її впровадження або коригування;
- забезпечення фінансово-економічних розрахунків ресурсів, необхідних для реалізації державної політики в сфері дошкільної та шкільної освіти, визначення джерел покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету.
Напрями діяльності
- забезпечення якості освіти
- організація освітнього  процесу
- державно-громадське управління освітою


Положення про директорат дошкільної та шкільної освіти

Довідник контактів директорату