A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Управління міжнародного співробітництва та протоколуУправління міжнародного співробітництва та протоколу (далі – управління) є самостійним структурним підрозділом Міністерства освіти і науки України. До складу управління входять відділ міжнародних договорів та відділ академічної мобільності та взаємодії з іноземними студентами.

Управління очолює начальник управління міжнародного співробітництва та протоколу.

Основними завданнями управління є:

  • організація міжнародного співробітництва в галузі освіти з країнами світу та міжнародними організаціями, фондами, програмами;
  • сприяння налагодженню співробітництва України із зарубіжними освітніми організаціями, фондами та програмами, розвиток освітнього співробітництва з іншими країнами світу;
  • підготовка та забезпечення укладення міжнародних договорів у галузі освіти з країнами світу та міжнародними організаціями, фондами і програмами;
  • сприяння встановленню та розвитку прямих зв'язків між закладами освіти України з міжнародними партнерами;
  • організація в межах компетенції процедури визнання і встановлення еквівалентності документів про освіту, виданих закладами освіти іноземних держав, та апостилювання українських документів про освіту;
  • координування роботи закладів вищої освіти підпорядкування МОН щодо підготовки фахівців для зарубіжних країн;
  • координування діяльності державного підприємства «Інформаційно-іміджевий центр»;
  • організація відбору громадян України для участі у програмах академічної мобільності відповідно до міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм та проєктів, якими передбачено здобуття освіти громадянами України за кордоном.

Метою діяльності управління є організаційне забезпечення міжнародної діяльності Міністерства: забезпечення укладення та супроводу реалізації міжнародних договорів у галузі освіти і науки та визнання документів про освіту, здійснення організації відбору громадян України для участі у програмах академічної мобільності та організаційних заходів щодо підготовки фахівців для зарубіжних країн відповідно до міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та організація протокольних заходів.

Довідник контактів