A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Відділ внутрішнього аудитуВідділ внутрішнього аудиту (далі – Відділ) є самостійним структурним підрозділом Міністерства освіти і науки України (далі – Міністерство).

Відділ очолює начальник Відділу.

Основними завданнями Відділу є надання Міністрові об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо:

  • Функціонування системи внутрішнього контролю в Міністерстві та її удосконалення.
  • Удосконалення системи управління в Міністерстві.
  • Запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та інших активів.
  • Запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Міністерства, підприємств, установ, закладах і організацій, що належать до сфери його управління.

Метою діяльності Відділу є допомога Міністрові у досягненні поставлених цілей Міністерства шляхом системного та послідовного підходу до проведення внутрішніх аудитів. А також, реалізація державної політики щодо питань зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни у сфері управління Міністерства та досягнення інших цілей з урахуванням визначеної стратегії Міністерства шляхом здійснення внутрішнього аудиту в Міністерстві, підприємствах, установах, закладах і організаціях, що належать до сфери його управління.

Довідник контактів