A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Патронатна служба Міністра


Патронатна служба Міністра освіти і науки України є структурним підрозділом апарату Міністерства освіти і науки України, що забезпечує діяльність Міністра з питань, які належать до його компетенції, та підпорядковується безпосередньо Міністру.


Основними завданнями працівників патронатної служби є:

 • забезпечення організації робочого часу Міністра, підготовка його робочих планів, організація та забезпечення проведення нарад, зустрічей і робочих поїздок, прийому громадян;
 • забезпечення зв’язку Міністра з посадовими особами інших органів державної влади;
 • підготовка необхідних для виконання завдань Міністра матеріалів;
 • перевірка документів, які передаються на підпис (візування) Міністру, на відповідність вимогам Регламенту Кабінету Міністрів України, Інструкції з діловодства у Міністерстві, правилам українського правопису;
 • попередній розгляд і експертна оцінка вхідної, вихідної і внутрішньої кореспонденції, підготовка необхідних матеріалів та документів для Міністра, аналіз кореспонденції, що надходить на його ім'я;
 • підготовка протокольних доручень за підсумками нарад, семінарів, зустрічей за участю Міністра;
 • здійснення контролю за підготовкою аналітичних, довідкових, інформаційних матеріалів для Міністра, проектів текстів для виступів Міністра;
 • здійснення контролю за своєчасністю і повнотою виконання як письмових, так і усних доручень Міністра структурними підрозділами Міністерства та, у разі необхідності, вжиття відповідних заходів;
 • участь у проведенні конференцій, семінарів, нарад за участю Міністра;
 • здійснення консультування Міністра;
 • надання за дорученням Міністра консультацій, а також роз’яснень з питань діяльності Міністра або Міністерства;
 • підтримання контактів з відповідними структурними підрозділами Міністерства, іншими органами виконавчої влади щодо обміну інформаційними матеріалами, необхідними для виконання службових обов’язків;
 •  виконання інших завдань відповідно до доручень Міністра і покладених на нього обов’язків.

Довідник контактів