A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікаціїСфера діяльності Департаменту поширюється на:

 • питання підготовки та атестації наукових та науково-педагогічних кадрів (присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань);
 • ліцензування освітньої діяльності у сферах вищої, післядипломної, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти;
 • здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням закладами вищої, післядипломної, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, науковими установами вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та забезпечення якості освіти;
 • державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами;
 • відзначення здобувачів вищої освіти.

До складу Департаменту входять відділи:

 1. підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів;
 2. атестації здобувачів наукових ступенів;
 3. організаційно-аналітичного забезпечення та контролю;
 4. взаємодії з суб’єктами атестації наукових кадрів;
 5. ліцензування освітньої діяльності;
 6. контролю за виконанням ліцензійних умов.
 • Сектор організаційно-аналітичного забезпечення ліцензування.

Основними завданням Департаменту є:

 1. формування та забезпечення функціонування системи підготовки та атестації наукових та науково-педагогічних кадрів;
 2. підготовка до затвердження атестаційною колегією рішень вчених (науково-технічних) рад закладів вищої освіти (наукових установ) про присвоєння вчених звань та спеціалізованих вчених рад щодо присудження наукових ступенів;
 3. участь у формуванні державної політики та забезпечення її реалізації з питань ліцензування освітньої діяльності та контролю за дотриманням ліцензійних умов; забезпечення якості освіти, акредитації освітніх програм;
 4. проведення ліцензування провадження освітньої діяльності наукових установ, закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від форми власності та підпорядкування;
 5. здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням закладами освіти вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності шляхом проведення планових та позапланових перевірок відповідно до чинного законодавства України;
 6. проведення роботи, пов’язаної з визнанням документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами;
 7. участь у формуванні державної політики та забезпечення її реалізації з питань відзначення здобувачів вищої освіти.

Довідник контактів