A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Управління бухгалтерського обліку та звітності

Керівництво та контакти

Начальник управління - Поливач Леся Леонідівна.

Довідник контактів департаменту

Про департамент

Забезпечення організації бухгалтерського обліку та звітності на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства, а також ведення бухгалтерського обліку в Міністерстві.

Основні завдання

Ведення бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності Міністерства та складаня фінансової, бюджетної та консолідованої звітності. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів. Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства.

Функції

Управління веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правох актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності. Здійснює поточний контроль за:

  • дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Казначейства та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;
  • правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи;
  • веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової звітності, дотримання бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо веденя бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами бюджетних установ, які підпорядковані Міністерству.

Взаємовідносини, зв'язок

Управління у своїй діяльності взаємодіє з іншими підрозділами Міністерства, службами Міністерства фінансів України, Казначейства, Державної податкової служби, Національного банку України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства соціальної політики України, Державної служби статистики України тощо.

Права та обов'язки

Управління бухгалтерського обліку та звітності має право:

  • Представляти бюджетну установу в установленому порядку з питань, що належать до компетенції управління, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'зкового державного страхування, на підприємствах, в установах та організаціях.
  • Одержувати від підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Міністерства, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них.