A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Сектор внутрішнього аудиту

Керівництво та контакти

Завідувач сектору - Калиневич Галина Михайлівна.

Довідник контактів департаменту

Про сектор

Сектор внутрішнього аудиту  є самостійним структурним підрозділом внутрішнього аудиту центрального апарату Міністерства освіти і науки України, призначений для здійснення внутрішнього аудиту діяльності структурних підрозділів центрального апарату МОН, бюджетних установ, підприємств та їх об’єднань, установ та організацій, які належать до сфери його управління.

Основні завдання

 • функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення;
 • удосконалення системи управління;

 • запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів;
 • запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності об’єктів аудиту.

Функції сектору

 • бере участь у реалізації державної політики з питань зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни у сфері управління МОН, зокрема бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, проводить експертизу проектів таких актів, проводить аналіз проектів розпорядчих та інших документів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів та державного майна, для забезпечення їх цільового та ефективного використання;
 • проводить оцінку:

ефективності функціонування системи внутрішнього контролю у об’єктів аудиту;

ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних і річних планах МОН та об’єктів аудиту;

ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання;

якості надання об’єктами аудиту адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;

стану збереження об’єктами аудиту активів та інформації;

стану управління об’єктами аудиту державним майном;

правильності ведення об’єктами аудиту бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

у причинно-наслідковому зв’язку проводить ідентифікацію ризиків виникнення потенційних подій, настання яких може негативно вплинути на здатність об’єкта аудиту успішно досягти визначених цілей;

удосконалення системи управління;

 • веде базу, яка містить данні щодо об’єктів внутрішнього аудиту.
 • планує, організовує та проводить планові та позапланові внутрішні аудити, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації;
 • подає на ознайомлення керівнику об’єкта аудиту проект аудиторського звіту і рекомендації щодо ймовірності зниження, упередження та повного усунення ризиків виникнення подій негативного впливу на досягнення визначених цілей, результативність управлінських рішень, рекомендації щодо запровадження заходів з ефективного використання бюджетних коштів та державного майна, забезпечення повноти відшкодування виявлених збитків, притягнення винних посадових осіб до відповідальності;
 • інформує Міністра про результати внутрішнього аудиту, подає аудиторський звіт і рекомендації щодо ймовірності зниження, упередження та повного усунення ризиків виникнення подій негативного впливу на досягнення визначених цілей, прийняття відповідних управлінських рішень для забезпечення повноти відшкодування виявлених збитків, притягнення винних посадових осіб до відповідальності, запровадження заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів та державного майна;

 • проводить моніторинг врахування рекомендацій Сектору, схвалених Міністром та прийнятих об’єктами аудиту;

 • здійснює методологічне забезпечення внутрішнього аудиту у сфері управління МОН, координує діяльність підрозділів внутрішнього аудиту об’єктів аудиту, аналізує їх організаційно-штатні структури та готує рекомендації щодо їх оптимізації;

 • здійснює в межах своїх повноважень спільні контрольні заходи з органами Держаудитслужби;

 • готує узагальнені аналітичні матеріали та іншу інформацію за результатами моніторингу стану усунення об’єктами аудиту порушень законодавства, виявлених органами Держаудитслужби, та подає їх Міністру;

 • звітує перед Міністерством фінансів України;

 • провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, відповідно до вимог законодавства про державну таємницю, забезпечує охорону конфіденційної та іншої інформації, що є власністю держави, яка опрацьовується у Секторі, здійснює роботу з таємними документами з додержанням встановлених вимог режиму секретності;

 • виконує інші функції відповідно до його компетенції.