A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

Керівництво та контакти

Директор департаменту - Кононенко Юрій Григорович.

Довідник контактів департаменту

Про департамент

 • Бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики з розвитку загальної середньої та дошкільної освіти.
 • Створює нормативно-правову базу та умови для здобуття дітьми дошкільної та повної загальної середньої освіти; - забезпечує право на освіту дітей, які потребують державної допомоги та підтримки: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей з інвалідністю,  шляхом впровадження інклюзивного навчання; дітей, які перебувають у конфлікті із законом.
 • Визначає перспективи і пріоритетні напрями розвитку загальної середньої, спеціальної та дошкільної освіти.
 • Розробляє державні вимоги до визначення порядку здійснення державного контролю за діяльністю дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, відбору управлінських кадрів і здійснення управлінської діяльності в дошкільній і загальній середній освіті.
 • Координує діяльність регіональних органів управління освіти.
 • Сприяє інтеграції національної системи освіти у європейський і світовий освітній простір.
 • Забезпечує координацію діяльності інститутів післядипломної педагогічної  освіти з питань загальної середньої та дошкільної освіти.

Відділ змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин

 • Організовує розроблення державних стандартів початкової та повної загальної середньої освіти, навчальних планів, програм, підручників та посібників.
 • Розробляє Положення про державну підсумкову атестацію, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, інструктивно-методичні рекомендації з вивчення навчальних предметів, проведення державної підсумкової атестації, Всеукраїнських олімпіад, турнірів, конкурсів.
 • Здійснює заходи з утвердження української як державної в системі освіти.
 • Забезпечує виконання програм з формування здорового способу життя, репродуктивного здоров'я, профілактики ВІЛ-інфекції, туберкульозу та інших соціально небезпечних хвороб.
 • Забезпечує діяльність двосторонніх міжурядових і міжвідомчих комісій з питань змісту підручників та захисту прав національних меншин та реалізацію міжнародних проектів.
 • Взаємодіє з громадськими радами з питань співпраці з релігійними організаціями та освіти національних меншин.

Відділ державно-громадського управління освітою

 • Розробляє проекти нормативно-правових актів, що регулюють організацію діяльності навчальних закладів та органів управління освітою, зокрема: положення про загальноосвітній навчальний заклад, його атестацію, атестацію педагогічних працівників, різні форми навчання (індивідуальну, дистанційну, екстернатну тощо), нагородження золотими і срібними медалями учнів тощо та організовує спільно з громадською радою при Міністерстві, іншими громадськими організаціями широке їх обговорення.
 • Після прийняття нормативно-правових актів консультує громадян та органи управління освітою з питані їх хастосування.
 • Здійснює управління державними навчальними закладами.
 • Взаємодіє з місцевими органами управління освітою, аналізує стан їхньої управлінської діяльності та надає їм практичну допомогу.

Відділ дошкільної освіти

 • Розробляє проекти нормативно-правових актів, що регулюють діяльність дошкільних навчальних закладів та органів управління освітою, зокрема: положення про дошкільний навчальний заклад, батьківські комітети, консультативні пункти тощо та організовує спільно з громадською радою при Міністерстві, іншими громадськими організаціями широке їх обговорення.
 • Після прийняття нормативно-правових актів консультує громадян та органи управління освітою з питань їх застосування.
 • Координує роботу з розроблення Базового компоненту дошкільної освіти, програм розвитку дитини, посібників, дидактичних матеріалів, ігрового обладнання та іншого науково-методичного забезпечення.
 • Розробляє механізм впровадження інклюзивної освіти дітей з особливими потребами  у дошкільних навчальних закладах.

Відділ спеціальної освіти

Забезпечує право на освіту, реабілітацію, соціальну адаптацію, інтеграцію в суспільство:

 • дітей-сиріт та дітей, позбавлених піклування; 
 • дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей з інвалідністю (з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, з тяжкими порушеннями мовлення, розумово відсталих, із затримкою психічного розвитку);
 • дітей, які перебувають у конфлікті із законом (вчинили правопорушення, що мають ознаки суспільно небезпечного діяння, віком від 11 до 14 років).

шляхом:

 • поширення інтегрованого (спеціальні класи у загальноосвітніх навчальних закладах) та інклюзивного навчання дітей з особливими потребами, розгортання мережі загальноосвітніх навчальних закладів нового типу – навчально-реабілітаційних центрів;
 • запровадження інноваційних освітніх технологій, в основу яких покладено принципи врахування інтересів дитини з особливими потребами, включення таких дітей у загальну діяльність спільно з їх однолітками.