A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Департамент вищої освіти

Керівництво та контакти

Директор департаменту - Шаров Олег Ігорович.

Довідник контактів департаменту

Про департамент

Департамент вищої освіти є структурним підрозділом Міністерства освіти і науки України.

До складу Департаменту входять:

 • відділи: інформаційно-аналітичної роботи, нормативного забезпечення вищої освіти, педагогічної та післядипломної освіти, університетської освіти;
 • сектори: доуніверситетської освіти, військової та спеціальної освіти.

У межах своїх повноважень Департамент організовує виконання нормативно-правових актів, рішень колегії МОН, наказів і розпоряджень Міністра та його заступників, перспективних та робочих планів роботи і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Департамент аналізує і узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належить до його компетенції, розробляє нормативно-правове забезпечення вищої освіти.

Основні завдання

 • провадження аналітично-прогностичної діяльності у сфері вищої освіти, визначення тенденцій її розвитку, впливу демографічної, етнічної, соціально-економічної ситуації, інфраструктури виробничої та невиробничої сфери;
 • формування стратегічних напрямів розвитку вищої освіти, розроблення організаційного і правового механізму її функціонування з урахуванням науково-технічного прогресу та інших факторів;
 • розроблення проектів законодавчих актів і нормативних документів з питань вищої освіти;
 • участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері вищої освіти, координація роботи з питань вищої освіти центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади;
 • оптимізація мережі вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти та їх структурних підрозділів;
 • формування пропозицій і розміщення державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою;
 • розроблення системи прийому до вищих навчальних закладів;
 • розроблення і реалізація системи профорієнтації молоді на здобуття вищої освіти та створення і практичне впровадження програм виявлення й освітнього росту талановитої молоді;
 • формування переліку галузей знань і переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти;
 • організація розроблення стандартів освітньої діяльності і стандартів вищої освіти;
 • організація підготовки кадрів у рівневій системі вищої освіти, інтегрування навчальних закладів різних типів у навчальні, навчально-науково-виробничі комплекси;
 • організація системи доуніверситетської освіти;
 • участь в організації освітнього процесу та державної атестації під час підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти;
 • участь в організації професійно-практичної підготовки кадрів, сприяння вищим навчальним закладам у доборі місць виробничої практики та працевлаштування випускників;
 • формування завдань на проведення наукових досліджень з проблем вищої освіти;
 • узагальнення світового і вітчизняного досвіду розвитку вищої освіти;
 • організаційна робота щодо інтеграції вищої освіти України в Європейський простір вищої освіти.