A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Департамент професійної освіти

Керівництво та контакти

Директор департаменту - Кучинський Микола Сигізмундович.

Довідник контактів департаменту

Відділ організаційно-педагогічної діяльності та соціальних питань

 • Здійснює моніторинг кількісних та якісних показників професійно-технічної освіти;
 • співпрацює з міжнародними організаціями, регіональними управліннями освітою, навчальними закладами та установами професійно-технічної освіти з питань міжнародного співробітництва в галузі професійно-технічної освіти;
 • проводить заходи щодо кадрового забезпечення закладів та установ професійно-технічної освіти;
 • координує роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • бере участь у реалізації заходів, спрямованих на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів з особливими освітніми потребами у професійно-технічних навчальних закладах;
 • планує роботу департаменту професійно-технічної освіти.

Відділ змісту та організації навчального процесу

 • Визначає перспективи і пріоритетні напрями розвитку змісту професійно-технічної освіти;
 • розробляє державні вимоги до рівнів і обсягів професійно-технічної освіти; здійснює координацю діяльності та надає практичну допомогу регіональним органам управління освітою в частині реалізації ними вимог Конституції України, інших законодавчих актів з питань професійно-технічної освіти;
 • сприяє інтеграції вітчизняної професійно-технічної освіти у світовий простір із збереженням і захистом національних інтересів;
 • розробляє нормативно-правові акти для забезпечення діяльності органів управління освітою, навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти незалежно від форм власності та підпорядкування;
 • організовує розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти, типових навчальних планів і програм та інших документів щодо змісту професійно-технічної освіти та організації навчального процесу, контролює їх дотримання.

Відділ взаємодії з соціальними партнерами та виробництвом

 • Співпрацює з Федерацією роботодавців України, Федерацією профспілок України, місцевими органами виконавчої влади та самоврядування, громадськими організаціями, виробничими підприємствами, установами, іншими заінтересованими органами;
 • надає практичну допомогу місцевим органам управління освітою, навчальним закладам та установам професійно-технічної освіти з питань розвитку соціального партнерства та зв’язків з виробництвом, а також впровадження в навчально-виробничий процес сучасних методик професійного навчання із застосуванням новітніх педагогічних та виробничих технологій, техніки, обладнання, інструментів і матеріалів;
 • визначає на основі державного замовлення та потреб ринку праці обсягів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у професійно-технічних навчальних закладах.

Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини

 • Формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини;
 • координує діяльність місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо розвитку позашкільної освіти, організації виховної роботи; методичну, виховну, організаційну діяльність державних позашкільних навчальних закладів;
 • психологічної служби системи освіти;
 • визначає вимоги до змісту позашкільної освіти та виховання; розробляє проекти нормативно-правових актів, що визначають державну політику у сфері позашкільної освіти та виховання; організовує проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних заходів з діяльності, що належать до компетенції відділу;
 • співпрацює з питань організації та проведення наукових, соціологічних досліджень з різних напрямів позашкільної освіти, виховної роботи, профілактики негативних звичок серед дітей та учнівської молоді з відповідними підрозділами НАПН України, недержавними науковими установами та громадськими організаціями;
 • бере участь у заходах, присвячених розвитку позашкільної освіти;
 • організовує експертизу та експериментальне випробування нових навчально-виховних програм, форм та методів роботи за напрямками діяльності відділу.