A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій

Керівництво та контакти

В. о. директора департаменту - Боровіч Тетяна Валеріївна

Довідник контактів департаменту

Про департамент

Департамент - самостійний структурний підрозділ Міністерства освіти і науки України. Головним завданням департаменту є створення  сприятливого середовища для суб’єктів інноваційної діяльності та трансферу технологій.

Діяльність департаменту спрямована на поліпшення правових умов інноваційної діяльності та трансферу технологій; розвиток інноваційної інфраструктури з метою надання допомоги науковцям, винахідникам та підприємствам на всьому ланцюжку інноваційної діяльності: науково-технічна розробка - інновація – виробництво; сприяння комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності та передачі технологій підприємствам для створення виробництва конкурентоспроможної продукції; розробку та запровадження ефективних механізмів державної підтримки  та залучення фінансових ресурсів для реалізації інноваційних проектів.

Основні напрямки діяльності департаменту

 • досконалення правового  регулювання в інноваційній  сфері;
 • формування стратегічних та середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та моніторинг  їх реалізації;
 • розвиток інфраструктури у сфері інновацій та трансферу технологій, зокрема, створення сприятливих умов роботи технологічних та наукових парків;
 • державна реєстрація та ведення державного реєстру технологічних парків та їх проектів, інноваційних проектів та проектів наукових парків;
 • створення умов для комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності та трансферу технологій у виробництво;
 • розвиток інноваційної культури в суспільстві та популяризація інноваційної діяльності.

Основні функції

 • Узагальнення практики застосування законодавства у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій і розроблення нормативно-правових актів з питань регулювання зазначених сфер;
 • Організація прогнозно-аналітичних досліджень тенденцій інноваційного розвитку;
 • Формування стратегічних та середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, державних цільових програм;
 • Аналіз результативності провадження інноваційної діяльності, трансферу технологій, ефективності використання державних фінансових, матеріально-технічних ресурсів, а також кадрового потенціалу;
 • Комплексний аналіз стану інноваційної інфраструктури та прогнозування тенденцій її розвитку;
 • Державна реєстрація технологічних парків та їх проектів, інноваційних проектів та проектів наукових парків;
 • Погодження трансферу в інші країни технологій, створених чи придбаних за бюджетні кошти;
 • Підготовка та подання Міністру пропозицій щодо погодження рішення про створення наукових парків та затвердження пріоритетних напрямів їх діяльності;
 • Здійснення заходів щодо популяризації інноваційної діяльності та трансферу технологій, розвитку інноваційної культури в суспільстві.

Структура департаменту

До складу Департаменту входять:

Відділ державної інноваційної політики

Основні завдання:

 • Методологічне забезпечення  державної політики у сфері інноваціної діяльності;
 • Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності, трансферу технологій;
 • Створення сприятливих умов для інноваційної діяльності;
 • Організація проведення публічних заходів з популяризації інноваційної діяльності та розвитку інноваційної культури в суспільстві;
 • Формування стратегічних та середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;
 • Координація діяльності відповідних структур і підрозділів органів виконавчої влади з питань інноваційної діяльності;
 • Координація  діяльності науково-дослідних, науково-виробничих підприємств, державної інноваційної фінансово-кредитної установи, підприємств та установ науково-технічної інформації, центрів науки, інновацій та інформатизації, що відносяться до сфери управління Міністерства;
 • Розроблення нормативно-правових актів щодо формування державної політики у зазначених сферах.

Відділ інноваційних програм та інноваційної інфраструктури

Основні завдання:

 • Формування стратегічних та середньострокових пріоритетних напрямів державних цільових програм та   здійснення моніторингу їх реалізації;
 • Формування інноваційної інфраструктури;
 • Розроблення нормативно-правових актів щодо формування державної політики у зазначених сферах;
 • Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності, трансферу технологій.

Відділ трансферу технологій

Основні завдання:

 • Створення сприятливих умов для діяльності у сфері трансферу технологій;
 • Розроблення нормативно-правових актів щодо формування державної політики у зазначеній сфері;
 • Формування інфраструктури у сфері трансферу технологій;
 • Сприяння комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в  інноваційній сфері;
 • Координація діяльності відповідних структур і підрозділів органів виконавчої влади з питань діяльності у сфері трансферу технологій;
 • Методологічне забезпечення  державної політики у сфері трансферу технологій;
 • Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності, трансферу технологій.

Відділ інноваційних проектів та залучення інноваційних ресурсів

Основні завдання:

 • Організація роботи технологічних та наукових парків;
 • Державна реєстрація та моніторинг реалізації інноваційних проектів, проектів технологічних та наукових парків;
 • Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності, трансферу технологій;
 • Розроблення нормативно-правових актів щодо формування державної політики у зазначених сферах.