A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Департамент фінансування державних і загальнодержавних видатків

Керівництво та контакти

В.о. директора департаменту – начальник відділу ТКАЧЕНКО Оксана Леонідівна 

Довідник контактів департаменту

Про департамент

Основними завданнями департаменту є:

 • участь у формуванні, складанні та визначенні показників проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік по розділах “Освіта” та “Наука”;
 • розроблення  та  доведення до підвідомчих закладів та установ обсягів видатків бюджетних коштів на відповідний рік;
 • забезпечення своєчасного  та в повному обсязі  фінансування видатків по розділах  “Освіта” та “Наука” в межах бюджетних призначень, передбачених Законом України  про державний  бюджет на відповідний рік;
 • здійснення аналізу використання бюджетних коштів в розріз бюджетних програм;
 • участь у розробленні та вдосконаленні умов та розмірів оплати праці працівників бюджетних установ і організацій освітньої галузі;
 • участь у розробленні норм і нормативів по утриманню дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в навчальних закладах освіти.

Відділ зведеного планування та аналізу

Основні завдання

 1. підготовка пропозицій для внесення їх міністерством до законопроектів Верховної Ради України  та рішень Уряду та інших нормативно-правових актів;
 2. співпраця з відповідними підрозділами департаменту, центральними органами виконавчої влади, керівниками підвідомчих закладів загальноосвітніх спеціалізованих шкіл-інтернатів, загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації та інших установ з питань формування проекту Державного бюджету, розробки та  своєчасного доведення до підпорядкованих установ та організацій лімітних довідок згідно з розписом Державного бюджету;
 3. участь у розробці річних та довгострокових державних програм економічного і соціального розвитку закладів і установ освіти з питань, що входять до компетенції відділу;
 4. участь у плануванні та супроводжені виконання в міністерстві державних цільових програм, спрямованих на забезпечення потреб закладів та установ освіти;
 5. проведення аналізу виконання державного бюджету на відповідний рік;
 6. зведення та подання показників зведеного кошторису на відповідний рік та змін до нього;
 7. зведення та подання пропозицій структурних змін щодо прогнозних обсягів видатків (надання кредитів) загального фонду державного бюджету на відповідний рік;
 8. зведення та подання показників державного бюджету на відповідний рік.

Відділ середньострокового прогнозування та поточного планування фінансів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації

Основні завдання

 1. Середньострокове прогнозування та поточне планування видатків на  підготовку фахівців, аспірантів, докторантів у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації, підпорядкованих Міністерству освіти і науки.
 2. Фінансове забезпечення виконання державного замовлення по підготовці фахівців, аспірантів, докторантів.
 3. Розробка показників проекту закону України  про державний бюджет України на відповідний рік в частині фінансування  вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців та науково-педагогічних кадрів.
 4. Визначення і доведення до підпорядкованих навчальних закладів обсягів видатків бюджетних коштів на підготовку фахівців, аспірантів, докторантів на відповідний рік.
 5. Аналіз ефективності витрачання підпорядкованими навчальними закладами, доведених бюджетних асигнувань, у разі необхідності здійснення перерозподілу бюджетних асигнувань між розпорядниками бюджетних коштів.

Відділ середньострокового прогнозування та поточного планування фінансів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації

Основні завдання

 1.  розроблення пропозицій до Державної програми економічного і соціального розвитку України і Державного бюджету України в частині видатків на освіту;
 2. забезпечення фінансування підпорядкованих вищих навчальних закладів та одержувачів коштів державного бюджету;
 3. у встановленому законодавством порядку перевірка та затвердження основних планових документів, що застосовуються у процесі виконання державного бюджету підзвітних навчальних закладів;
 4. методичне керівництво та консультації з питань планування та фінансування видатків бюджету підпорядкованих вищих навчальних закладів та одержувачів коштів державного бюджету.

Відділ праці та нормативно-інформаційного забезпечення

Основні завдання

 1. Розробку проектів нормативно-правових актів з питань оплати праці, пенсійного та соціального забезпечення освітян, штатного забезпечення навчальних закладів;
 2. В межах компетенції готує законопроекти та пропозиції для внесення змін до законів для їх подальшого опрацювання в Кабінету Міністрів України та Комітетах Верховної Ради України;
 3. Готує довідкові матеріали та проводить роз’яснювальну роботу щодо організації оплати праці та заробітної плати, стосовно пільг та соціальних гарантій працівників галузі, матеріального забезпечення студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 4. Надає організаційну, методичну та практичну допомогу навчальним закладам, установам та організаціям, що відносяться до компетенції відділу.

Відділ середньострокового прогнозування та поточного планування фінансів професійно-технічних навчальних закладів та інших закладів, установ

Основні завдання

 1. Участь в розробці та реалізації основних напрямів державної економічної політики в діяльності професійно-технічних навчальних закладів та інших закладів, установ освіти;
 2. Розроблення та подання пропозицій до проектів перспективних планів розвитку професійно-технічної освіти в розрізі вимог Державної програми економічного та соціального розвитку України;
 3. Визначення обсягів фінансування в залежності від потреб професійно-технічних навчальних закладів на розвиток соціальної бази, поліпшення матеріальних та житлових умов учнів, організації громадського харчування, медичного та побутового обслуговування;
 4. Надання організаційної, методичної, практичної допомоги підвідомчим професійно-технічним навчальним закладам та іншим закладам, установам стосовно питань пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю в освітній галузі;
 5. Проведення постійного моніторингу та аналізу  фінансово-господарської діяльності підвідомчих професійно-технічних навчальних закладів та інших навчальних закладів, установ освіти, підготовка відповідних пропозицій і рекомендацій.

Відділ планування та фінансування наукових бюджетних програм

Основні завдання

 1. участь у формуванні, складанні та  визначенні показників проекту закону про  Державний  бюджет України на відповідний рік, паспортів бюджетних програм на підставі відповідних пропозицій, економічних розрахунків та обґрунтувань структурних підрозділів міністерства та відповідальних виконавців бюджетних програм;
 2. надання пропозицій Міністерству фінансів при плануванні річного розпису асигнувань державного бюджету, помісячного розпису загального фонду державного бюджету, а також внесення змін до них в процесі виконання Державного бюджету;
 3. розроблення та доведення до розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів (вищих навчальних закладів, наукових установ, підприємств та організацій, підпорядкованих Міністерству) лімітних довідок про бюджетні  асигнування;
 4. опрацювання в установленому порядку та затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів, штатних розписів, а також змін до них для вищих навчальних закладів, наукових установ, підприємств та організацій, підпорядкованих Міністерству;
 5. здійснення розподілу видатків за науковими бюджетними програмами відповідно до розпису Державного бюджету, вищим навчальним закладам, науковим установам, підприємствам, установам та організаціям підпорядкованим Міністерству, виконавцям науково-дослідних робіт, і ведення їх облік.