A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування

Керівництво та контакти

Директор департаменту - Шевцов Андрій Гаррієвич.

Довідник контактів департаменту

Про департамент

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування є структурним підрозділом Міністерства освіти і науки України.

До складу департаменту входять:

 • відділ атестації наукових і науково-педагогічних кадрів;
 • відділ ліцензування;
 • відділ підготовки наукових кадрів;
 • сектор контролю за виконанням ліцензійних вимог;
 • відділ атестації здобувачів наукових ступенів;
 • відділ моніторингу діяльності наукових установ та вищих навчальних закладів з питань атестації наукових кадрів;
 • відділ організаційно-аналітичного забезпечення.

Основні завдання

 • формування та забезпечення функціонування  системи підготовки та атестації наукових і науково-педагогiчних кадрів;
 • формування та забезпечення реалізації державної політики з питань ліцензування освітньої діяльності, контроль за дотриманням ліцензійних умов, акредитація освітніх програм;
 • участь у формуванні державної політики з питань забезпечення якості освіти, акредитації спеціальностей та освітніх програм;
 • підготовка до затвердження атестаційною колегією рішень вчених (науково-технічних) рад вищих навчальних закладів (наукових установ)  про присвоєння вчених звань професора, доцента і старшого дослідника;
 • проведення ліцензування закладів вищої освіти та професійно-технічних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування;
 • проведення роботи, пов’язаної з визнанням документів про наукові ступені і вчені звання;
 • внесення пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства відповідно до компетенції департаменту.

Функції департаменту 

 • розробляє  основні критерії оцінки науково-педагогічної та наукової діяльності здобувачів вчених звань професора, доцента і старшого дослідника;
 • проводить роботу з питань атестації наукових і науково-педагогічних кадрів кадрів, а саме, утворення спеціалізованих вчених рад та контроль за їхньою діяльність, організація проведення експертизи, зокрема, на відсутність текстових запозичень, дисертацій, й тих, що містять державну таємницю, з метою встановлення їх відповідності державним вимогам на здобуття наукових ступенів доктора, кандидата наук та підготовку атестаційних висновків, затвердження рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів або скасування таких рішень, розгляду апеляції;
 • приймає та опрацьовує атестаційні справи з питань присвоєння вчених звань, визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів, державного визнання документів наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами;
 • розробляє порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів;
 • проводить  процедуру визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів, видає Свідоцтво про визнання документа про науковий ступінь та його дублікат;
 • забезпечує діяльність Комісії з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання;
 • бере участь у прийнятті рішень щодо державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами;
 • готує та подає на розгляд Атестаційної колегії Міністерства матеріали щодо: затвердження рішень вчених рад вищих навчальних закладів (наукових установ) щодо присвоєння (позбавлення) вчених звань професора, доцента і старшого дослідника, атестації наукових кадрів, утворення апеляційних комісій відповідно до законодавства та затвердження їх висновків, затвердження переліку наукових фахових видань України;
 • готує та подає на затвердження Міністрові проекти наказів про затвердження рішень, прийнятих Атестаційною колегією Міністерства;
 • організовує та забезпечує проведення ліцензування провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти  та професійно-технічної освіти незалежно від форми власності та підпорядкування;
 • здійснює контроль за дотриманням та виконанням навчальними закладами ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої та професійно-технічної освіти та умов забезпечення державної гарантії якості вищої освіти;
 • ініціює анулювання ліцензій на здійснення освітньої діяльності при встановленні фактів недостовірності поданих навчальними закладами матеріалів для ліцензування та невідповідності діяльності навчальних закладів ліцензійним умовам надання освітніх послуг;
 • організовує та забезпечує проведення акредитації освітніх програм у закладах вищої освіти незалежно від форми власності та підпорядкування;
 • бере участь у розробці нормативних та методично-інструктивних документів, критеріїв і вимог з ліцензування  та акредитації, положень та інших нормативних документів, рекомендацій щодо якості освітньої діяльності закладів вищої освіти.