A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Визнання іноземних документівПроцедура визнання іноземних документів про освіту (раніше – нострифікація) має на меті забезпечити права громадян, які здобули освіту в інших державах, на продовження освіти та/або професійну діяльність в Україні та здійснюється в індивідуальному порядку.

Визнання в Україні іноземних документів про освіту здійснюється у повній відповідності з Конвенцією про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні, яка ратифікована відповідним Законом України 03.12.1999 р. № 1273-XIV, та рекомендаціями цієї Конвенції.

У результаті процедури визнання власник іноземних документів про освіту отримує свідоцтво, яким підтверджується право власника документів, виданих навчальним закладом іншої держави, на продовження освіти або працевлаштування за фахом у закладі вищої освіти України або в установах на всій території України. Видача такого свідоцтва здійснюється на підставі рішення компетентного органу – вищого навчального закладу або Міністерства освіти і науки України.

Процедура визнання іноземних документів про освіту включає в себе: перевірку автентичності документів, підтвердження статусу освітньої установи та/або освітньої програми, оцінки кваліфікації або періоду навчання, та встановлення еквівалентності освітньому або освітньо-професійному ступеню в Україні, академічних та/або професійних прав.

Процедура визнання іноземних документів про освіту суттєво реформована відповідно до Закону України «Про вищу освіту». Нормативним актом, який регулює проведення процедури визнання в Україні всіма компетентними органами, є Наказ МОН від 05.05.2015 р. №504, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.05.2015 р. за № 614/27059. Цим наказом введено в дію порядки визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти та документів про середню, середню професійну, професійну освіту.


Головні нововведення у процедурі визнання (інфографіка)

 • надання повноважень на проведення процедури визнання закладами вищої освіти України;
 • застосування спрощеної процедури визнання для кількох категорій іноземних освітніх документів;
 • застосування методу оцінки кваліфікацій та встановлення еквівалентності шляхом порівняння міжнародних та національних рамок кваліфікацій;
 • допустимий обсяг відмінностей в академічних програмах, встановлений шляхом порівняльного аналізу змісту навчальних програм, визначає сам ЗВО;
 • визначена процедура апеляції рішення компетентного органу;
 • визначена процедура визнання іноземних освітніх документів для осіб зі статусом біженців та осіб, які прирівняні до них;
 • функції інформаційно-консультаційного забезпечення закріплено за Національним інформаційним центром академічної мобільності – ENIC Ukraine;
 • визначено порядок обліку прийнятих всіма компетентними органами рішень та моніторингу їх відповідності нормам міжнародних та національних нормативно-правових актів.

Процедура визнання в МОН

Роботи з підготовки документів для прийняття Міністерством рішення щодо визнання іноземних документів про освіту доручені державному підприємству «Інформаційно-іміджевий центр» Міністерства освіти і науки України, яке виконує функції Національного інформаційного центру академічної мобільності ENIC Ukraine згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 924.

Подати документи про освіту особисто для здійснення процедури визнання можна за адресою: м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, 25, ДП «Інформаційно-іміджевий центр» відповідно до графіку.

Дистанційну подачу документів можна здійснити на сайті.

Довідки – за телефонами +380 (44) 486-20-43, +380 (44) 486-25-43


Компетентні органи та сфера дії їх рішень про визнання

 1. заклади вищої освіти – з метою зарахування власника іноземного освітнього документа (далі – Документа) на навчання та/або на посаду наукового чи науково-педагогічного працівника до цього вищого навчального закладу. Рішенням закладу вищої освіти про визнання підтверджується право власника Документа на продовження навчання або працевлаштування у цьому закладі вищої освіти, про що видається свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту (далі – Свідоцтво);
 2. МОН – з метою працевлаштування та/або продовження навчання власника Документа на території України. Рішенням МОН підтверджується право власника Документа на продовження навчання та/або працевлаштування в Україні, про що видається Свідоцтво.

Для здійснення процедури визнання вищий навчальний заклад утворює комісію з визнання (далі – Комісія ЗВО), яка діє на підставі положення про неї.

Наголошуємо, що разом із наданням повноважень ЗВО на проведення процедури, на них покладається і відповідальність за коректність прийнятих рішень та їх відповідність нормам міжнародних та національних нормативно-правових актів. Українські дипломи, видані на підставі іноземних документів про попередню освіту, які не надавали їх власнику відповідних академічних прав, не визнаватимуться іншими країнами. Це може призвести до негативних наслідків як для самого ЗВО, так і іміджу всієї системи освіти України. Зокрема, в деяких країнах такі документи вилучаються у їх власника, а ЗВО, який їх видав, може бути внесений до «чорних списків», переліків «фабрик дипломів» – установ, що видають дипломи про вищу освіту, не вимагаючи відповідних досягнень у навчанні.

Звертаємо увагу ЗВО України, що нові порядки визнання не зобов’язують їх проводити процедуру визнання. Для навчальних закладів, які не мають організаційно-технічних можливостей здійснювати процедуру визнання, є дві альтернативні можливості:

 • подати іноземні документи своїх студентів чи науково-педагогічних кадрів для проведення процедури визнання в Міністерство (його рішення діє для всіх без виключення ЗВО та інших установ на території України);
 • отримати висновок про визнання Національного інформаційного центру академічної мобільності – ENIC Ukraine, на підставі якого прийняти остаточне рішення про визнання. Центр також може надати висновок або довідки щодо одного з етапів процедури визнання: перевірити автентичність освітнього документа, статус іноземного навчального закладу, здійснити оцінку кваліфікації та встановити академічні і професійні права за іноземним документом про освіту.

Детальніше про процедуру визнання в МОН.