A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Визнання кваліфікацій біженців та осіб, прирівняних до нихВажливим принципом Лісабонської конвенції є забезпечення права біженців та осіб, прирівняних до них, на визнання кваліфікацій, навіть якщо присуджені їм на території однієї зі Сторін кваліфікації не можуть бути документально підтверджені.

Порядки визнання іноземних документів про освіту, введені в дію Наказом МОН від 05.05.2015 р. №504, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.05.2015 р. за № 614/27059, визначають для всіх компетентних органів засади здійснення процедури визнання кваліфікацій біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

Процедура визнання для цієї категорії заявників може бути розпочата без наявності повного пакета документів. Підставою для початку процедури визнання в такому разі є посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист та відповідна заява про здійснення процедури.

Для проведення процедури визнання біженці та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, надають наявні у них освітні документи, у тому числі не зазначені у переліку документів, такі як: копії документів про освіту або періоди навчання, студентський квиток, академічну відомість, залікову книжку, опис курсів, документи про неформальне та неофіційне навчання або інші документи, що можуть підтвердити факт навчання та/або здобуття кваліфікації; а також наявні документи про досвід роботи, такі як: свідоцтво про досвід роботи, трудовий договір, трудову книжку, довідки з місць роботи або інші документи, які можуть свідчити про відповідну кваліфікацію.

У разі, якщо інформації не достатньо, процедура визнання іноземних освітніх документів біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, може включати спеціально організовані компетентним органом екзамени, тестування, співбесіди.